CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Grammar / Jadwiga
4
Przeczenia i pytania w present simple
Pytania

Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator), którego musimy użyć. Słowo to nie ma tutaj swojego znaczenia, pełni rolę wyłączne pomocniczą. To słówko to do. W trzeciej osobie pojawia się końcówka -s i otrzymujemy does.
Uwaga: w trzeciej osobie nie dodajemy końcówki -s do czasownika - otrzymuje ją operator.

Aby utworzyć pytanie, na początku zdania dodajemy operator i otrzymujemy:

Do you like apples?Lubisz jabłka?
Does she smoke?Czy ona pali?
Do we always have to be late?Czy my zawsze musimy się spóźniać?
Tags: http://www.ang.pl/present_simple.html?tab=2
Source:
New comment
Flashcard info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English