CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Grammar / Jadwiga
16
pytania i przeczenia w past perfect continuous
Może się powtarzam, ale pytania tworzymy w standardowy sposób - zamieniamy podmiot z operatorem:
Had he been living on his own before he went to this boarding school last year?Czy on mieszkał juz kiedyś sam, zanim wyjechał do tej szkoły z internatem w zeszłym roku?


Jak przeczenie to oczywiście not
I hadn't been working when our new boss came. Nie pracowałem, kiedy przyszedł nasz nowy szef. (no i ma minusa u szefa)
New comment
Flashcard info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English