CoboCards App FAQ & Wünsche Feedback
Sprache: Deutsch Sprache
Kostenlos registrieren  Login

Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!

Alle Oberthemen / English / Grammar / Jadwiga
4
Przeczenia i pytania w present simple
Pytania

Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator), którego musimy użyć. Słowo to nie ma tutaj swojego znaczenia, pełni rolę wyłączne pomocniczą. To słówko to do. W trzeciej osobie pojawia się końcówka -s i otrzymujemy does.
Uwaga: w trzeciej osobie nie dodajemy końcówki -s do czasownika - otrzymuje ją operator.

Aby utworzyć pytanie, na początku zdania dodajemy operator i otrzymujemy:

Do you like apples?Lubisz jabłka?
Does she smoke?Czy ona pali?
Do we always have to be late?Czy my zawsze musimy się spóźniać?
Tags: http://www.ang.pl/present_simple.html?tab=2
Quelle:
Neuer Kommentar
Karteninfo:
Autor: rosa1801
Oberthema: English
Thema: Grammar
Schule / Uni: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
Ort: Wrocław
Veröffentlicht: 07.06.2010

Abbrechen
E-Mail

Passwort

Login    

Passwort vergessen?
Deutsch  English