CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Grammar / Jadwiga
8
pytania i przeczenia w present perfect continuous
Pytanie tworzymy przez przesunięcie operatora have/has przed podmiot, jeśli pytamy o szczegóły na początek dajemy jeszcze właściwe słówko pytające where, when, what, itp.

Have you been waiting for me?Czekacie na mnie?
How long have you been waiting for me?Jak długo na mnie czekacie?
Since when has she been learning German?Od kiedy ona uczy się niemieckiego?
Has it been snowing for 2 hours?Czy śnieg pada od dwóch godzin?
What have you been doing all day?Co robiliście przez cały dzień?


Przeczenie tworzymy łącząc operator have/has ze słówkiem not:
I haven't been reading the book for an hour.Nie czytam książki od godziny.
She hasn't been waiting for the doctor since eight.Ona nie czeka na lekarza od ósmej.
New comment
Flashcard info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English