CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / Tschechisch / Deutsch-Tschechisch

Tschechisch A1 (440 Cards)

Say thanks
163
Cardlink
0
Schwester

Meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich.
sestra

sestra je o pět let starší než já.
Tags: A1 Menschen
Source:
164
Cardlink
0
Bruder

Wie heißt dein Bruder?
bratr

Jak se jmenuje tvůj bratr?
Tags: A1 Menschen
Source:
165
Cardlink
0
Eltern

Wo wohnen deine Eltern?
rodiče

Kde bydlejí tvoje rodiče?
Tags: A1 Menschen
Source:
166
Cardlink
0
Mutter

Ihre Mutter ist letztes Jahr gestorben. Sie war erst 55 Jahre alt.
matka

Jeji matka zemřela loni. Bylo ji teprve 55 let.
Tags: A1 Menschen
Source:
167
Cardlink
0
Vater

Hast du ihren Vater kennen gelernt?
otec

Znal/a jsi jejího otce?
Tags: A1 Menschen
Source:
168
Cardlink
0
Kind

Habt ihr ein Kind?
dítě

Máte děcko?
Tags: A1 Menschen
Source:
169
Cardlink
0
Tochter

Ihre Tochter studiert in Harvard, in den Staaten.
dcera

Její (Jejich) dcera studuje v Harvardu, ve Spojených státech.
Tags: A1 Menschen
Source:
170
Cardlink
0
Sohn

Was macht dein Sohn? Er ist Arzt, oder?
syn

Co dělá tvůj syn? Je lékař, že ano?
Tags: A1 Menschen
Source:
171
Cardlink
0
(be)nennen

Er will seinen Sohn ‚Josh’ nennen, aber seine Frau mag diesen Namen nicht.
pojmenovat

Chce pojmenovat svého syna "Josh", ale jeho žena to jméno nemá ráda.
Tags: A1 Menschen
Source:
172
Cardlink
0
Zwillinge

Ihr habt Zwillinge? Das muss viel Arbeit sein!
dvojčata

Vy máte dvojčata? To musí být hodně práce!
Tags: A1 Menschen
Source:
173
Cardlink
0
Tante

Meine Tante ist fünf Jahre jünger als meine Mutter.
teta

teta je o pět let mladší než moje matka.
Tags: A1 Menschen
Source:
174
Cardlink
0
Onkel

Ihr Onkel ist der Bürgermeister von Manchester.
strýc

Její (Jejich) strýc je starostou Manchestru.
Tags: A1 Menschen
Source:
175
Cardlink
0
Ehefrau

In Europa kann ein Mann nur eine Ehefrau haben, in anderen Ländern kann ein Mann viele Ehefrauen haben.
manželka

V Evropě může mít muž jenom jednou manželku, v jiných zemích může mít muž hodně manželek.
Tags: A1 Menschen
Source:
176
Cardlink
0
Ehemann

Ihr Ehemann ist so seltsam. Ich mag ihn nicht.
manžel

Její manžel je tak divný. Nemám ho rád/a.

Tags: A1 Menschen
Source:
177
Cardlink
0
Enkelin

Sie fahren nach Italien, um ihre Enkelin zu besuchen.
vnučka

Jedou do Itálie navštívit svou vnučku.
Tags: A1 Menschen
Source:
178
Cardlink
0
Enkel

Unser Enkel lebt in Frankreich. Er arbeitet für Airbus.
vnuk

Náš vnuk žíje ve Francii. Pracuje u Airbusu.
Tags: A1 Menschen
Source:
179
Cardlink
0
Großmutter

Ich liebe es, meine Großmutter zu besuchen.
babička

Rád/a jdu na návštěvu k babičce.
Tags: A1 Menschen
Source:
180
Cardlink
0
Großvater

Mein Großvater war Koch.
děda, dědeček

Můj dědeček byl kuchař(em).
Tags: A1 Menschen
Source:
181
Cardlink
0
Cousin, Cousine

Henry ist Janes Cousin. Ihre Mütter sind Schwestern.
bratranec, sestřenice

Henry je bratranec Jany. Jejich matky jsou sestry.
Tags: A1 Menschen
Source:
182
Cardlink
0
verheiratet

Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.
ženatý/vdaná

Jsem ženatý/vdaná a mám dvě děti.
Tags: A1 Menschen
Source:
183
Cardlink
0
Vorname

Kennst du ihren Vornamen?
jméno

Znáš její křestní jméno? / Víš, jak se jmenuje?
Tags: A1 Menschen
Source:
184
Cardlink
0
Nachname, Familienname

Hoang ist ein sehr üblicher Nachname in Vietnam.
příjmení, rodné jméno

Hoang je velice běžné příjmení ve Vietnamu.
Tags: A1 Menschen
Source:
185
Cardlink
0
Frau

Ich kann mit einer Frau in einem Büro arbeiten, aber nicht mit sechs Frauen!
žena

Mohu pracovat s jednou ženou v jedné kanceláři, ne ale se šesti ženami!
Tags: A1 Menschen
Source:
186
Cardlink
0
Mann

Der Mann im roten Hemd sagt, dass die anderen Männer fertig sind.
muž

Muž v červené košili říká, že ostatní muži jsou hotoví.
Tags: A1 Menschen
Source:
187
Cardlink
0
Freund / in

Ist er ein Freund von dir? Ihr beide seid so verschieden.
přítel/kyně

Je to tvůj přítel? Oba jste tak rozdílní.
Tags: A1 Menschen
Source:
188
Cardlink
0
Gast

Hildegard hat zur Zeit einen Gast aus Japan.
host

Hildegard má v této době hosta z Japonska.
Tags: A1 Menschen
Source:
189
Cardlink
0
Witwe

Frau Smith ist Witwe. Ihr Ehemann starb vor zwei Jahren.
vdova

Paní Smithová je vdova. Její manžel zemřel před dvěma roky.

Tags: A1 Menschen
Source:
190
Cardlink
0
Witwer

Herr Jones ist mit 35 Witwer. Wie schrecklich!
vdovec

Pan Jones je v 35 vdovec. Hrůza!
Tags: A1 Menschen
Source:
191
Cardlink
0
vermissen

Ich vermisse sie so sehr. Sie war eine gute Freundin.
chybět

Tak velice mně chybí. Byla dobrá přítelkyně.
Tags: A1 Menschen
Source:
192
Cardlink
0
sich benehmen

Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen.
chovat se

Chová se jako slon v porcelánu.
Tags: A1 Menschen
Source:
193
Cardlink
0
Bäcker / in

Ihr Ehemann ist Bäcker. Er geht um 4 Uhr morgens zur Arbeit.
pekař

Její manžel je pekař. Jde ve 4 hodiny ráno do práce.
Tags: A1 Menschen
Source:
194
Cardlink
0
Metzger / in

Meine Mutter kennt den Metzger persönlich, deshalb bekommen wir das beste Fleisch.
řezník

Moje matka zná toho řezníka osobně, proto dostaneme nejlepší maso.
Tags: A1 Menschen
Source:
195
Cardlink
0
Briefträger / in

Der Ehemann von Joan ist auch Briefträger.
listonoš

Manžel Joany je také listonoš.
Tags: A1 Menschen
Source:
196
Cardlink
0
Busfahrer / in

Ich will Busfahrer werden.
řidič autobusu

Chci se stát řidičem autobusu.
Tags: A1 Menschen
Source:
197
Cardlink
0
Taxifahrer / in

Viele Taxifahrer in New York sprechen kein Englisch.
taxikář

Mnoho taxikářů v New Yorku nemluví anglicky.
Tags: A1 Menschen
Source:
198
Cardlink
0
Ladeninhaber / in

Frau Johnson ist Ladeninhaberin.
majitel/ka obchodu

Paní Johnsonová je majitelkou obchodu.
Tags: A1 Menschen
Source:
199
Cardlink
0
Pilot / in

Er ist Pilot bei British Airways. Er fliegt in der ganzen Welt.
pilot/ka

Je pilotem u společnosti British Airways. Létá po celém světě.
Tags: A1 Menschen
Source:
200
Cardlink
0
Feuerwehrmann

