CoboCards App FAQ & Wünsche Feedback
Sprache: Deutsch Sprache
Kostenlos registrieren  Login

Hol' Dir diese Lernkarten, lerne & bestehe Prüfungen. Kostenlos! Auch auf iPhone/Android!

E-Mail eingeben: und Kartensatz kostenlos importieren.  
Und Los!
Alle Oberthemen / Tschechisch / Deutsch-Tschechisch

Tschechisch A1 (440 Karten)

Sag Danke
1
Kartenlink
0
Deutsch-Tschechisch A1
Als Pro-User auch Tschechisch-Deutsch lernbar
Tags:
Quelle: Copypright - Charlotte Blank
2
Kartenlink
0
kommen

Er kommt normalerweise um 8 Uhr zur Arbeit.
přijít, přicházet

Normálně přichází do práce v 8 hodin.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
3
Kartenlink
0
tun, ausführen, erledigen

Sie tut viel zu Hause: kochen, saubermachen usw.
dělat, vyřídit

(Ona) Dělá hodně doma: vaří, uklízí atd.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
4
Kartenlink
0
gehen

Können wir ins Kino gehen?
jít

Můžeme jít do kina?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
5
Kartenlink
0
machen, produzieren, herstellen

Sie machen leckere Desserts.
dělat, vyrábět

(Oni/ony) Dělají lahodné zákusky.
(Vy) Děláte lahodné zákusky.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
6
Kartenlink
0
fahren, mit dem Auto fahren

Er fährt zur Arbeit.
jet, jezdit autem

(On) Jede do práce.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
7
Kartenlink
0
stellen, legen, setzen

Stell es bitte auf den Tisch.
postavit, položit, posadit, umístit

Postav to na stůl, prosím.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
8
Kartenlink
0
nehmen

Willst du sie auf die Party mitnehmen?
brát, vzít

Chceš ji vzít s sebou na večírek?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
9
Kartenlink
0
schreiben

Er schreibt einen Artikel über die globale Erwärmung für die Times.
psát

(On) Píše článek o globálním oteplování pro deník Times.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
10
Kartenlink
0
sehen

Kannst du es sehen? Es ist genau vor deinem Gesicht!
vidět

Můžeš to vidět? Je to přímo přede tvým obličejem!
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
11
Kartenlink
0
lesen

Ich will dieses Wochenende den neuen Harry-Potter-Roman lesen.
číst

Tento víkend chci číst nový román o Harry Potterovi.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
12
Kartenlink
0
kaufen

Meine Eltern kaufen eine neue Wohnung.
koupit, kupovat

Moji rodiče koupí nový byt.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
13
Kartenlink
0
verkaufen

Er verkauft mehr als alle seine Kollegen.
prodat

(On) Prodává více než všichni jeho kolegové.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
14
Kartenlink
0
schließen, zumachen

Könntest du bitte die Tür zumachen?
zavřít

Mohl(a) bys zavřít dveře, prosím?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
15
Kartenlink
0
öffnen, aufmachen

Darf ich bitte das Fenster aufmachen?
otevřit

Směl(a) bych otevřit okno, prosím?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
16
Kartenlink
0
lernen

Ich muss 50 spanische Verben lernen für meinen Test morgen.
učit se

Musím se naučit 50 španělských sloves pro svůj test zítra.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
17
Kartenlink
0
treffen, sich treffen
Wann treffe ich deine Eltern?
potkat, setkat se

Kdy se setkám s tvými rodiči?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
18
Kartenlink
0
sagen
Sie sagt, dass sie keine Ahnung hat, wovon du redest.
dít, říkat

(Ona) Říká, že nemá ani tušení, o čem mluvíš.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
19
Kartenlink
0
sitzen

Der Präsident wird neben der Königin sitzen.
sedět

Prezident bude sedět vedle královny.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
20
Kartenlink
0
arbeiten

Wo arbeitest du?
pracovat

Kde pracuješ?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
21
Kartenlink
0
schwimmen

Ich möchte schwimmen. Ich gehe ins Schwimmbad.
plavat

Chtěl(a) bych plavat. Půjdu na koupaliště.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
22
Kartenlink
0
wollen

Er will Polizist werden.
chtít

(On) Chce se stát policistou.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
23
Kartenlink
0
halten, festhalten

Kannst du das bitte für mich halten?
držet

Můžes to pro mě držet, prosím?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
24
Kartenlink
0
behalten, halten

Es ist so schön. Kann ich es behalten?
podržet, zachovat, nechat si

Je to tak krásné. Mohu si to nechat?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
25
Kartenlink
0
lügen

Er lügt die ganze Zeit.
lhát

Lže celou dobu.

Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
26
Kartenlink
0
mögen

Magst du Schokolade?
mít rád(a)

Máš rád(a) čokoládu?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
27
Kartenlink
0
denken

Was denkst du? Soll ich sie anrufen?
myslet

Co myslíš? Mám jí zavolat?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
28
Kartenlink
0
(be)enden

Wann wird das enden? Es ist so langweilig!
dokončit, skončit

Kdy to skončí? Je to tak nudné!
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
29
Kartenlink
0
bedeuten

Was bedeutet das?
znamenat

Co to znamená?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
30
Kartenlink
0
kontrollieren, steuern

Man kann nicht alles kontrollieren.
kontrolovat, řídit

Nelze všechno kontrolovat .
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
31
Kartenlink
0
brauchen

Brauchen Sie Hilfe?
potřebovat

Potřebujete pomoc?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
32
Kartenlink
0
etwas ausmachen

- Ich habe deinen Stuhl kaputt gemacht.
- Das macht nichts.
vadit

- Rozbil(a) jsem tvoji židli.
- To nevadí.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
33
Kartenlink
0
fragen

Wenn du die Antwort nicht weißt, frag einfach.
ptát, zeptat se

Když neznáš odpověď, jednoduše se zeptej.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
34
Kartenlink
0
kämpfen, (sich) streiten

Sie streiten sich wie Katzen und Hunde.
bojovat, hádat (se)

Hádají se jako kočky a psi.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
35
Kartenlink
0
stehen

Er steht immer direkt neben meinem Schreibtisch.
stát

(On) Stojí vždy přímo vedle mého psacího stolu.

Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
36
Kartenlink
0
laufen, rennen

Er läuft jeden Morgen zwei Kilometer.
běhat, běžet

(On) Běhá každé ráno dva kilometry.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
37
Kartenlink
0
spielen

Wir spielen jedes Wochenende Tennis.
hrát

Hrajeme každý víkend tenis.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
38
Kartenlink
0
spielen

Wir spielen jedes Wochenende Tennis.
Antwort
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
39
Kartenlink
0
vergessen

Vergiss es! Ich komme nicht!
zapomenout

Nemyslí na to, že příjdu!
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
40
Kartenlink
0
verlieren

Warum verlierst du immer die Schlüssel?
ztrácet, ztratit

Proč pořád ztrácíš klíče?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
41
Kartenlink
0
rauchen

Sie raucht, aber sie versucht aufzuhören.
kouřit

(Ona) Kouří, ale snaží se přestat.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
42
Kartenlink
0
sparen

Wir müssen Geld sparen. Hör auf, so viel
auszugeben.
spořit, šetřit

Musíme šetřit peníze. Přestaň tolik utrácet.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
43
Kartenlink
0
versuchen

Ich versuche, mittags da zu sein.
pokoušet se, pokusit se

Pokusím se, abych tam v poledne byl(a).
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
44
Kartenlink
0
werden

Ich will Präsident werden.
stát se

Chci se stát prezidentem.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
45
Kartenlink
0
wissen, kennen

Kennen Sie hier ein gutes Restaurant?
znát

Znáte zde dobrou restauraci?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
46
Kartenlink
0
zählen

Kannst du bitte zählen, wie viele Eier wir haben?
počítat, spočítat

Mohl(a) bys spočítat, prosím, kolik máme vajec?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
47
Kartenlink
0
gewinnen

Unsere Mannschaft gewinnt immer.
zvítězit

Naše mužstvo vždy zvítězí.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
48
Kartenlink
0
singen

Kannst du die Nationalhymne singen?
spívat

Dovedeš zaspívat národní hymnu?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
49
Kartenlink
0
ausgehen

Möchtest du am Freitag ausgehen?
zajít si

Zajdeme si v pátek někam?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
50
Kartenlink
0
nach Hause gehen, heimgehen

Ich will nach Hause gehen. Ich bin so müde.
jít domů

Chci jít domů. Jsem tak unavený/á.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
51
Kartenlink
0
zu Hause sein

Ich war die ganze Nacht zu Hause.
být doma

Jsem byl(a) doma celou noc.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
52
Kartenlink
0
können

Kann ich Ihnen helfen?
moct, moci

Mohu Vám pomoct?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
53
Kartenlink
0
müssen

Wir müssen dieses Haus verkaufen.
musit

Musíme prodat tento dům.
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
54
Kartenlink
0
werden

Wirst du mich immer noch lieben?
siehe být

Budeš mě stále ještě milovat?
Tags: A1 Aktivitäten
Quelle:
55
Kartenlink
0
Arm

Seine Arme sind so lang. Er sieht aus wie ein Gorilla!
ruka

Jeho ruce jsou tak dlouhé. Vypadá jako gorila!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
56
Kartenlink
0
Ellbogen

