CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / Islamiyet / Peygamber hayati

Peygamberimizin hayatı (128 Cards)

Say thanks
1
Cardlink
0
Sevgili Peygamberimizin adı nedir ?
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v )
2
Cardlink
0
Her isteyen Peygamber olabilir mi ?
hayır
3
Cardlink
0
Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir hicret icin Mekke'den ayrıldıklarında müşrikleri yanıltmak için Medine'ye ters istikamette olan hangi dağda ne kadar gecelediler ?
Sevr dağında 3 gece.
4
Cardlink
0
Sevgili Peygamberimiz 632 de gittiği Vedâ haccında kaç bin kisiye, nerede hutbe okudu ?
Yaklaşık 120.000 kişiye Arafat'ta
5
Cardlink
0
Peygamberizimin 632 de hacda okuduğu hutbeye ne denir ?
Veda hutbesi
6
Cardlink
0
Peygamberimize güvenilir olmasından dolayı ne dendi ?
Muhammed 'ül-Emin. (Güvenilir Muhammed)
7
Cardlink
0
Peygamberimiz ilk ticaret yolculuğunu kaç yaşında kiminle, nereye yaptı ?
12 yaşında Ebu Talib'le Şam'a.
8
Cardlink
0
Hz. Ali, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in oğlu ve aynı zamanda Peygamberimizin nesi olur ?
Damadı
9
Cardlink
0
Peygamberimizle Akabe denilen yerde anlaşma yaparak ona inanan ve koruyacaklarına dair söz verenler kimlerdir ?
Medineliler
10
Cardlink
0
Medine'ye hicretten önce Medineli müslümanlara Kur'an ve Islami ögretmek üzere ilk gönderilen sahabenin adı nedir ?
Mus'ab bin Umeyr
11
Cardlink
0
Sevgili Peygamberimizin hicreti ne zaman ve nereye oldu ?
Miladi 622 senesinde mekke'den Medine'ye hicret etti
12
Cardlink
0
Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var?
114
13
Cardlink
0
Sure nedir ?
Kur'an'da besmele ile başlayan uzun veya kısa bölümlerdir
14
Cardlink
0
Ayet nedir ?
Sureleri meydana getiren kısa veya uzun cümlelerdir
15
Cardlink
0
Sünnet ne demektir?
Peygamberimizin mübarek sözlerine, davranış ve bir durum karşısında takindığı tutuma, yaptığı işlere sünnet denir
16
Cardlink
0
Büyük kitaplar, hangi Peygamberlere verilmiştir ?
1- Tevrat : Hz. Musa 'ya
2- Zebur  : Hz. Davud 'a
3- İncil     : Hz. İsa'ya .  Bu üc kitabin aslı insanlar tarafından ilavelerle bozulmuştur.

4- Kur'an-ı Kerim :Allahü Teala tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e indirilmiştir. Allahü Teala'dan geldiği gibi muhafaza edilmiş olan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.
Tags: .
Source:
17
Cardlink
0
Kur'an-ı Kerim, hangi halife tarafından coğaltılmıştır ?
Hz. Osman
18
Cardlink
0
Ilk islam şehidleri kimdir ?
Hz. Sümeyye ve eşi Yasir
19
Cardlink
0
Müslüman olunca Kabe'de açıktan ibadet eden kimdir ?
Hz. Ömer
20
Cardlink
0
Peygamberimizin bizzat katıldıkları savaşların büyüklerine ne denir ?
Gazve
21
Cardlink
0
Mucize nedir? Herkes mucize gösterebilir mi ?
Sadece Peygamberlerin gösterdiği olağan üstün olaylardir
22
Cardlink
0
Peygamberimizin en büyük mucizesi olan şey nedir ?
Kur'an-ı Kerim.
23
Cardlink
0
Günde 5 vakit namaz ne zaman farz kılındı ?
Isra ve mirac olayında
24
Cardlink
0
Habeşistan'a hicret edenleri koruyan Habeşistan kralının adı nedir ?
Necasi
25
Cardlink
0
Nacasi'ye Islamı güzelce anlatan sahabe kimdir ?
Peygamberimizin amca oğlu Cafer
26
Cardlink
0
Peygamberimizin kaç erkek torunu var ?
Iki : 
1: Hz. Hasan
2: Hz. Hüseyin
27
Cardlink
0
Peygamberimizin  kaç kiz torunu var?
