CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Fyzika / Optika / Optika vzorce
6
ako definujeme el. potenciál?
EP je práca potrebná na prenesenie jednotkového elektrického náboja zo vzťažného bodu, ktorému je prisúdený nulový potenciál, do daného miesta. Za miesto s nulovým potenciálom (vztažný bod) sa obvykle berie buď nekonečne vzdialený bod (bežné u iných potenciálov, u elektriny obvykle iba v teoretických úlohách), alebo povrch Zeme.


New comment
Flashcard info:
Author: zaxx
Main topic: Fyzika
Topic: Optika
Published: 12.04.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English