Keine Ellbogen auf dem Esstisch!
loket

Nedávej lokty na jídelní stůl!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
57
Kartenlink
0
Hand

Hände weg! Das ist meins.
ruka

Ruce pryč! To je moje.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
58
Kartenlink
0
Finger

Ihre Finger sind lang und dünn. Sie kann den Ring nicht tragen.
prst

Její prsty jsou dlouhé a tenké. Nemůže ten prsten nosit.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
59
Kartenlink
0
Fingernagel

Sie lackiert ihre Fingernägel rot.
nehet

Lakuje si své nehty červeně.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
60
Kartenlink
0
Bein

Papa, warum sind deine Beine so behaart?
noha

Tatínku, proč máš tolik chlupů na nohách?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
61
Kartenlink
0
Knie

Er hat Probleme mit seinen Knien.
Koleno

Má potíže s koleny.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
62
Kartenlink
0
Fuß

Sein rechter Fuß ist größer als meine beiden Füße!
noha

Jeho pravá noha je větší než moje obě nohy!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
63
Kartenlink
0
Schulter

Ich habe mich während des Tennisspiels an der Schulter verletzt.
rameno

Zranil(a) jsem se na rameně, když jsem hrál(a) tenis.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
64
Kartenlink
0
Nacken, Hals

Kannst du mir den Nacken massieren?
týl, krk

Můžeš mi namasírovat týl?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
65
Kartenlink
0
Kopf

Sein Kopf ist größer als meiner.
hlava

Jeho hlava je větší než moje.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
66
Kartenlink
0
Gesicht

Ihr Gesicht ist so schön.
obličej

Její/Váš obličej je tak krásný.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
67
Kartenlink
0
Auge

Seine Augen sind fast silber, wie die Augen eines Wolfs.
oko

Jeho oči jsou skoro stříbrné, jako oči vlka.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
68
Kartenlink
0
Nase

Die Nase meines Sohnes läuft. Hast du ein Taschentuch?
nos

Synovi teče z nosu. Máš kapesník?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
69
Kartenlink
0
Ohr

Meine Ohren sind kalt. Lass uns reingehen.
ucho

Mám studené uši. Pojd'me dovnitř.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
70
Kartenlink
0
Mund

Warum bewegt sich dein Mund?
ústa

Proč se pohybují tvoje ústa?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
71
Kartenlink
0
Lippe

Ihre Lippen sind immer so rot. Sie benutzt zu viel Lippenstift.
ret

Jeji rty jsou vždy tak červené. Užívá příliš mnoho rtěnky.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
72
Kartenlink
0
Zahn

Wenn du deine Zähne putzen willst, kannst du diese neue Zahnbürste benutzen.
zub

Když si chceš čistit zuby, můžeš si vzít tento nový kartáček na zuby.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
73
Kartenlink
0
Haare

Seine Haare sind zu lang.
vlasy

Jeho vlasy jsou přilíš dlouhé.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
74
Kartenlink
0
anziehen (Kleidung)

Warte auf mich. Ich ziehe meinen Mantel an und bin gleich da.
obléknout

Čekej na mě. Obléknu si kabát a přijdu hned.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
75
Kartenlink
0
ausziehen (Kleidung)

Bitte zieh deine Schuhe aus. 
sundat

Sundej si boty, prosim.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
76
Kartenlink
0
Hemd

Dieses Hemd ist so … bunt. Kannst du ein anderes anziehen?
Košile

Tato košile je tak ... pestrá. Můžeš si obléknout jinou?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
77
Kartenlink
0
Krawatte

Es tut mir leid, aber du brauchst eine Krawatte.
Kravata

Je mi líto, ale potřebuješ kravatu.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
78
Kartenlink
0
Mantel

Es regnet, und ich habe keinen Regenmantel.
Plást, kabát

Prší, a já nemám pláštěnku.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
79
Kartenlink
0
Hose

Weißt du, wo meine grüne Hose ist?
Kalhoty

Víš, kde jsou moje zelené kalhoty?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
80
Kartenlink
0
Jeans

Meine Jeans ist so alt. Ich muss eine neue kaufen.
Džíny

Moje džíny jsou tak staré. Musím si koupit nové.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
81
Kartenlink
0
Gürtel

Ich will einen neuen Gürtel. Lass uns ins Kaufhaus gehen.
Pásek

Chci nový pásek. Pojďme do obchodního domu.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
82
Kartenlink
0
Unterwäsche

Er kauft nur schwarze Unterwäsche. Seltsam.
spodní prádlo

Kupuje jenom černé spodní prádlo. Zvláštní.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
83
Kartenlink
0
Schuh

Ihre neuen Schuhe sind rot. Sie sind so cool!
bota

Jeji/Vaše nové boty jsou červené. Jsou tak úžasné!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
84
Kartenlink
0
Socke

Er trägt immer weiße Socken. Das ist völlig out!
Ponožka

Nosí vždy bílé ponožky. To je úplně aut!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
85
Kartenlink
0
Stiefel

Schau dir seine Cowboystiefel an!
bota, holínka

Podívej se na jeho kovbojské boty!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
86
Kartenlink
0
Rock

Es tut mir leid, aber dein Rock ist zu kurz.
sukně

Je mi líto, ale tvoje sukně je hodně krátká.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
87
Kartenlink
0
Kleid

Sarah geht einkaufen. Sie will ein neues Kleid.
šaty

Sarah jde nakupovat. Chce nové šaty.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Quelle:
88
Kartenlink
0
und

Ich gehe zum Supermarkt, um Tomaten, Basilikum und Nudeln zu kaufen.
a, i

Jdu do supermarketu koupit rajčata, bazalku a nudle.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
89
Kartenlink
0
aber

Hillary ist sehr nett, aber sie ist auch sehr laut.
ale

Hillary je velice milá, ale je také velice hlasitá.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
90
Kartenlink
0
oder

Wir können Fußball spielen oder in in den Zoo gehen.
nebo

Můžeme hrát fotbal nebo jít do zoologické zahrady.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
91
Kartenlink
0
etwas

Ich brauche etwas vom Supermarkt.
něco

Potřebuji něco ze supermarketu.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
92
Kartenlink
0
alles

Mike weiß alles. Er ist so intelligent.
všechno

Mike ví všechno. Je tak inteligentní.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
93
Kartenlink
0
nichts

Steve weiß nichts! Er ist solch ein Idiot!
nic

Steve nic neví! Je takový idiot!
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
94
Kartenlink
0
jede(r / s)

Ich kenne jeden Menschen in diesem Büro.
každý /á/é

Znám každého člověka v této kanceláři.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
95
Kartenlink
0
auch

Er hat einen deutschen Pass, aber er hat auch einen britischen.
také

Má německý pas, ale má také anglický.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
96
Kartenlink
0
nur

Eins, bitte. Ich will es nur probieren.
jenom

Jeden(/a/o), prosim. Chci to jenom zkusit.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
97
Kartenlink
0
zu

Das ist zu teuer. Wir haben nicht genug Geld.
příliš

To je příliš drahé. Nemáme dost peněz.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
98
Kartenlink
0
vielleicht

Vielleicht kann ich morgen kommen.
možná, snad

Snad mohu přijít zítra.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
99
Kartenlink
0
alleine

Ich bleibe heute Abend alleine zu Hause.
sám, sama

Dnes večer zůstanu sám (sama) doma.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
100
Kartenlink
0
zusammen

Jody und Terry wohnen zusammen
společně

Jody a Terry bydlejí společně.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
101
Kartenlink
0
beide

Meine Söhne wohnen beide in Spanien.
oba

Moji oba synové bydlí ve Španělsku.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
102
Kartenlink
0
einander

Wir lieben einander sehr.
oba

Oba se máme velmi rádi.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
103
Kartenlink
0
warum

Warum bist du hier? Wer hat dich eingeladen?
proč

Proč jsi tu? Kdo tě pozval?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
104
Kartenlink
0
was

Was willst du?
co

Co chceš?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
105
Kartenlink
0
wer

Wer ist das? Er sieht so gut aus.
kdo

Kdo je to? Vypadá tak báječně.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
106
Kartenlink
0
wie

Wie geht’s dir?
jak

Jak se máš?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
107
Kartenlink
0
wo

Wo ist deine Mutter? Warum bist du allein zu Hause?
kde

Kde je tvá matka? Proč jsi doma sám(a)?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
108
Kartenlink
0
viel

Es tut mir sehr leid, aber ich habe nicht viel Zeit.
mnoho, dost, tolik

Je mi velice líto, ale nemám dost času.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
109
Kartenlink
0
viele

Es gibt so viele Menschen hier!
mnoho

Je tu tak mnoho lidí!
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
110
Kartenlink
0
wie viel

Wie viel Zeit haben wir?
kolik

Kolik máme času?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
111
Kartenlink
0
wie viele

Wie viele Tage hat ein Jahr?
kolik

Kolik dnů má rok?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
112
Kartenlink
0
dieses Mal

Ich hoffe, du hast dieses Mal genug Geld.
tentokrát

Doufám, že tentokrát máš dost peněz.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
113
Kartenlink
0
letztes Mal