Iki :
1- Hz.Zeynep
2- Sükeyne'dir
28
Cardlink
0
Peygamberimizin torunları kimin çocuklari ?
Hz. Ali ve Hz. Fatıma
29
Cardlink
0
Peygamberlerin Peygamberliklerini isbat için gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir ?
Mucize
30
Cardlink
0
Ashab-ı Suffe kime denir ?
Ilim öğrenmek için Peygamber Mescidinde kalan gençler.
31
Cardlink
0
Hz. Peygamber, cihad ile ne zaman emrolundu ?
Hicretin birinci senesinde Medine'de iken
32
Cardlink
0
Sevgili Peygamberimize Peygamberlik görevi Miladi kaç yılında geldi ?
miladi 610 yılında
33
Cardlink
0
Peygamberimize Peygamberlik görevi hangi şehirde verildi ?
Mekke'de
34
Cardlink
0
Dinin aslından olmayan, boş inançlara ne denir ?
hurafe
35
Cardlink
0
İntihar / adam öldürmek dinen nedir ?
çok büyük günahtır
36
Cardlink
0
Allah için cihad da ölene veya Allah rızası için yapmakta olan eylemde öldürülene/ölene ne denir ?
şehid
37
Cardlink
0
Peygamber efendimiz kaç defa haccetmiştir?
1 defa
38
Cardlink
0
Veda hutbesi hangi haklardan bahseder ?
insan haklarından
39
Cardlink
0
Kur'an'ı Kerim'de kaç Peygamberin adı geciyor ?
25
40
Cardlink
0
Peygamberimizin babası, Peygamberimiz doğmadan kaç ay önce vefat etti ?
2 ay
41
Cardlink
0
Peygamberimizin, kaç yaşında iken annesi vefat etti ?
6
42
Cardlink
0
Peygamberimizin künyesi ne idi ?
Ebu'l Kâsim (Kâsim' in babasi )
43
Cardlink
0
Peygamberimizin kaç çocuğu oldu ?
7
44
Cardlink
0
Peygamberimizin kaç kızı vardı ?
4
45
Cardlink
0
Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir?
Şeyma
46
Cardlink
0
Peygamberimiz süt annesinin yanında ne kadar kaldı ?
4 yıl kaldı
47
Cardlink
0
Peygamberimizin soyu kim ile devam etmiştir ?
fatıma
48
Cardlink
0
Peygamber ne demektir ?
Allah'in buyruklarını insanlara ulaştırmak üzere seçtiği ve vazifelendirdiği insanlar.
49
Cardlink
0
Müslümanlar niçin hicret etti ?
Müşriklerin baskı ve eziyetlerinden kurtulmak ve dinlerini rahatca yaşayabilmek için.
50
Cardlink
0
Peygamberimizin hicret arkadaşı kimdir ?
Hz. Ebu Bekir
51
Cardlink
0
Kur'an-ı Kerim kaç senede tamamlandı ?
23 senede
52
Cardlink
0
Peygamberimizin diğer  Peygamberlerden farkı var mıdır ?
Evet farkı vardır

1- Peygamberimiz en son ve en mükemmel Peygamberdir.
2- belli bir topluluğa ve millete değil bütün insanlığa ve çağlara Peygamber olarak gönderilmiştir.
3- sadece insanların değil melek ve cinlerin de Peygamberidir
53
Cardlink
0
Peygamberimizden sonra gelen yöneticilere ne denir ?
Halife
54
Cardlink
0
Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanların başına gecen ilk halife kimdir ?
Hz. Ebu Bekir
55
Cardlink
0
Peygamberimizin vefatından sonra gelen ilk 4 halifesinin adları nelerdir ?
1-Hz. Ebu Bekir
2-Hz.Ömer
3-Hz.Osman
4-Hz. Ali
56
Cardlink
0
Hangi halife zamanında Kur'an-ı Kerim kitap olarak toplanmıştır ?
Hz. Ebu Bekir
57
Cardlink
0
Allah'ın emirleinin melek Cebrail ile Peygamberler duyurulmasına ne denir ?
Vahiy
58
Cardlink
0
Allah'tan sonra en çok kimi sevmeliyiz ?
Hz. Muhammed (s.a.v)
59
Cardlink
0
Hz. Muhammed kaç yaşında vefat etii ?
63
60
Cardlink
0
Peygamberimizi Miladi kaç yılında ahirete göçtüler ?
