CoboCards App FAQ & Wünsche Feedback
Sprache: Deutsch Sprache
Kostenlos registrieren  Login

Hol' Dir diese Lernkarten, lerne & bestehe Prüfungen. Kostenlos! Auch auf iPhone/Android!

E-Mail eingeben: und Kartensatz kostenlos importieren.  
Und Los!
Alle Oberthemen / jednostki miary / definicje

jednostki miary (8 Karten)

Sag Danke
1
Kartenlink
0
to moc, przy której praca wykonana w ciągu jednej sekundy (1 s) jest równa jednemu dżulowi (1 J)
Wat
2
Kartenlink
0
jest to ciśnienie występujące na płaskiej powierzchni 1 m2, na którą działa, prostopadle do powierzchni, siła 1 N.
Pascal
3
Kartenlink
0
jest różnicą potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami przewodu liniowego, w którym płynie niezmieniający się prąd o natężeniu jednego ampera (1 A), zaś moc pobierana pomiędzy tymi punktami jest równa jednemu watowi (1 W)
Wolt
4
Kartenlink
0
Jak się nazywa jednostka siły, jaką w kierunku jej działania nadaje ciału o masie 1 kg przyspieszenie 1 m/s2?
Newton
5
Kartenlink
0
Jest to jednostka miary pracy wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły
Dżul
6
Kartenlink
0
jest to jednostka miary oporu elektrycznego istniejącego pomiędzy dwoma punktami przewodu, gdy niezmienna różnica potencjałów jednego wolta (1 V) działająca między tymi dwoma punktami wywołuje w tym przewodzie prąd o natężeniu jednego ampera (1 A)
om
7
Kartenlink
0
jest to jednostka pracy, energii i ciepła, stosowana w rozliczaniu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. 1 kWh oznacza ilość energii, jaką zużywa urządzenie o mocy 1000 W w ciągu jednej godziny
kilowatogodzina
8
Kartenlink
0
ta jednostka miary jest zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej ładunku elementarnego e, wynoszącej 1,602 176 634×10‑19, wyrażonej w jednostce C, która jest równa A s, gdzie sekunda zdefiniowana jest za pomocą ∆νCs
Amper
Kartensatzinfo:
Autor: CoboCards-User
Oberthema: jednostki miary
Thema: definicje
Veröffentlicht: 13.06.2022
 
Schlagwörter Karten:
Alle Karten (8)
keine Schlagwörter
Missbrauch melden

Abbrechen
E-Mail

Passwort

Login    

Passwort vergessen?
Deutsch  English