CoboCards App FAQ & Wünsche Feedback
Sprache: Deutsch Sprache
Kostenlos registrieren  Login

Zu dieser Karteikarte gibt es einen kompletten Satz an Karteikarten. Kostenlos!

Alle Oberthemen / English / Grammar / Jadwiga
9
Past Simple
Czas Past Simple (przeszły prosty), jak sama nazwa wskazuje, opisuje wydarzenia z przeszłości i jest prosty w tworzeniu. Potrzebujemy tylko czasownika w II formie, który wstawiamy po podmiocie i zdanie gotowe.
Yesterday I worked very hard.Wczoraj pracowałem bardzo ciężko.


Potrzeba nam II formy czasownika. Czasownikom regularnym dodajemy -ed (lub -d) natomiast formy czasowników nieregularnych znajdujemy tutaj.

Kilka przykładowych zdań:
She spoke to Mary two days ago.Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu.
We went to the station and bought tickets.Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety.
I visited Spain last year.Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku
Neuer Kommentar
Karteninfo:
Autor: rosa1801
Oberthema: English
Thema: Grammar
Schule / Uni: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
Ort: Wrocław
Veröffentlicht: 07.06.2010

Abbrechen
E-Mail

Passwort

Login    

Passwort vergessen?
Deutsch  English