CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / English / Grammar / Jadwiga
9
Past Simple
Czas Past Simple (przeszły prosty), jak sama nazwa wskazuje, opisuje wydarzenia z przeszłości i jest prosty w tworzeniu. Potrzebujemy tylko czasownika w II formie, który wstawiamy po podmiocie i zdanie gotowe.
Yesterday I worked very hard.Wczoraj pracowałem bardzo ciężko.


Potrzeba nam II formy czasownika. Czasownikom regularnym dodajemy -ed (lub -d) natomiast formy czasowników nieregularnych znajdujemy tutaj.

Kilka przykładowych zdań:
She spoke to Mary two days ago.Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu.
We went to the station and bought tickets.Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety.
I visited Spain last year.Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku
New comment
Flashcard info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English