CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / Tschechisch / Deutsch-Tschechisch

Tschechisch A1 (440 Cards)

Say thanks
332
Cardlink
0
Frage

Ich habe eine Frage an dich. Kannst du in mein Büro kommen?
otázka

Mám otázku. Můžeš přijít do mé kanceláře?
Tags: A1 Schule
Source:
333
Cardlink
0
Antwort

Weißt du die Antwort auf die Frage?
odpověď

Znáš odpověď na otázku?
Tags: A1 Schule
Source:
334
Cardlink
0
Antwort

Weißt du die Antwort auf die Frage?
odpověď

Znáš odpověď na otázku?
Tags: A1 Schule
Source:
335
Cardlink
0
Sprache

Spanisch ist eine einfache Sprache.
jazyk, řeč

Španělština je jednoduchý jazyk.
Tags: A1 Schule
Source:
336
Cardlink
0
Fremdsprache

Man muss zwei Fremdsprachen sprechen, wenn man diesen Job will.
cizí jazyk

Je třeba ovládat dva cizí jazyky, když chcete dostat tuto práci.
Tags: A1 Schule
Source:
337
Cardlink
0
Wörterbuch

Wir haben ein Wörterbuch gekauft, bevor wir nach Spanien gefahren sind.
slovník

Koupili/y jsme slovník, dříve než jsme jeli/y do Španělska.
Tags: A1 Schule
Source:
338
Cardlink
0
Satz

Der Satz ist gut, aber es gibt ein Problem mit der Grammatik.
věta

Věta je dobrá, ale je tady problém s gramatikou.
Tags: A1 Schule
Source:
339
Cardlink
0
Wort

Wir lernen in meinem Intensivkurs jeden Tag 150 griechische Wörter.
slovo

Učíme se v mém intenzivním kurzu každý den 150 řeckých slov.
Tags: A1 Schule
Source:
340
Cardlink
0
Buchstabe

Wie viele Buchstaben hat das Alphabet?
písmeno

Kolik písmen má abeceda?
Tags: A1 Schule
Source:
341
Cardlink
0
Hauptwort, Substantiv

Ein Substantiv ist ein Wort für Menschen, Orte oder Dinge.
postatné jméno

Podstatné jméno je slovo pro lidí, místa nebo věci.
Tags: A1 Schule
Source:
342
Cardlink
0
Verb

Ein Verb beschreibt eine Handlung.
sloveso

Sloveso popisuje činnost.
Tags: A1 Schule
Source:
343
Cardlink
0
Vergangenheit

In der Vergangenheit haben wir nie diese Fragen gestellt.
minulost

V minulosti nekladli/y jsme nikdy tyto otázky.
Tags: A1 Schule
Source:
344
Cardlink
0
Gegenwart

Sie leben in der Gegenwart. Sie denken nie an morgen.
pritomnost

Žijete / Žijí v přitomnosti. Nikdy nemyslíte / nemyslí na zítřek.
Tags: A1 Schule
Source:
345
Cardlink
0
Zukunft

In naher Zukunft werden die Dinge ganz anders sein.
budoucnost

V blízké budoucnosti budou věci docela jiné.
Tags: A1 Schule
Source:
346
Cardlink
0
Stift

Wir brauchen einen schwarzen Stift, um dieses Formular auszufüllen.
tužka

Potřebujeme černou tužku, abychom vyplnili/y tento formulář.
Tags: A1 Schule
Source:
347
Cardlink
0
Bleistift

Kann ich bitte deinen Bleistift benutzen?
tužka

Mohl/a bych si prosim vzít tvoji tužku?
Tags: A1 Schule
Source:
348
Cardlink
0
Buch

Ich will ein Buch in der Bibliothek ausleihen.
kniha

Chci si vypůjčit v knihovně knihu.
Tags: A1 Schule
Source:
349
Cardlink
0
Papier

Entschuldigung, aber wo ist das Papier?
papír

Promiňte, ale kde je papír?
Tags: A1 Schule
Source:
350
Cardlink
0
Radiergummi

Ich habe einen Fehler gemacht. Hast du einen Radiergummi?
guma

Udělal/a jsem chybu. Máš gumu?
Tags: A1 Schule
Source:
351
Cardlink
0
Kurs

Ich mache donnerstagabends einen Französischkurs.
kurz

Chodím ve čtvrtek večer do kurzu francouzštiny.
Tags: A1 Schule
Source:
352
Cardlink
0
Gedicht

Sie hat mir ein Gedicht geschrieben. Ich denke, sie ist verliebt.
báseň

Napsala mi báseň. Myslím, že je zamilovaná.
Tags: A1 Schule
Source:
353
Cardlink
0
Biologie

Mein Lieblingsfach in der Schule war Biologie.
biologie

Mým nejoblíbenějším předmětem ve škole byla biologie.
Tags: A1 Schule
Source:
354
Cardlink
0
Geschichte

Die meisten Leute hassen Geschichte in der Schule.
dějepis

Nejvíce lidí nenávidí dějepis ve škole.
Tags: A1 Schule
Source:
355
Cardlink
0
Nummer, Zahl

„7“ ist in unserer Kultur eine Glückszahl, und in Japan ist die „4“ eine Unglückszahl.
štasťné číslo

"7" je v naší kultuře štasťné číslo a v Japonsku je "4" neštasťné číslo.
Tags: A1 Schule
Source:
Flashcard set info:
Author: Elgani
Main topic: Tschechisch
Topic: Deutsch-Tschechisch
Published: 25.01.2012
 
Card tags:
All cards (440)
A1 Aktivitäten (53)
A1 Ausdrücke und Wendungen (43)
A1 Beschreibung (30)
A1 Essen und Trinken (33)
A1 Haushalt (39)
A1 Körper und Kleidung (33)
A1 Menschen (51)
A1 Natur (46)
A1 Schule (24)
A1 Sprachbausteine (45)
A1 Stadt und Verkehr (42)
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English