CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Grammar / Jadwiga
11
Past Continuous
Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości. Różnica tkwi w wyrazie być to be - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego. Past Continuous jest trybem niedokonanym.
liczba pojedyncza liczba mnoga
1 osobaI was we were
2 osobayou were you were
3 osobahe was
she was
it was they were


Do tego dokładamy czasownik z końcówką -ing i zdanie w Past Continuous gotowe.
Tom was writing the letter all day yesterday.Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień.
Yesterday at about eight we were listening to the music.Wczoraj około ósmej słuchaliśmy muzyki.
What were you doing on Friday?Co robiliście w piątek?
He wasn't working in the garden two days ago.On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.
New comment
Flashcard info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English