632 yılında
61
Cardlink
0
Peygamberimiz nerde vefat etti ?
Medine de
62
Cardlink
0
Bir Peygambere bağlı olan insan topluluğuna verilen ad nedir ?
Ümmet
63
Cardlink
0
Hz. Hatice ile Ebu Talip'in vefat ettikleri yıla ne denir ?
hüzün yılı
64
Cardlink
0
Peygamberimizin Hz. Hatice ve Ebu Talip'in vefatından sonra islami anlatmak için gittigi ve eziyet gördüğü yer neresidir ?
taif
65
Cardlink
0
Peygamberimizin bizzat katılmadıkları küçük askeri birliklere ne denir ?
Seriyye
66
Cardlink
0
Mekke'nin fethine kadar Mekke'den Medine'ye göç edenlere ne denir?
Muhacır
67
Cardlink
0
İlk ezanı kim okudu ?
Bilal-ı Habeşi
68
Cardlink
0
Müslümanlar Kabe'ye yönelmeden önce ibadet ederken nereye yöneliyorlardı ?
Kudüs'e.
69
Cardlink
0
Peygamberimiz Medine'de kaç sene kaldı ?
10
70
Cardlink
0
Peygamberler zengin ve asil kimselermiydi ?
Peygamberlik icin başka özellikler daha önemlidir
71
Cardlink
0
Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicret edince neler yaptı ?
1) ilk cuma namazı kılındı
2) ensar ile muhacirleri karde. yaptı
3) medine islam devleti 'ni kurdu
4) Peygamber mescidi yaptı
72
Cardlink
0
Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesini başlangıcını kabul eden takvime ne denir ?
Hicri takvim.
73
Cardlink
0
Peygamberimiz Mekke'de kaç yıl, Medine'de kaç yıl peygamberlik yaptı ?
Mekke'de 13 yil
Medine'de 10 yil
74
Cardlink
0
Mescidi dirar kim tarafından ne zaman yıkılmıştır ?
Hz. Peygamber ashab-ı kiramdan Mâlik b. Dehsan ile Ma'n b. Adiyy (r. anhümâ)'yi Mescid-i Dırar'ı yıkmak üzere gönderdi. Bu sahabeler mescidi yakıp yıktılar.
75
Cardlink
0
Peygamberimizin sözlerine ne denir ?
Hadis-i Şerif.
76
Cardlink
0
Peygamberimize peygamberlik geldikten sonra Mekke'de kaç sene kaldı ?
13
77
Cardlink
0
Peygamberimizin davranış ve işlerine ne denir ?
sünnet
78
Cardlink
0
İslama davetin gizli olduğu dönemde müslümanların gizli toplandıkları eve ne denirdi ?
Darul´l erkam = Erkamın evi
79
Cardlink
0
Peygamberimizin hangi amcası ona eziyet etti ?
Ebu Leheb
80
Cardlink
0
Peygamberlerin çocuklari da peygamber midir ?
böyle bir kural yok. ama baba ve oğul peygamber olduğu durumlarda var
81
Cardlink
0
Allah niçin peygamber göndermiştir?
diğer insanlara örnek ve yol göstersin diye.
82
Cardlink
0
Kuran-ı Kerim de peygamber hangi kelimelerle geçer?
nebi veya rasul
83
Cardlink
0
Hazret (Hz.) ne demektir ?
dinde saygı ifade eden bir kelimedir
84
Cardlink
0
Kendisine kutsal kitap gönderilen peygamberlere ne denir?
resul
85
Cardlink
0
Peygamberler nasıl insanlardır ?
bizim gibidir ancak üstün özelliklere sahipdirler
86
Cardlink
0
Hz. Muhammedin annesinin adı nedir ?
Amine
87
Cardlink
0
Hz. Muhammedin babasının adı nedir ?
abdullah
88
Cardlink
0
Peygamberimiz hangi şehirde. kaç yılında doğdu ?
mekke 571
89
Cardlink
0
Hz. Muhammedin doğum sebebiyle kutlanan geceye ne denir ?
Mevlid kandili
90
Cardlink
0
İslamiyetten önceki Araplar neye ibadet ediyorlardı ?
Putlara
91
Cardlink
0
İslamiyetten önceki bazı Araplar yeni doğan kiz cocuklarına ne yapıyorlardı ?
diri diri toprağa gömüyorlardı
92
Cardlink
0
Peygamberimizden önce Allah'a inananlara ne denir ?