Ein Feuerwehrmann ist im Feuer gestorben.
hasič

Jeden hasič zemřel při požáru.
Tags: A1 Menschen
Source:
201
Cardlink
0
Polizist

Ihr Ehemann ist Polizist. Sie ist immer beunruhigt, wenn er zur Arbeit geht.
policista

Její manzel je policistou. Je vždy znepokojená, když jde do práce.
Tags: A1 Menschen
Source:
202
Cardlink
0
Arzt / Ärztin

Ich möchte Arzt werden, damit ich Menschen helfen kann.
lékař/ka

Chtěl/a bych se stát lékařem/lékařkou, abych mohl/a pomáhat lidem.
Tags: A1 Menschen
Source:
203
Cardlink
0
Krankenschwester / rankenpfleger

Krankenschwestern machen eine sehr wichtige Arbeit, aber sie verdienen nicht genug Geld.
zdravotní sestra / zdravotník

Zdravotní sestry dělají velice dúležitou práci, ale nevydělávají dosti peněz.
Tags: A1 Menschen
Source:
204
Cardlink
0
Geschäftsmann

Der Bruder von Fiona ist Geschäftsmann in London.
obchodník

Bratr Fiony je obchodníkem v Londyně.
Tags: A1 Menschen
Source:
205
Cardlink
0
Journalist / in

Er arbeitet als Journalist für die BBC in Bagdad.
žurnalista

Pracuje jako žurnalista pro BBC v Bagdadu.
Tags: A1 Menschen
Source:
206
Cardlink
0
Lehrer / in

Meine Englischlehrer in der Schule waren nicht sehr gut.
učitel/ka

Mojí učitelé angličtiny ve škole nebyli velice dobří.
Tags: A1 Menschen
Source:
207
Cardlink
0
Student / in, Schüler / in

Die Studenten gehen nach Hause, weil der Lehrer nicht da ist.
student/ka, žák/žákyně

Studenti jdou domů, protože učitel tu není.
Tags: A1 Menschen
Source:
208
Cardlink
0
deutsch, Deutsche(r)

– Sind sie Deutsche?
– Nein, sie sind Österreicher.
německý/á/é, Němec/Němka

- Jsou to Němci?
- Nejsou, jsou Rakušané.
Tags: A1 Menschen
Source:
209
Cardlink
0
englisch, Engländer / in

– Seid ihr Engländer?
– Oh, um Himmels willen, nein! Wir sind Schotten!
anglický/á/é, Angličan/ka

-Jste Angličani?
- Proboha, ne! Jsme Skotové!
Tags: A1 Menschen
Source:
210
Cardlink
0
amerikanisch, Amerikaner / in

Sie ist Amerikanerin. Ich denke, sie kommt aus Kalifornien.
americký/á/é, Američan/ka

Je Američanka. Myslím, že je z Kalifornie.
Tags: A1 Menschen
Source:
211
Cardlink
0
französisch, Franzose / Französin

Die Franzosen können wirklich gut kochen.
francouzský/á/é, Francouz/ka

Francouzi dovedou opravdu dobře vařit.
Tags: A1 Menschen
Source:
212
Cardlink
0
italienisch, Italiener / in

Ihre Eltern sind Italiener. Sie kommen aus Rom.
italský/á/é, Ital/ka

Její rodiče jsou Italové. Pochází z Říma.
Tags: A1 Menschen
Source:
213
Cardlink
0
spanisch, Spanier / in

Sie ist Mexikanerin, nicht Spanierin.
španělský/á/é, Španěl/ka

Je Mexičanka, není Španělka.
Tags: A1 Menschen
Source:
Flashcard set info:
Author: Elgani
Main topic: Tschechisch
Topic: Deutsch-Tschechisch
Published: 25.01.2012
 
Card tags:
All cards (440)
A1 Aktivitäten (53)
A1 Ausdrücke und Wendungen (43)
A1 Beschreibung (30)
A1 Essen und Trinken (33)
A1 Haushalt (39)
A1 Körper und Kleidung (33)
A1 Menschen (51)
A1 Natur (46)
A1 Schule (24)
A1 Sprachbausteine (45)
A1 Stadt und Verkehr (42)
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English