CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Biologie / Plant en groei / Pgm
24
Wat is wachttijd ?
De tijd tussen de toepassing van het product en de oogst van het prdouct noemen we wachttijd . wordt meestal uitgedruk in dagen en varieert tusse 0 en 28 dagen
New comment
Flashcard info:
Author: Nath
Main topic: Biologie
Topic: Plant en groei
School / Univ.: tolv
City: Sint-Truiden
Published: 10.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English