CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / MKT669 / FAQ / MKT669
4
Apa tajuk yang baik?
Yang ada impak kepada syarikat, tempat anda intern dan dapat menambah pengetahuan anda sendiri. Advisor mungkin akan beri tajuk tetapi terpulang kepada kesesuaian tempat intern dan juga accessibility kepada maklumat dalam syarikat.
New comment
Flashcard info:
Author: CoboCards-User
Main topic: MKT669
Topic: FAQ
School / Univ.: UiTM
City: Cawangan Johor
Published: 30.03.2014

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English