CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Grammar / Jadwiga
20
Pytania i przeczenia w Future continuous
Tworząc pytanie, zamieniamy kolejnością podmiot i słówko will
Will you be travelling to Moscow all day tomorrow?Będziesz jechał (podróżował) do Moskwy jutro przez cały dzień?
Will she be listening to the radio at five? Czy ona będzie słuchała radia o piątej?Przeczenie tworzymy za pomocą słówka not.
I will not be writing an essay on Monday.Nie będe pisał eseju w poniedziałek.
We won't be waiting for you for more than 15 minutes.Nie będziemy na ciebie czekać dłużej niż 15 minut.
New comment
Flashcard info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English