CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / jednostki miary / definicje / jednostki miary
2
jest to ciśnienie występujące na płaskiej powierzchni 1 m2, na którą działa, prostopadle do powierzchni, siła 1 N.
Pascal
New comment
Flashcard info:
Author: CoboCards-User
Main topic: jednostki miary
Topic: definicje
Published: 13.06.2022

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English