CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Vocabulary / vocabulary
5
vertaal

verbaasd
klagen
vasthoudend
vreselijk
iemand een dienst bewijzen
gek
zich schamen voor
verwachten
vrouwelijk
opgeven
vreselijk
verbeteren
gek
je best doen
in staat zijn om iets te doen
mannelijk
zoals het hoort
trots
onderzoek
schreeuwen
doorslikken
beginnen
vertalen
ijdel
pruik
translate

amazed
complain
determined
disgusting
do a favour
drive crazy
embarrassed
expect
feminine
give up
hideous
improve
mad
make an effort
manage to
masculine
properly
proud
research
scream
swallow
tae up
translate
vain
wig
New comment
Flashcard info:
Author: Lissa
Main topic: English
Topic: Vocabulary
Published: 02.05.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English