Letztes Mal bist du ohne Geld ins Kasino gekommen.
naposled

Naposled jsi přišel(a) do kasina bez peněz.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
114
Kartenlink
0
nächstes Mal

Nächstes Mal werde ich dir nicht helfen.
příště

Příště ti nebudu pomoct.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
115
Kartenlink
0
Tag

Dies ist ein sehr schlechter Tag.
den

To je velice špatný den.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
116
Kartenlink
0
gestern

Er war gestern hier, aber er ist heute Morgen nach Washington gefahren.
včera

Včera tu byl, ale dnes ráno odjel do Washingtonu.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
117
Kartenlink
0
heute

Wir gehen heute einkaufen. Möchtest du mitgehen?
dnes

Dnes jdeme nakupovat. Chceš jít s námi?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
118
Kartenlink
0
morgen

Was machst du morgen? Möchtest du ins Kino gehen?
zítra

Co děláš zítra? Rád(a) bys chtěl(a) jít do kina?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
119
Kartenlink
0
Morgen

Ich hasse es, so früh am Morgen aufzuwachen.
ráno

Nenávidím vzbudit se tak brzo ráno.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
120
Kartenlink
0
Nachmittag

Der heutige Nachmittag wird so viel Spaß machen. Ich mag den Park.
odpoledne

Dnesní odpoledne bude tak velice zábavné. Mám rád(a) ten park.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
121
Kartenlink
0
Abend

Der gestrige Abend war sehr nett.
večer

Včerejší večer byl velice přijemný.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
122
Kartenlink
0
Nacht

Die Nächte sind hier manchmal sehr gefährlich.
noc

Noce jsou zde někdy velice nebezpečné.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
123
Kartenlink
0
Woche

Wie viele Wochen gibt es in einem Jahr?
týden

Kolik týdnů má rok?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
124
Kartenlink
0
Wochenende

Ich versuche immer, meine Wochenenden zu
genießen.
víkend

Pokusím se vždy si užívat svých víkendů.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
125
Kartenlink
0
Wochentag, Werktag

Ich arbeite an den Werktagen und normalerweise auch samstags.
všední den

Pracují ve všedních dnech a normálně i v sobotu.

Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
126
Kartenlink
0
Monat

Kannst du die Monate auf Englisch nennen?
měsíc

Dokážeš/Můžeš pojmenovat měsíce anglicky?
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
127
Kartenlink
0
Jahr

Vier Jahre in diesem Job sind lang genug.
rok, let

Čtyří roky v tomto džobu stačí.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
128
Kartenlink
0
nach

Nach dem Mittagessen gehen wir zu einer Geburtstagsparty.
po

Po obědě jdeme k oslavě narozeninin.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
129
Kartenlink
0
(be)vor

Du musst deine Hausaufgaben fertig machen, bevor du nach draußen gehst.
před, (dříve) než

Musíš udělat své domácí úkoly, než půjdeš ven.

Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
130
Kartenlink
0
während

Wir haben während des Fluges drei Filme gesehen.
během

Viděli jsme během letu 3 filmy.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
131
Kartenlink
0
um 14 Uhr

Wir werden um 14 Uhr zu Hause sein.
ve 14 hodin

Budeme domu ve 14 hodin.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
132
Kartenlink
0
um 8 Uhr

Wir fangen um 8 Uhr mit der Arbeit an.
v 8 hodin

Začneme pracovat v 8 hodin.
Tags: A1 Sprachbausteine
Quelle:
133
Kartenlink
0
arm

Ich bin zu arm, um so etwas zu kaufen.
chudý

Jsem přilíš chudý/á, než abych si něco takového koupil(a).
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
134
Kartenlink
0
reich

Sie sind sehr reich. Vielleicht können sie uns
helfen?
bohatý

Jsou velice bohatý/é. Snad nám mohou pomoct.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
135
Kartenlink
0
laut

Es ist so laut. Ich kann nicht schlafen.
hlasitý

Je tu tak hlasité. Nemohu spát.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
136
Kartenlink
0
ruhig, leise

Sei ruhig! Sie werden uns hören.
tichý

Buď zticha. Uslyší nás.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
137
Kartenlink
0
dunkel

Es ist so dunkel. Hast du eine Kerze?
tma

Je tu tak tma. Máš svíčku?
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
138
Kartenlink
0
hell

Dieses Blau ist zu hell. Haben Sie eins in Dunkelblau?
světlý

Toto modř je přilíš světlá. Máte něco tmavomodřého?
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
139
Kartenlink
0
hart

Diese Matratze ist zu hart für mich. Ich kann nicht gut schlafen.
tvrdý

Tato matrace je mě přilíš tvrdá. Nemohu dobře spát.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
140
Kartenlink
0
weich, sanft

Dieser Kaschmirpulli ist so weich. Ich will ihn kaufen!
jemný

Tento kašmírový svetřík je tak jemný. Chci si ho koupit!
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
141
Kartenlink
0
groß (Körpergröße/Höhe)

Er ist so groß. Er ist größer als sein Vater.
velký/á/é

(On) je tak velký. Je vetší než jeho otec.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
142
Kartenlink
0
klein (Körpergröße)

Sie ist so groß, und ihr Freund ist so klein.
malý/á/é

(Ona) je tak velká a její přítel je tak malý.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
143
Kartenlink
0
lang

Der Weg ist sehr lang. Und du willst zu Fuß gehen?
dlouhý/á/é

Cesta je velice dlouhá. A ty chceš jít pěšky?
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
144
Kartenlink
0
kurz

Seine Haare sind sehr kurz.
krátký/á/é

Jeho vlasy jsou velmi krátké.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
145
Kartenlink
0
groß

Dieses Flugzeug ist so groß. Es ist erstaunlich, dass es fliegen kann.
velký/á/é

Toto letadlo je tak velké. Překvapuje mě, že může létat.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
146
Kartenlink
0
klein

Dieses Hemd ist zu klein. Ich brauche ein neues.
malý/á/é

Tato košile je příliš malá. Potřebuji novou.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
147
Kartenlink
0
langsam

Du bist zu langsam. Beeil dich!
pomalý/á/é

Jsi hodně pomalý/á. Pospěš si!
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
148
Kartenlink
0
schnell

Sie fährt so schnell. Ich habe Angst, mit ihr zu fahren.
rychle

Jezdí tak rychle. Mám strach jet s ní.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
149
Kartenlink
0
hässlich

Oh, Gott! Was für ein hässliches Hemd!
ošklivý/á/é

Propánaboha! Jaká ošklivá košile!
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
150
Kartenlink
0
hübsch, schön

Was für ein hübsches kleines Mädchen!
hezký/á/é

Jaká hezká malá dívka!
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
151
Kartenlink
0
freundlich

Die Menschen in Mexiko sind sehr freundlich.
přívětivý/á/é

Lidé v Mexiku jsou velice přívětiví.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
152
Kartenlink
0
nah, in der Nähe

Ich wohne in der Nähe meiner Eltern, aber nicht bei ihnen zu Hause.
blízko, v blízkosti

Bydlím blízko svých rodičů, ale ne u ních doma.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
153
Kartenlink
0
weit weg

Sie wohnen so weit weg. Ich sehe sie nie.
velice daleko

Bydlejí tak daleko. Nikdy je nevidím.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
154
Kartenlink
0
müde

Die Kinder sind so müde. Wir müssen sie ins Bett bringen.
unavený/á/é

Děti jsou tak unavené. Musíme je položit do postele.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
155
Kartenlink
0
durstig

Wir sind sehr durstig. Haben Sie ein bisschen Wasser?
mít žízeň

Máme velkou žízeň. Máte trochu vody?
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
156
Kartenlink
0
hungrig

Er ist hungrig. Geben wir ihm etwas zu essen.
mít hlad

(On) má hlad. Dejme mu něco k jídlu.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
157
Kartenlink
0
interessant

Das ist so interessant, denkst du nicht?
zajímavý/á/é

To je tak zajímavé, nemyslíš?
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
158
Kartenlink
0
interessiert

Seine Mutter sagt, dass er an dieser Arbeit interessiert ist.
zajímat se

Jeho matka říka, že se zajímá o tuto práci.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
159
Kartenlink
0
langweilig

Der Englisch-Kurs ist so langweilig!
nudný/á/é

Ten kurz angličtiny je tak nudný!
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
160
Kartenlink
0
gelangweilt

Ich bin so gelangweilt! Lass uns ins Kino gehen.
nudit se

Tak se nudím! Pojďme do kina.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
161
Kartenlink
0
wahr

Glaubst du ihm? Er sagt, dass es eine wahre Geschichte ist.
pravdivý/á/é

Věříš mu? Říká, že je to pravdivý příběh.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
162
Kartenlink
0
durchgehend, ununterbrochen
(hier: direkt)

Wir haben einen direkten Flug.
přímý/á/é

Máme přímý let.
Tags: A1 Beschreibung
Quelle:
163
Kartenlink
0
Schwester

Meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich.
sestra

sestra je o pět let starší než já.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
164
Kartenlink
0
Bruder

