CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Grammar / Jadwiga
12
pytania i przeczenia w past continuous
Pytanie tworzymy przez inwersję:
Was Tom writing the letter all day yesterday?Czy Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień?


Przeczenie? Tutaj wstawiamy nasze nieśmiertelne not, najczęściej w formie wasn't, weren't
was not»wasn't
were not»weren't

Tom wasn't writing the letter all day yesterday.Tom nie pisał listu przez cały wczorajszy dzień.
New comment
Flashcard info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English