CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / Tschechisch / Deutsch-Tschechisch

Tschechisch A1 (440 Cards)

Say thanks
88
Cardlink
0
und

Ich gehe zum Supermarkt, um Tomaten, Basilikum und Nudeln zu kaufen.
a, i

Jdu do supermarketu koupit rajčata, bazalku a nudle.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
89
Cardlink
0
aber

Hillary ist sehr nett, aber sie ist auch sehr laut.
ale

Hillary je velice milá, ale je také velice hlasitá.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
90
Cardlink
0
oder

Wir können Fußball spielen oder in in den Zoo gehen.
nebo

Můžeme hrát fotbal nebo jít do zoologické zahrady.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
91
Cardlink
0
etwas

Ich brauche etwas vom Supermarkt.
něco

Potřebuji něco ze supermarketu.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
92
Cardlink
0
alles

Mike weiß alles. Er ist so intelligent.
všechno

Mike ví všechno. Je tak inteligentní.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
93
Cardlink
0
nichts

Steve weiß nichts! Er ist solch ein Idiot!
nic

Steve nic neví! Je takový idiot!
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
94
Cardlink
0
jede(r / s)

Ich kenne jeden Menschen in diesem Büro.
každý /á/é

Znám každého člověka v této kanceláři.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
95
Cardlink
0
auch

Er hat einen deutschen Pass, aber er hat auch einen britischen.
také

Má německý pas, ale má také anglický.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
96
Cardlink
0
nur

Eins, bitte. Ich will es nur probieren.
jenom

Jeden(/a/o), prosim. Chci to jenom zkusit.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
97
Cardlink
0
zu

Das ist zu teuer. Wir haben nicht genug Geld.
příliš

To je příliš drahé. Nemáme dost peněz.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
98
Cardlink
0
vielleicht

Vielleicht kann ich morgen kommen.
možná, snad

Snad mohu přijít zítra.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
99
Cardlink
0
alleine

Ich bleibe heute Abend alleine zu Hause.
sám, sama

Dnes večer zůstanu sám (sama) doma.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
100
Cardlink
0
zusammen

Jody und Terry wohnen zusammen
společně

Jody a Terry bydlejí společně.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
101
Cardlink
0
beide

Meine Söhne wohnen beide in Spanien.
oba

Moji oba synové bydlí ve Španělsku.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
102
Cardlink
0
einander

Wir lieben einander sehr.
oba

Oba se máme velmi rádi.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
103
Cardlink
0
warum

Warum bist du hier? Wer hat dich eingeladen?
proč

Proč jsi tu? Kdo tě pozval?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
104
Cardlink
0
was

Was willst du?
co

Co chceš?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
105
Cardlink
0
wer

Wer ist das? Er sieht so gut aus.
kdo

Kdo je to? Vypadá tak báječně.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
106
Cardlink
0
wie

Wie geht’s dir?
jak

Jak se máš?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
107
Cardlink
0
wo

Wo ist deine Mutter? Warum bist du allein zu Hause?
kde

Kde je tvá matka? Proč jsi doma sám(a)?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
108
Cardlink
0
viel

Es tut mir sehr leid, aber ich habe nicht viel Zeit.
mnoho, dost, tolik

Je mi velice líto, ale nemám dost času.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
109
Cardlink
0
viele

Es gibt so viele Menschen hier!
mnoho

Je tu tak mnoho lidí!
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
110
Cardlink
0
wie viel

Wie viel Zeit haben wir?
kolik

Kolik máme času?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
111
Cardlink
0
wie viele

Wie viele Tage hat ein Jahr?
kolik

Kolik dnů má rok?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
112
Cardlink
0
dieses Mal

Ich hoffe, du hast dieses Mal genug Geld.
tentokrát

Doufám, že tentokrát máš dost peněz.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
113
Cardlink
0
letztes Mal