Wie heißt dein Bruder?
bratr

Jak se jmenuje tvůj bratr?
Tags: A1 Menschen
Quelle:
165
Kartenlink
0
Eltern

Wo wohnen deine Eltern?
rodiče

Kde bydlejí tvoje rodiče?
Tags: A1 Menschen
Quelle:
166
Kartenlink
0
Mutter

Ihre Mutter ist letztes Jahr gestorben. Sie war erst 55 Jahre alt.
matka

Jeji matka zemřela loni. Bylo ji teprve 55 let.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
167
Kartenlink
0
Vater

Hast du ihren Vater kennen gelernt?
otec

Znal/a jsi jejího otce?
Tags: A1 Menschen
Quelle:
168
Kartenlink
0
Kind

Habt ihr ein Kind?
dítě

Máte děcko?
Tags: A1 Menschen
Quelle:
169
Kartenlink
0
Tochter

Ihre Tochter studiert in Harvard, in den Staaten.
dcera

Její (Jejich) dcera studuje v Harvardu, ve Spojených státech.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
170
Kartenlink
0
Sohn

Was macht dein Sohn? Er ist Arzt, oder?
syn

Co dělá tvůj syn? Je lékař, že ano?
Tags: A1 Menschen
Quelle:
171
Kartenlink
0
(be)nennen

Er will seinen Sohn ‚Josh’ nennen, aber seine Frau mag diesen Namen nicht.
pojmenovat

Chce pojmenovat svého syna "Josh", ale jeho žena to jméno nemá ráda.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
172
Kartenlink
0
Zwillinge

Ihr habt Zwillinge? Das muss viel Arbeit sein!
dvojčata

Vy máte dvojčata? To musí být hodně práce!
Tags: A1 Menschen
Quelle:
173
Kartenlink
0
Tante

Meine Tante ist fünf Jahre jünger als meine Mutter.
teta

teta je o pět let mladší než moje matka.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
174
Kartenlink
0
Onkel

Ihr Onkel ist der Bürgermeister von Manchester.
strýc

Její (Jejich) strýc je starostou Manchestru.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
175
Kartenlink
0
Ehefrau

In Europa kann ein Mann nur eine Ehefrau haben, in anderen Ländern kann ein Mann viele Ehefrauen haben.
manželka

V Evropě může mít muž jenom jednou manželku, v jiných zemích může mít muž hodně manželek.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
176
Kartenlink
0
Ehemann

Ihr Ehemann ist so seltsam. Ich mag ihn nicht.
manžel

Její manžel je tak divný. Nemám ho rád/a.

Tags: A1 Menschen
Quelle:
177
Kartenlink
0
Enkelin

Sie fahren nach Italien, um ihre Enkelin zu besuchen.
vnučka

Jedou do Itálie navštívit svou vnučku.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
178
Kartenlink
0
Enkel

Unser Enkel lebt in Frankreich. Er arbeitet für Airbus.
vnuk

Náš vnuk žíje ve Francii. Pracuje u Airbusu.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
179
Kartenlink
0
Großmutter

Ich liebe es, meine Großmutter zu besuchen.
babička

Rád/a jdu na návštěvu k babičce.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
180
Kartenlink
0
Großvater

Mein Großvater war Koch.
děda, dědeček

Můj dědeček byl kuchař(em).
Tags: A1 Menschen
Quelle:
181
Kartenlink
0
Cousin, Cousine

Henry ist Janes Cousin. Ihre Mütter sind Schwestern.
bratranec, sestřenice

Henry je bratranec Jany. Jejich matky jsou sestry.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
182
Kartenlink
0
verheiratet

Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.
ženatý/vdaná

Jsem ženatý/vdaná a mám dvě děti.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
183
Kartenlink
0
Vorname

Kennst du ihren Vornamen?
jméno

Znáš její křestní jméno? / Víš, jak se jmenuje?
Tags: A1 Menschen
Quelle:
184
Kartenlink
0
Nachname, Familienname

Hoang ist ein sehr üblicher Nachname in Vietnam.
příjmení, rodné jméno

Hoang je velice běžné příjmení ve Vietnamu.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
185
Kartenlink
0
Frau

Ich kann mit einer Frau in einem Büro arbeiten, aber nicht mit sechs Frauen!
žena

Mohu pracovat s jednou ženou v jedné kanceláři, ne ale se šesti ženami!
Tags: A1 Menschen
Quelle:
186
Kartenlink
0
Mann

Der Mann im roten Hemd sagt, dass die anderen Männer fertig sind.
muž

Muž v červené košili říká, že ostatní muži jsou hotoví.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
187
Kartenlink
0
Freund / in

Ist er ein Freund von dir? Ihr beide seid so verschieden.
přítel/kyně

Je to tvůj přítel? Oba jste tak rozdílní.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
188
Kartenlink
0
Gast

Hildegard hat zur Zeit einen Gast aus Japan.
host

Hildegard má v této době hosta z Japonska.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
189
Kartenlink
0
Witwe

Frau Smith ist Witwe. Ihr Ehemann starb vor zwei Jahren.
vdova

Paní Smithová je vdova. Její manžel zemřel před dvěma roky.

Tags: A1 Menschen
Quelle:
190
Kartenlink
0
Witwer

Herr Jones ist mit 35 Witwer. Wie schrecklich!
vdovec

Pan Jones je v 35 vdovec. Hrůza!
Tags: A1 Menschen
Quelle:
191
Kartenlink
0
vermissen

Ich vermisse sie so sehr. Sie war eine gute Freundin.
chybět

Tak velice mně chybí. Byla dobrá přítelkyně.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
192
Kartenlink
0
sich benehmen

Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen.
chovat se

Chová se jako slon v porcelánu.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
193
Kartenlink
0
Bäcker / in

Ihr Ehemann ist Bäcker. Er geht um 4 Uhr morgens zur Arbeit.
pekař

Její manžel je pekař. Jde ve 4 hodiny ráno do práce.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
194
Kartenlink
0
Metzger / in

Meine Mutter kennt den Metzger persönlich, deshalb bekommen wir das beste Fleisch.
řezník

Moje matka zná toho řezníka osobně, proto dostaneme nejlepší maso.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
195
Kartenlink
0
Briefträger / in

Der Ehemann von Joan ist auch Briefträger.
listonoš

Manžel Joany je také listonoš.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
196
Kartenlink
0
Busfahrer / in

Ich will Busfahrer werden.
řidič autobusu

Chci se stát řidičem autobusu.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
197
Kartenlink
0
Taxifahrer / in

Viele Taxifahrer in New York sprechen kein Englisch.
taxikář

Mnoho taxikářů v New Yorku nemluví anglicky.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
198
Kartenlink
0
Ladeninhaber / in

Frau Johnson ist Ladeninhaberin.
majitel/ka obchodu

Paní Johnsonová je majitelkou obchodu.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
199
Kartenlink
0
Pilot / in

Er ist Pilot bei British Airways. Er fliegt in der ganzen Welt.
pilot/ka

Je pilotem u společnosti British Airways. Létá po celém světě.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
200
Kartenlink
0
Feuerwehrmann

Ein Feuerwehrmann ist im Feuer gestorben.
hasič

Jeden hasič zemřel při požáru.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
201
Kartenlink
0
Polizist

Ihr Ehemann ist Polizist. Sie ist immer beunruhigt, wenn er zur Arbeit geht.
policista

Její manzel je policistou. Je vždy znepokojená, když jde do práce.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
202
Kartenlink
0
Arzt / Ärztin

Ich möchte Arzt werden, damit ich Menschen helfen kann.
lékař/ka

Chtěl/a bych se stát lékařem/lékařkou, abych mohl/a pomáhat lidem.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
203
Kartenlink
0
Krankenschwester / rankenpfleger

Krankenschwestern machen eine sehr wichtige Arbeit, aber sie verdienen nicht genug Geld.
zdravotní sestra / zdravotník

Zdravotní sestry dělají velice dúležitou práci, ale nevydělávají dosti peněz.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
204
Kartenlink
0
Geschäftsmann

Der Bruder von Fiona ist Geschäftsmann in London.
obchodník

Bratr Fiony je obchodníkem v Londyně.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
205
Kartenlink
0
Journalist / in

Er arbeitet als Journalist für die BBC in Bagdad.
žurnalista

Pracuje jako žurnalista pro BBC v Bagdadu.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
206
Kartenlink
0
Lehrer / in

Meine Englischlehrer in der Schule waren nicht sehr gut.
učitel/ka

Mojí učitelé angličtiny ve škole nebyli velice dobří.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
207
Kartenlink
0
Student / in, Schüler / in

Die Studenten gehen nach Hause, weil der Lehrer nicht da ist.
student/ka, žák/žákyně

Studenti jdou domů, protože učitel tu není.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
208
Kartenlink
0
deutsch, Deutsche(r)

– Sind sie Deutsche?
– Nein, sie sind Österreicher.
německý/á/é, Němec/Němka

- Jsou to Němci?
- Nejsou, jsou Rakušané.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
209
Kartenlink
0
englisch, Engländer / in

– Seid ihr Engländer?
– Oh, um Himmels willen, nein! Wir sind Schotten!
anglický/á/é, Angličan/ka

