CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Grammar / Jadwiga
13
Past Perfect
zas Past Perfect to czas przeszły dokonany, nazywa się go także czasem zaprzeszłym, gdyż opisuje czynność, która dokonała się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła.
I went for a walk when I had finished my work.Poszedłem na spacer kiedy skończyłem swoją pracę.
(czyli najpierw skończyłem pracę - potem poszedłem na spacer)


Tworzenie zdań w Past Perfect jest dość proste, mimo że jest to czas złożony - po podmiocie wstawiamy zawsze słówko had (we wszystkich osobach!) a za nim czasownik główny w III formie.
New comment
Flashcard info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English