CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / jednostki miary / definicje

jednostki miary (8 Cards)

Say thanks
1
Cardlink
0
to moc, przy której praca wykonana w ciągu jednej sekundy (1 s) jest równa jednemu dżulowi (1 J)
Wat
2
Cardlink
0
jest to ciśnienie występujące na płaskiej powierzchni 1 m2, na którą działa, prostopadle do powierzchni, siła 1 N.
Pascal
3
Cardlink
0
jest różnicą potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami przewodu liniowego, w którym płynie niezmieniający się prąd o natężeniu jednego ampera (1 A), zaś moc pobierana pomiędzy tymi punktami jest równa jednemu watowi (1 W)
Wolt
4
Cardlink
0
Jak się nazywa jednostka siły, jaką w kierunku jej działania nadaje ciału o masie 1 kg przyspieszenie 1 m/s2?
Newton
5
Cardlink
0
Jest to jednostka miary pracy wykonana przez siłę o wartości 1 N przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły
Dżul
6
Cardlink
0
jest to jednostka miary oporu elektrycznego istniejącego pomiędzy dwoma punktami przewodu, gdy niezmienna różnica potencjałów jednego wolta (1 V) działająca między tymi dwoma punktami wywołuje w tym przewodzie prąd o natężeniu jednego ampera (1 A)
om
7
Cardlink
0
jest to jednostka pracy, energii i ciepła, stosowana w rozliczaniu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. 1 kWh oznacza ilość energii, jaką zużywa urządzenie o mocy 1000 W w ciągu jednej godziny
kilowatogodzina
8
Cardlink
0
ta jednostka miary jest zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej ładunku elementarnego e, wynoszącej 1,602 176 634×10‑19, wyrażonej w jednostce C, która jest równa A s, gdzie sekunda zdefiniowana jest za pomocą ∆νCs
Amper
Flashcard set info:
Author: CoboCards-User
Main topic: jednostki miary
Topic: definicje
Published: 13.06.2022
 
Card tags:
All cards (8)
no tags
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English