-Jste Angličani?
- Proboha, ne! Jsme Skotové!
Tags: A1 Menschen
Quelle:
210
Kartenlink
0
amerikanisch, Amerikaner / in

Sie ist Amerikanerin. Ich denke, sie kommt aus Kalifornien.
americký/á/é, Američan/ka

Je Američanka. Myslím, že je z Kalifornie.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
211
Kartenlink
0
französisch, Franzose / Französin

Die Franzosen können wirklich gut kochen.
francouzský/á/é, Francouz/ka

Francouzi dovedou opravdu dobře vařit.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
212
Kartenlink
0
italienisch, Italiener / in

Ihre Eltern sind Italiener. Sie kommen aus Rom.
italský/á/é, Ital/ka

Její rodiče jsou Italové. Pochází z Říma.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
213
Kartenlink
0
spanisch, Spanier / in

Sie ist Mexikanerin, nicht Spanierin.
španělský/á/é, Španěl/ka

Je Mexičanka, není Španělka.
Tags: A1 Menschen
Quelle:
214
Kartenlink
0
Essen, Mahlzeit

Guten Appetit. (wörtlich: Genießen Sie Ihre Mahlzeit.
jídlo

Dobrou chuť.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
215
Kartenlink
0
Frühstück

Wir hatten Frühstück im Hotel. Es war sehr gut.
snídaně

Snídali jsme v hotelu. Bylo to velice dobré.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
216
Kartenlink
0
Mittagessen

Ich habe Hunger. Essen wir unser Mittagessen.
oběd

Mám hlad. Začněme obědvat.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
217
Kartenlink
0
Abendessen

In Spanien beginnen die Menschen manchmal um 22 Uhr mit dem Abendessen.
večeře

Ve Španělsku začinají lidé večeřet občas až v 22 hodin.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
218
Kartenlink
0
kochen

Lass uns heute Abend zu Hause kochen.
vařit

Pojď, budeme vařit dnes večer doma.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
219
Kartenlink
0
Messer

Ist das ein neues Messer? Wo sind die alten Messer?
nůž

Je to nový nůz? Kde jsou ty staré nože?
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
220
Kartenlink
0
Löffel

Dies ist ein besonderer Löffel.
lžíce

Tohle je zvláštní lžíce.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
221
Kartenlink
0
Gabel

Er hat kleine Dessertgabeln für sein Café.
vídlička

Má malé dezertní vídličky ve své kavárně.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
222
Kartenlink
0
Teller

Die Teller waren so teuer. Sie kosteten 75 € pro Stück.
talíř

Talíře byly tak drahé. Stály 75 € za kus.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
223
Kartenlink
0
Glas

Ich möchte ein Glas Orangensaft, bitte.
sklenice

Chtěl/a bych skleničku pomerančové šťávy, prosim.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
224
Kartenlink
0
Serviette

Entschuldigung, Herr Ober. Könnten Sie mir bitte eine Serviette bringen?
servítek

Promiňte, pane vrchní. Mohl byste mi přinést servítek?
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
225
Kartenlink
0
bestellen

Möchten Sie bestellen?
objednat

Chtěl/a byste si objednat?
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
226
Kartenlink
0
(be)dienen, servieren

Ich koche das Essen, und er serviert es.
servírovat

Já vařím jídlo a on to servíruje.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
227
Kartenlink
0
Zucker

Ich brauche mehr Zucker in meinem Kaffee.
cukr

Potřebuji více cukru v kávě.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
228
Kartenlink
0
Salz

Er tut zu viel Salz in sein Essen.
sůl

Dává příliš mnoho soli do svého jídla.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
229
Kartenlink
0
Pfeffer

Es hat zu viel Pfeffer. Es ist zu scharf für mich.
pepr

Je v tom příliš pepře. Je mi to hodně ostré.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
230
Kartenlink
0
Apfel

Wir kaufen Äpfel in einem Bio-Laden.
jablko

Kupujeme jablka v bio obchodě.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
231
Kartenlink
0
Pilz, Champignon

Sind da Pilze drin? Ich kann sie nicht essen.
houba

Jsou v tom houby? Nemohu je jíst.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
232
Kartenlink
0
Orange

Ist das deine Orange?
pomeranč

Je to tvůj pomeranč?
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
233
Kartenlink
0
Karotte, Möhre

Sie sagen, Karotten sind gut für die Augen.
karotka, mrkev

Říkají, že karotky/mrkve jsou dobré pro oči.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
234
Kartenlink
0
Reis

– Lass uns in ein asiatisches Restaurant gehen.
– Nein, ich mag Reis nicht.
rýže

- Pojďme do asiatské restaurace.
- Ne, nemám rád/a rýži.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
235
Kartenlink
0
Käse

Dieser Käse ist sehr gut!
sýr

Tento sýr je velice dobrý!
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
236
Kartenlink
0
Essen

– Möchtest du Sushi essen?
– Nein, ich mag asiatisches Essen nicht.
jídlo

- Chtěl/a bys jíst suši?
- Ne, nemám rád/a asiatské jídlo.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
237
Kartenlink
0
Fleisch

Es tut mir leid, ich esse kein Fleisch.
maso

Je mi líto, nejím maso.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
238
Kartenlink
0
Rindfleisch

Möchten Sie Hähnchen oder Rindfleisch?
hovězí

Chtěl/a byste kuře nebo hovězí?
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
239
Kartenlink
0
Brot

Das Brot in den USA ist furchtbar.
chléb

Chléb v USA je hrůza.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
240
Kartenlink
0
Butter

Möchten Sie etwas Butter für Ihr Croissant?
máslo

Chtěl/a byste trochu másla pro svůj croissant?
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
241
Kartenlink
0
Keks

Die Briten essen immer Kekse zum Tee.
sušenka

Britové jedí vždy sušenky k čaji.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
242
Kartenlink
0
Bier

Ich möchte ein Bier, bitte.
pivo

Chtěl/a bych pivo, prosim.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
243
Kartenlink
0
Milch

Ich bin gegen Milch allergisch. Und ich liebe Eis!
mléko

Jsem alergický/á proti mléku. A miluji zmrzlinu!
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
244
Kartenlink
0
Mineralwasser

Haben Sie stilles Mineralwasser?
minerální voda

Máte neperlivou minerální vodu?
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
245
Kartenlink
0
Wein

Mein Vater mag Rotwein.
víno

Můj otec má rád červené víno.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
246
Kartenlink
0
Speisekarte

Sie haben so viele interessante Sachen auf der Speisekarte.
jídelní lístek

Máte/Mají tolik zajimavých věcích na jídelním lístku.
Tags: A1 Essen und Trinken
Quelle:
247
Kartenlink
0
Haus, Einfamilienhaus

Er kauft ein eigenes Haus. Es ist klein, aber er ist total glücklich.
dům, rodinný dům

Kupuje vlastní dům. Je malý, ale on je úplně šťastný.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
248
Kartenlink
0
Haustür

Da ist jemand an der Haustür.
(domovní) dveře

Tam je někdo u dveří.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
249
Kartenlink
0
Wand

Die Wände in ihrem Wohnzimmer sind rot.
štena

Štěny v jejim obývacím pokoji jsou červené.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
250
Kartenlink
0
Fenster

Könnten Sie bitte das Fenster zumachen?
okno

Mohl/a byste, prosim Vás, zavřít okno?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
251
Kartenlink
0
Dach

Wer ist das auf dem Dach?
střecha

Kdo je to tam na střeše?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
252
Kartenlink
0
Boden

Ich kam rein, und es lag auf dem Boden.
podlaha

Věšel/věšla jsem dovnitř a to leželo na podlaze.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
253
Kartenlink
0
Wohnung

Die Wohnungen in London sind zu teuer.
byt

Byty v Londýně jsou příliš drahé.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
254
Kartenlink
0
Zimmer, Raum

Wie viele Zimmer hat eure Wohnung?
pokoj

Kolik pokojů má váš byt?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
255
Kartenlink
0
Badezimmer

Unser neues Haus hat zwei Badezimmer.
koupelna

Náš nový dům má dvě koupelny.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
256
Kartenlink
0
Schlafzimmer

Dieses Schlafzimmer ist sehr klein.
ložnice

Tato ložnice je velice malá.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
257
Kartenlink
0
Esszimmer

Ich liebe die großen Fenster im Esszimmer.
jídelna

Miluji ta velká okna v jídelně.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
258
Kartenlink
0
Wohnzimmer

Das Wohnzimmer ist zu klein.
obyvací pokoj

Obyvací pokoj je příliš malý.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
259
Kartenlink
0
Garage

Das Auto ist in der Garage.
garáž

Auto je v garáži.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
260
Kartenlink
0
Küche

Deine Küche ist so schön. Du kochst gerne, oder?
kuchyň

Tvoje kuchyň je tak krásná. Vaříš rád/a, že?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
261
Kartenlink
0
Kühlschrank

Wir wollen einen riesigen amerikanischen
Kühlschrank in unserer neuen Küche.
lednička

Chceme obrovskou americkou ledničku ve své nové kuchyni.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
262
Kartenlink
0
Spülmaschine

Ich möchte nie wieder in einem Haus ohne Spülmaschine wohnen.
myčka (nádobí)

Nechtěl/a bych nikdy opět bydlet v domě bez myčky.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
263
Kartenlink
0
Waschmaschine

Wie kannst du ohne Waschmaschine leben?
pračka

Jak můžeš žít bez pračky?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
264
Kartenlink
0
oben, im oberen Stockwerk

Die Kinderzimmer sind oben.
nahoře

Dětské pokoje jsou nahoře.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
265
Kartenlink
0
unten, im unteren Stockwerk

Das Wohnzimmer und das Esszimmer sind beide unten.
dole

Obývací pokoj a jídelna jsou dole.

