CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Grammar / Jadwiga
10
Pytania i przeczenia w czasie past simple
W tym czasie także pojawia się pomocniczy operator, za pomocą którego tworzymy pytania i przeczenia - tym razem jest to słówko did. Operator jest identyczny we wszystkich osobach. Pytanie tworzymy wstawiając did przed podmiot zdania a czasownik... wraca do pierwszej formy!
Did you see that?Widziałeś to?
Did he speak to Molly yesterday?Czy on rozmawiał z Molly wczoraj?
When did you buy this car?Kiedy kupiliście ten samochód?


Jak to zazwyczaj bywa - jest też wyjątek - czasownik to be tworzy pytanie przez zmianę szyku i obywa się bez operatora.
Was she hungry?Czy ona była głodna?
Were you at school yesterday?Byłeś wczoraj w szkole?Przeczenia:

Tutaj także używamy operatora did w połączeniu z not

Oba słówka najczęściej łączymy:
did not»didn't


He didn't take her to restaurant last weekend.On nie zabrał jej do restauracji w poprzedni weekend.
We didn't go to the cinema yesterday.Wczoraj nie poszliśmy do kina.
I didn't write the letter.Nie napisałem listu.


to be, jak się można spodziewać zachowuje się inaczej:
1 i 3 osoba liczby pojedynczejwas not»wasn't
pozostałe osobywere not»weren't

I wasn't in France last summer.Nie byłem we Francji poprzedniego lata.
They weren't thirsty.Nie chciało im się pić.
New comment
Flashcard info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English