Letztes Mal bist du ohne Geld ins Kasino gekommen.
naposled

Naposled jsi přišel(a) do kasina bez peněz.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
114
Cardlink
0
nächstes Mal

Nächstes Mal werde ich dir nicht helfen.
příště

Příště ti nebudu pomoct.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
115
Cardlink
0
Tag

Dies ist ein sehr schlechter Tag.
den

To je velice špatný den.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
116
Cardlink
0
gestern

Er war gestern hier, aber er ist heute Morgen nach Washington gefahren.
včera

Včera tu byl, ale dnes ráno odjel do Washingtonu.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
117
Cardlink
0
heute

Wir gehen heute einkaufen. Möchtest du mitgehen?
dnes

Dnes jdeme nakupovat. Chceš jít s námi?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
118
Cardlink
0
morgen

Was machst du morgen? Möchtest du ins Kino gehen?
zítra

Co děláš zítra? Rád(a) bys chtěl(a) jít do kina?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
119
Cardlink
0
Morgen

Ich hasse es, so früh am Morgen aufzuwachen.
ráno

Nenávidím vzbudit se tak brzo ráno.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
120
Cardlink
0
Nachmittag

Der heutige Nachmittag wird so viel Spaß machen. Ich mag den Park.
odpoledne

Dnesní odpoledne bude tak velice zábavné. Mám rád(a) ten park.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
121
Cardlink
0
Abend

Der gestrige Abend war sehr nett.
večer

Včerejší večer byl velice přijemný.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
122
Cardlink
0
Nacht

Die Nächte sind hier manchmal sehr gefährlich.
noc

Noce jsou zde někdy velice nebezpečné.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
123
Cardlink
0
Woche

Wie viele Wochen gibt es in einem Jahr?
týden

Kolik týdnů má rok?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
124
Cardlink
0
Wochenende

Ich versuche immer, meine Wochenenden zu
genießen.
víkend

Pokusím se vždy si užívat svých víkendů.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
125
Cardlink
0
Wochentag, Werktag

Ich arbeite an den Werktagen und normalerweise auch samstags.
všední den

Pracují ve všedních dnech a normálně i v sobotu.

Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
126
Cardlink
0
Monat

Kannst du die Monate auf Englisch nennen?
měsíc

Dokážeš/Můžeš pojmenovat měsíce anglicky?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
127
Cardlink
0
Jahr

Vier Jahre in diesem Job sind lang genug.
rok, let

Čtyří roky v tomto džobu stačí.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
128
Cardlink
0
nach

Nach dem Mittagessen gehen wir zu einer Geburtstagsparty.
po

Po obědě jdeme k oslavě narozeninin.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
129
Cardlink
0
(be)vor

Du musst deine Hausaufgaben fertig machen, bevor du nach draußen gehst.
před, (dříve) než

Musíš udělat své domácí úkoly, než půjdeš ven.

Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
130
Cardlink
0
während

Wir haben während des Fluges drei Filme gesehen.
během

Viděli jsme během letu 3 filmy.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
131
Cardlink
0
um 14 Uhr

Wir werden um 14 Uhr zu Hause sein.
ve 14 hodin

Budeme domu ve 14 hodin.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
132
Cardlink
0
um 8 Uhr

Wir fangen um 8 Uhr mit der Arbeit an.
v 8 hodin

Začneme pracovat v 8 hodin.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
Flashcard set info:
Author: Elgani
Main topic: Tschechisch
Topic: Deutsch-Tschechisch
Published: 25.01.2012
 
Card tags:
All cards (440)
A1 Aktivitäten (53)
A1 Ausdrücke und Wendungen (43)
A1 Beschreibung (30)
A1 Essen und Trinken (33)
A1 Haushalt (39)
A1 Körper und Kleidung (33)
A1 Menschen (51)
A1 Natur (46)
A1 Schule (24)
A1 Sprachbausteine (45)
A1 Stadt und Verkehr (42)
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English