Anm.: "beide" wurde nicht übersetzt, weil es verschiedene Endungen für männliche und weibliche Substantive hat (pokoj / jídelna).
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
266
Kartenlink
0
Schlüssel

Es ist abgeschlossen. Hast du den Schlüssel?
klíč

Je zamčeno. Máš klíč?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
267
Kartenlink
0
Bett

Dies ist das Bett von Susan. Sie hat ein neues gekauft.
postel

Tohle je postel Zuzany. Koupila si novou.

Tags: A1 Haushalt
Quelle:
268
Kartenlink
0
ins Bett gehen

Um wie viel Uhr gehst du ins Bett?
jít spát, jít do postele

V kolik hodin jdeš spát?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
269
Kartenlink
0
Stuhl

Wir haben sechs Stühle im Esszimmer.
židle

Máme šest židlí v jídelně.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
270
Kartenlink
0
Tasche

Wo ist meine Tasche?
taška

Kde je moje taška?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
271
Kartenlink
0
einkaufen gehen

Ich will einkaufen gehen.
jít nakupovat

Chci jít nakupovat.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
272
Kartenlink
0
Telefon

Das Telefon klingelt.
telefon

Telefon zvoní.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
273
Kartenlink
0
Telefonnummer

Hast du die Telefonnummer von Maria?
telefonní číslo

Máš telefonní číslo Marie?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
274
Kartenlink
0
Rahmen

Der Rahmen kostet mehr als das Bild.
rám

Rám je dražší než obraz.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
275
Kartenlink
0
Klimaanlage

Wir haben ein neues Haus mit Klimaanlage gekauft.
klimatizace

Koupili jsme nový dům s klimatizací.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
276
Kartenlink
0
Licht

Könntest du bitte das Licht ausschalten?
světlo

Mohl/a bys vypnout světlo, prosim tě?
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
277
Kartenlink
0
Spiegel

Es schaut sich in jedem Spiegel an.
zrcadlo

Ono se dívá na sebe v každém zrcadle.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
278
Kartenlink
0
Zeitschrift

Wer hat meine Zeitschrift? Sie war vor einer Minute noch hier!
časopis

Kdo má můj časopis? Byl tu ještě před minutou!

Tags: A1 Haushalt
Quelle:
279
Kartenlink
0
Zeitung

Ich lese die Zeitung jeden Morgen vor der Arbeit.
noviny

Čtu noviny každé ráno před prácí.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
280
Kartenlink
0
Postkarte

Sie hat ihren Großeltern eine Postkarte aus Kuba geschickt.
pohlednice

Poslala dědečkovi a babičce pohlednici z Kuby.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
281
Kartenlink
0
Brief

Seine Sekretärin hat einen Brief an seine Kunden geschrieben.
dopis

Jeho sekretářka napsala dopis jeho zákazníkům.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
282
Kartenlink
0
Briefmarke

Briefmarken sind so billig hier in Kanada.
známka

Známky jsou tak levné zde v Kanadě.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
283
Kartenlink
0
Handy

Ich will kein Handy kaufen! Ich brauche keins.
mobil

Nechci si koupit mobil! Nepotřebuji ho.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
284
Kartenlink
0
Fernseher

Wir haben einen riesigen neuen Fernseher gekauft.
televizor

Koupili jsme obrovský nový televizor.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
285
Kartenlink
0
Fotoapparat

Teresas Fotoapparat ist im Bus. Sie holt ihn gerade.
fotoaparát

Fotoaparát Terezy je v autobusu. Přináší ho právě.
Tags: A1 Haushalt
Quelle:
286
Kartenlink
0
Bauernhof

Herr O’Donald wohnt auf einem Bauernhof in der Nähe von Dublin.
statek

Pan O'Donald bydlí ve statku v blízkosti Dublinu.
Tags: A1 Natur
Quelle:
287
Kartenlink
0
Hügel

Sie haben ein kleines Haus auf einem Hügel.
Es ist so romantisch.
kopec

Mají malý dům na kopci. Je tak romantický.
Tags: A1 Natur
Quelle:
288
Kartenlink
0
Berg

Meine Schwester und ihr Mann wohnen in den Bergen.
hora

Moje sestra a její muž bydlí v horách.
Tags: A1 Natur
Quelle:
289
Kartenlink
0
Ski fahren

Wir fahren dieses Wochenende Ski.
lyžovat

Tento víkend budeme lyžovat.
Tags: A1 Natur
Quelle:
290
Kartenlink
0
See

Es gibt einen See in der Nähe.
jezero

Je tam blízko jezero.
Tags: A1 Natur
Quelle:
291
Kartenlink
0
Feld

Lass uns Fußball spielen. Da drüben ist ein Feld.
pole

Pujdeme* hrát fotbal. Tam je pole.

*Schriftsprache: Pojďme
Tags: A1 Natur
Quelle:
292
Kartenlink
0
Fluss

Der Nil ist der längste Fluss Afrikas.
řeka

Nil je nejdelší řekou Afriky.
Tags: A1 Natur
Quelle:
293
Kartenlink
0
Brücke

Überquere die Brücke, und unser Haus ist das dritte von rechts.
most

Jdi přes most, náš dům je třetí od prava.
Tags: A1 Natur
Quelle:
294
Kartenlink
0
Tor

Ich konnte das Tor nicht öffnen.
brána

Nemohl/a jsem otevřít bránu.
Tags: A1 Natur
Quelle:
295
Kartenlink
0
Treppe, Treppenstufen

Die Treppe vor unserem Haus war vereist.
schody

Schody před naším domem byly zledovatělé.
Tags: A1 Natur
Quelle:
296
Kartenlink
0
Stern

Schau dir mal die Sterne an. Was für eine schöne Nacht!
hvězda

Podívej se na hvězdy. Jaká je to krásná noc!
Tags: A1 Natur
Quelle:
297
Kartenlink
0
Mond

Der Mond ist heute Nacht fast orange.
měsíc

V dnešní noci je měsíc skoro oranžový.
Tags: A1 Natur
Quelle:
298
Kartenlink
0
Sonne

Die Sonne scheint hier jeden Tag.
slunce

Slunce zde svítí každý den.
Tags: A1 Natur
Quelle:
299
Kartenlink
0
sonnig

Es ist so sonnig heute. Lass uns zum Strand gehen.
slunečný, svítit slunce

Dneska tak svítí slunce. Pujdeme* na pláž.

*Schriftsprache: Pojďme
Tags: A1 Natur
Quelle:
300
Kartenlink
0
Himmel

Der Himmel hier wird beim Sonnenuntergang orange und lila.
nebe, obloha

Nebe zde bude při západu slunce oranžové a fialové. 
Tags: A1 Natur
Quelle:
301
Kartenlink
0
Luft

Die Luft ist so sauber und frisch hier in den Bergen.
vzduch

Vzduch je tak čistý a svěží zde v horách.
Tags: A1 Natur
Quelle:
302
Kartenlink
0
Garten

Der Garten ist nicht sehr groß, aber das Haus ist sehr schön.
zahrada

Zahrada není hodně velká, ale dům je velice hezký.
Tags: A1 Natur
Quelle:
303
Kartenlink
0
Pflanze

Ich mag Pflanzen in meiner Wohnung.
rostlina

Mám rád/a rostliny ve svém bytě.
Tags: A1 Natur
Quelle:
304
Kartenlink
0
Tulpe

Tulpen sind ein wichtiger Industriezweig in den Niederlanden.
tulipán

Tulipány jsou důležité průmyslové odvětví v Nizozemsku.
Tags: A1 Natur
Quelle:
305
Kartenlink
0
Rose

Er hat mir 12 Rosen geschickt.
růže

Poslal mi 12 růží.
Tags: A1 Natur
Quelle:
306
Kartenlink
0
Blume

Sie hat immer frische Blumen in ihrer Wohnung.
květina

Ona má vždy čerstvé květiny ve svém bytě.
Tags: A1 Natur
Quelle:
307
Kartenlink
0
Baum

Meine Katze ist in dem Baum dort.
strom

Moje kočka je tam na tom stromě.
Tags: A1 Natur
Quelle:
308
Kartenlink
0
Schnee

Es liegt so viel Schnee auf dem Boden, dass es gefährlich ist zu fahren.
sníh

Napadalo tolik sněhu na zem, že je nebezpečné jezdit.
Tags: A1 Natur
Quelle:
309
Kartenlink
0
Regen

Wir haben in diesem Teil des Landes mehr Regen als in jedem anderen.
déšť

V této části země prší více než v každé jiné.