Hanif
93
Cardlink
0
Hz. Muhammed peygamber olmadan önce Kaabe'yi yeniden yapanlar arasında hakemlik yaptığında kaç yaşında idi ?
35
94
Cardlink
0
İlk insan ve ilk peygamber kimdir ?
Hz. Adem
95
Cardlink
0
Son peygamber kimdir ?
Hz. Muhammed (s.a.v )
96
Cardlink
0
Bütün peygamberler kim tarafından gönderilmiştir ?
Allah (c.c.)
97
Cardlink
0
Peygamberimizin kaç oğlu oldu, isimleri nedir?
3
kaasım
abdullah
ibrahim
98
Cardlink
0
Peygamberimizin çocuklari hangi hanımlardan oldu ?
mariaa (ibrahim)
gerisi de haticeden oldu
99
Cardlink
0
Peygamberimizin kaç kızı vardı ?
4
fatma
rukiye
zeynep
ümmü gülsüm
100
Cardlink
0
Peygamberimiz kaç yaşında peygamber oldu ?
40
101
Cardlink
0
Peygamberimize ilk vahiy ne zaman geldi ?
610 ramazan ayının kadir gecesi
102
Cardlink
0
Peygamberimize vahiy indiren meleğin adı nedir ?
cebrail
103
Cardlink
0
Hicret ne demektir?
müslümanların gö. etmesidir
104
Cardlink
0
Ilk hicret nereye olmuştur ?
habeşistan
105
Cardlink
0
Peygamberimizin hangi amcası ona inanmadığı halde hep yanında oldu ?
ebu talip
106
Cardlink
0
Peygamberimize düşmanlıkta ileri giden kimdir ?
ebu cehil (amcasi )
107
Cardlink
0
Peygamberimizin ev halkına ne denir ?
ehl-i beyt
108
Cardlink
0
İslama gizli davet kaç sene devam etmiştir ?
3
109
Cardlink
0
Peygamberimize inanan ilk müslüman kimdir ?
hz. hatice
110
Cardlink
0
Eerkeklerden ilk müslüman kimdir ?
Hz. Eebu Bekir
111
Cardlink
0
Çocuklardan ilk müslüman kimdir ?
Hz. Ali
112
Cardlink
0
Kölelerden ilk müslüman kimdir ?
Hz. Zeyd
113
Cardlink
0
Peygamberimiz ilk evliliğini kaç yaşında kiminle yaptı ?
25 ,Hz. Hatice
114
Cardlink
0
Peygamberimiz çocukluğunu geçirdiği şehrin adı nedir ?
mekke
115
Cardlink
0
Peygamberimiz peygamber olmadan önce putlara taptımı ?
hayır
116
Cardlink
0
Peygamberimiz ddesinin adı nedir ?
abdulmutalip
117
Cardlink
0
Peygamberimiz bakan amcasının adı nedir ?
ebu talip
118
Cardlink
0
Peygamberimizin süt annesinin adı nedir ?
halime
119
Cardlink
0
Peygamberimizin diğer atları nelerdir ?
Muhammed Mustafa Ahmet Mahmut
120
Cardlink
0
Kimin ümmetindensin ?
Hz. Muhammed
121
Cardlink
0
Hangi peygamberin milledtindensin ?
Hz. İbrahim
122
Cardlink
0
Peygamberimizin kabri hangi şehirdedir ?
medine
123
Cardlink
0
Peygamberimize ilk vahiy nerede geldi ?
nur dağında hira mağarasında 
124
Cardlink
0
Peygamberimize ilk inen ayet hangi emirle başliyordu ?
oku
125
Cardlink
0
İslamiyette fetva vermeye ehliyetli ve yetkili kimselere ne denir ?
Müftü (fetva veren )
126
Cardlink
0
Sevgili Peygamberimizin adı anılınca ona yapılan duaya ne denir ?
Salavatı şerife
127
Cardlink
0
Peygamberimizin Medine'ye hicret ederken yatağında kimi bıraktı ?
Hz. Ali
128
Cardlink
0
Hz. Peygamber (s.a.v) Hz. Ali'yi yatağında niçin bıraktı ?
Müşriklerin kendisine emanet olarak verdiklerini sahiplerine teslim etmesi için.
Flashcard set info:
Author: Beyin
Main topic: Islamiyet
Topic: Peygamber hayati
Published: 03.12.2009
 
Card tags:
All cards (128)
. (1)
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English