Anm.: pršet = regnen
Tags: A1 Natur
Quelle:
310
Kartenlink
0
Regenbogen

Schau dir den Regenbogen an. Wie schön!
duha

Podívej se na tu duhu. Jak je krásná!
Tags: A1 Natur
Quelle:
311
Kartenlink
0
Wind

Der Wind weht draußen. Es ist wirklich schlimm.
vitr

Venku fouká vítr. Je to opravdu zlé.
Tags: A1 Natur
Quelle:
312
Kartenlink
0
Bär

Da draußen ist ein Bär! Geh nicht raus!
medvěd

Tam venku je medvěd! Zůstaň v domě!
Tags: A1 Natur
Quelle:
313
Kartenlink
0
Fisch

Es waren fünf Fische im Aquarium.
ryba

Bylo pět ryb v akváriu.
Tags: A1 Natur
Quelle:
314
Kartenlink
0
Pferd

Unser Pferd gewinnt! Wir werden viel Geld gewinnen!
kůň

Náš kůň zvítězí! Vyhrajeme hodně peněz!
Tags: A1 Natur
Quelle:
315
Kartenlink
0
reiten

Kannst du ein Pferd reiten?
jezdit na koni

Dovedeš jezdit na koni?
Tags: A1 Natur
Quelle:
316
Kartenlink
0
Schaf

Wie viele Schafe habt ihr auf eurem Bauernhof?
ovce

Kolik ovcí máte na svém statku?
Tags: A1 Natur
Quelle:
317
Kartenlink
0
Huhn

Die Hühner legen jeden Morgen Eier.
slepice

Slepice snáší vejce každé ráno.
Tags: A1 Natur
Quelle:
318
Kartenlink
0
Kuh

Diese Kühe sind vom Bauernhof meines Großvaters.
kráva

Tyto krávy pocházejí ze statku mého dědečka.
Tags: A1 Natur
Quelle:
319
Kartenlink
0
Maus

Da ist eine Maus unter dem Bett. Kannst du sie sehen?
myš

Tam pod postelí je myš. Můžeš ji vidět?
Tags: A1 Natur
Quelle:
320
Kartenlink
0
Vogel

Der Pinguin ist ein Vogel, der nicht fliegen kann.
pták

Tučňák je pták, který neumí létat.
Tags: A1 Natur
Quelle:
321
Kartenlink
0
Hund

Habt ihr einen Hund? Ich mag Hunde nicht.
pes

Máte psa? Nemám rád/a psy.
Tags: A1 Natur
Quelle:
322
Kartenlink
0
Katze

Sie ist ein bisschen seltsam. Sie hat 16 Katzen zu Hause.
kočka

Je trochu podivná. Má doma 16 koček.
Tags: A1 Natur
Quelle:
323
Kartenlink
0
Giraffe

Wir haben im Zoo eine Giraffe gesehen.
žirafa

Víděli jsme žirafu v ZOO.
Tags: A1 Natur
Quelle:
324
Kartenlink
0
Löwe

Was fressen die Löwen im Zoo?
lev

Co žerou lvi v ZOO?
Tags: A1 Natur
Quelle:
325
Kartenlink
0
Tiger

Die Tiger waren so schön.
tygr

Tygři byli tak krásní.
Tags: A1 Natur
Quelle:
326
Kartenlink
0
Zebra

Zebras leben nur in Afrika und in Zoos rund um die Welt.
zebra

Zebry žijí jenom v Africe a v zoologických zahradách po celém světě.
Tags: A1 Natur
Quelle:
327
Kartenlink
0
Schlange

Ist diese Schlange gefährlich? Kann sie einen Menschen töten?
had

Je tento had nebezpečný? Může usmrtit člověka?
Tags: A1 Natur
Quelle:
328
Kartenlink
0
Frühling

Dieser Frühling ist so schön. Es gibt so viele Blumen im Garten.
jaro

Toto jaro je tak krásné. V zahradě je tak hodně květin.
Tags: A1 Natur
Quelle:
329
Kartenlink
0
Sommer

Dies wird ein langer, heißer Sommer.
léto

To bude dlouhé, horké léto.
Tags: A1 Natur
Quelle:
330
Kartenlink
0
Herbst

Die Blätter werden im Herbst rot, orange und gelb.
podzim

Listy se na podzim zčervenají, zoranžují a zežloutnou.
Tags: A1 Natur
Quelle:
331
Kartenlink
0
Winter

Diese Bäume bleiben grün, selbst im Winter.
zima

Tyto stromy zůstanou zelené, dokonce i v zimě.
Tags: A1 Natur
Quelle:
332
Kartenlink
0
Frage

Ich habe eine Frage an dich. Kannst du in mein Büro kommen?
otázka

Mám otázku. Můžeš přijít do mé kanceláře?
Tags: A1 Schule
Quelle:
333
Kartenlink
0
Antwort

Weißt du die Antwort auf die Frage?
odpověď

Znáš odpověď na otázku?
Tags: A1 Schule
Quelle:
334
Kartenlink
0
Antwort

Weißt du die Antwort auf die Frage?
odpověď

Znáš odpověď na otázku?
Tags: A1 Schule
Quelle:
335
Kartenlink
0
Sprache

Spanisch ist eine einfache Sprache.
jazyk, řeč

Španělština je jednoduchý jazyk.
Tags: A1 Schule
Quelle:
336
Kartenlink
0
Fremdsprache

Man muss zwei Fremdsprachen sprechen, wenn man diesen Job will.
cizí jazyk

Je třeba ovládat dva cizí jazyky, když chcete dostat tuto práci.
Tags: A1 Schule
Quelle:
337
Kartenlink
0
Wörterbuch

Wir haben ein Wörterbuch gekauft, bevor wir nach Spanien gefahren sind.
slovník

Koupili/y jsme slovník, dříve než jsme jeli/y do Španělska.
Tags: A1 Schule
Quelle:
338
Kartenlink
0
Satz

Der Satz ist gut, aber es gibt ein Problem mit der Grammatik.
věta

Věta je dobrá, ale je tady problém s gramatikou.
Tags: A1 Schule
Quelle:
339
Kartenlink
0
Wort

Wir lernen in meinem Intensivkurs jeden Tag 150 griechische Wörter.
slovo

Učíme se v mém intenzivním kurzu každý den 150 řeckých slov.
Tags: A1 Schule
Quelle:
340
Kartenlink
0
Buchstabe

Wie viele Buchstaben hat das Alphabet?
písmeno

Kolik písmen má abeceda?
Tags: A1 Schule
Quelle:
341
Kartenlink
0
Hauptwort, Substantiv

Ein Substantiv ist ein Wort für Menschen, Orte oder Dinge.
postatné jméno

Podstatné jméno je slovo pro lidí, místa nebo věci.
Tags: A1 Schule
Quelle:
342
Kartenlink
0
Verb

Ein Verb beschreibt eine Handlung.
sloveso

Sloveso popisuje činnost.
Tags: A1 Schule
Quelle:
343
Kartenlink
0
Vergangenheit

In der Vergangenheit haben wir nie diese Fragen gestellt.
minulost

V minulosti nekladli/y jsme nikdy tyto otázky.
Tags: A1 Schule
Quelle:
344
Kartenlink
0
Gegenwart

Sie leben in der Gegenwart. Sie denken nie an morgen.
pritomnost

Žijete / Žijí v přitomnosti. Nikdy nemyslíte / nemyslí na zítřek.
Tags: A1 Schule
Quelle:
345
Kartenlink
0
Zukunft

In naher Zukunft werden die Dinge ganz anders sein.
budoucnost

V blízké budoucnosti budou věci docela jiné.
Tags: A1 Schule
Quelle:
346
Kartenlink
0
Stift

Wir brauchen einen schwarzen Stift, um dieses Formular auszufüllen.
tužka

Potřebujeme černou tužku, abychom vyplnili/y tento formulář.
Tags: A1 Schule
Quelle:
347
Kartenlink
0
Bleistift

Kann ich bitte deinen Bleistift benutzen?
tužka

Mohl/a bych si prosim vzít tvoji tužku?
Tags: A1 Schule
Quelle:
348
Kartenlink
0
Buch

Ich will ein Buch in der Bibliothek ausleihen.
kniha

Chci si vypůjčit v knihovně knihu.
Tags: A1 Schule
Quelle:
349
Kartenlink
0
Papier

Entschuldigung, aber wo ist das Papier?
papír

Promiňte, ale kde je papír?
Tags: A1 Schule
Quelle:
350
Kartenlink
0
Radiergummi

Ich habe einen Fehler gemacht. Hast du einen Radiergummi?
guma

Udělal/a jsem chybu. Máš gumu?
Tags: A1 Schule
Quelle:
351
Kartenlink
0
Kurs

Ich mache donnerstagabends einen Französischkurs.
kurz

Chodím ve čtvrtek večer do kurzu francouzštiny.
Tags: A1 Schule
Quelle:
352
Kartenlink
0
Gedicht

Sie hat mir ein Gedicht geschrieben. Ich denke, sie ist verliebt.
báseň

Napsala mi báseň. Myslím, že je zamilovaná.
Tags: A1 Schule
Quelle:
353
Kartenlink
0
Biologie

Mein Lieblingsfach in der Schule war Biologie.
biologie

Mým nejoblíbenějším předmětem ve škole byla biologie.
Tags: A1 Schule
Quelle:
354
Kartenlink
0
Geschichte

Die meisten Leute hassen Geschichte in der Schule.
dějepis

Nejvíce lidí nenávidí dějepis ve škole.
Tags: A1 Schule
Quelle:
355
Kartenlink
0
Nummer, Zahl

„7“ ist in unserer Kultur eine Glückszahl, und in Japan ist die „4“ eine Unglückszahl.
štasťné číslo

"7" je v naší kultuře štasťné číslo a v Japonsku je "4" neštasťné číslo.
Tags: A1 Schule
Quelle:
356
Kartenlink
0
Hauptstadt

Was ist die Hauptstadt von Deutschland?
hlavní město

Jak se jmenuje hlavní město Německa?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
357
Kartenlink
0
Dorf

Sie kommen aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Österreich.
vesnice

Pocházejí z malé vesnice nedaleko rakouské hranice.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
358
Kartenlink
0
Straße

Die Straßen in New York sind voller Taxis.
ulice

Ulice v Novém Yorku jsou plné taxíků.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
359
Kartenlink
0
passieren

Da war ein schrecklicher Autounfall. Es passierte um 17 Uhr.
stát se

To byla hrozná automobilová nehoda. Stalo se to v 17 hodin.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
360
Kartenlink
0
Adresse, Anschrift

Können Sie mir bitte Ihre Anschrift geben?
adresa

Můžete mi dát svou adresu, prosím?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
361
Kartenlink
0
Telefonzelle

Entschuldigung. Wo ist die nächste Telefonzelle?
telefonní budka

Promiňte, kde je nejbližší telefonní budka?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
362
Kartenlink
0
Gebäude

Weißt du, wo das Gebäude ist?
budova

Vidíš, kde je ta budova?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
363
Kartenlink
0
bauen

Sie bauen ein neues Haus auf dem Land.
stavět

Stavějí nový dům na venkově.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
364
Kartenlink
0
Lift, Aufzug

Nehmen Sie den Aufzug in den 3. Stock.
výtah, lift

Vezměte výtah do 3. poschodí.

Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
365
Kartenlink
0
Bibliothek

Wir haben in unserer Stadt eine sehr gute öffentliche Bibliothek.
knihovna

Máme velice dobrou veřejnou knihovnu ve svém městě.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
366
Kartenlink
0
Buchladen

Der Buchladen im Stadtzentrum macht um 20 Uhr zu.
knihkupectví

Knihkupectví v centru města zavírá ve 20 hodin.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
367
Kartenlink
0
Supermarkt

Um wie viel Uhr machen die Supermärkte in Deutschland zu?
supermarket

V kolik hodin zavírají supermarkety v Německu?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
368
Kartenlink
0
Krankenhaus

Entschuldigung. Wo ist das Krankenhaus?
nemocnice

Promiňte, kde je nemocnice?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
369
Kartenlink
0
Polizei, Polizeirevier

Können Sie mir helfen? Wie komme ich zur Polizei?
policie

Můžete mi pomoct? Jak se dostanu k policii?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
370
Kartenlink
0
öffentliche Toilette

Gibt es eine öffentliche Toilette hier im Stadtzentrum?
veřejná toaleta

Je tu v centru veřejná toaleta?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
371
Kartenlink
0
packen

Ich werde packen, bevor ich ins Bett gehe.
balit

Budu balit, než půjdu spát.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
372
Kartenlink
0
packen

Ich werde packen, bevor ich ins Bett gehe.
balit

Budu balit, než půjdu spát.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
373
Kartenlink
0
reisen

Es muss für seinen Job viel reisen.
cestovat

Musí kvůli své práci hodně cestovat.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
374
Kartenlink
0
bleiben

Warum bleibst du nicht noch ein bisschen länger in der Stadt?
zůstat

Proč nezůstaneš ve městě ještě trochu déle?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
375
Kartenlink
0
zurückkehren, zurückkommen

Jake ist gestern zurückgekehrt.
vrátit se

Honza se vrátil včera.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
376
Kartenlink
0
abfliegen, starten

Wann fliegt das Flugzeug ab?
odletět

Kdy odletí letadlo?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
377
Kartenlink
0
an Bord gehen, einsteigen

Wir gingen an Bord des Flugzeugs und suchten unsere Plätze.
jít na palubu, nastoupit

Šli jsme na palubu letadla a hledali jsme svá místa.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
378
Kartenlink
0
besuchen

Wir besuchen Joans Eltern an Weihnachten.
navštívit, navštěvovat

Navštívíme/Navštěvujeme rodiče Jany o Vánocích.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
379
Kartenlink
0
Flugzeug

Flugzeuge sind die sicherste Art zu reisen.
letadlo

Nejbezpečněji se cestuje letadly.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
380
Kartenlink
0
Bordkarte

Ich habe meine Bordkarte verloren.
palubní lístek

Ztratil/a jsem svůj palubní lístek.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
381
Kartenlink
0
Fahrkarte

Ich habe meine Fahrkarte online gekauft.
jízdenka

Svoji jízdenku jsem koupil/a online.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
382
Kartenlink
0
Notausgang

Es gibt sechs Notausgänge in diesem Flugzeug.
nouzový východ

Je šest nouzových vychodů v tomto letadle.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
383
Kartenlink
0
Flughafen

Ich glaube, dies ist der schlimmste Flughafen der Welt.
letiště

Myslím, že tohle je nejhorší letiště světa.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
384
Kartenlink
0
Reisepass

Ich habe unsere Reisepässe vergessen.
cestovní pas

Zapomněl/a jsem naše cestovní pasy.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
385
Kartenlink
0
Fotos machen

Entschuldigung. Können Sie bitte ein Foto von uns machen?
vyfotografovat, vyfotit

Promiňte, můžete nás vyfotit, prosím?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
386
Kartenlink
0
Schiff

Das Schiff wird bald hier sein.
loď

Loď tady bude brzo.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
387
Kartenlink
0
Boot

Dieses Boot hat genug Platz für fünf Personen.
člun

Tento člun má dost místa pro pět osob.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
388
Kartenlink
0
Fahrrad

Ich nehme oft mein Fahrrad, wenn ich zum Einkaufen fahre.
kolo

Jedu často na kole, když jedu nakupovat.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
389
Kartenlink
0
Auto

Sie fährt jeden Morgen mit ihrem Auto zur Arbeit.
auto

(Ona) Jede každé ráno do práce autem.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
390
Kartenlink
0
Autounfall

Ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen schrecklichen Autounfall gesehen.
dopravní nehoda

Dnes ráno na cestě do práce jsem víděl/a hroznou dopravní nehodu.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
391
Kartenlink
0
Verkehr

Der Verkehr war schrecklich heute Abend.
doprava

Dnes večer byla strašná doprava.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
392
Kartenlink
0
rechts abbiegen

Nach der Kirche biegen Sie an der ersten Ampel rechts ab.
odbočit doprava

Za kostelem odpočte u prvního semaforu doprava.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
393
Kartenlink
0
links abbiegen

Ich bin links abgebogen, wie sie gesagt hat.
odbočit doleva

Odbočil/a jsem doleva, jak řekla.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
394
Kartenlink
0
geradeaus

Gehen Sie geradeaus, und nach 200 Metern ist sie auf der rechten Seite.
rovně

Jděte rovně a po 200 metrech je na pravém straně.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
395
Kartenlink
0
Land

Irland ist ein schönes Land.
zem

Irsko je krásná zem.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
396
Kartenlink
0
Stadt

Welche Stadt ist größer? New York oder Tokio?
město

Které město je větší? Nový York nebo Tokyo?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
397
Kartenlink
0
ins Ausland, im Ausland

Ich will ein paar Jahre im Ausland leben, bevor ich zu alt bin.
do ciziny, v cizině

Chci žít několik let v cizině, dříve než budu příliš starý/á.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Quelle:
398
Kartenlink
0
(eine Geschichte) erzählen

Er erzählt immer Geschichten!
povídat

On povídá stále pohádky!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
399
Kartenlink
0
(jemandem etw.) sagen, erzählen

Bitte erzähl mir davon!
povídat

Prosím tě, povídej mi o tom!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
400
Kartenlink
0
abhängen von

– Gehen wir morgen zum Strand?
– Das hängt vom Wetter ab.
záležet na

- Půjdeme zítra na pláž?
- Záleží to na počasí.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
401
Kartenlink
0
anschauen /-sehen, schauen auf

Sieh mich an, wenn ich mit dir rede.
(po)dívat se na

Dívej se na mě, když s tebou mluvím.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
402
Kartenlink
0
aufpassen auf, sich kümmern um

Wer passt auf deine Kinder auf, wenn du bei der Arbeit bist?
dávat pozor na, starat se o

Kdo se stará o tvé děti, když jsi v práci?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
403
Kartenlink
0
suchen

Was sucht er?
hledat

Co hledá?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
404
Kartenlink
0
sich hinlegen

Leg dich hin und entspanne dich.
lehnout si

Lehni si a uvolni se.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
405
Kartenlink
0
sich setzen

Bitte setzen Sie sich. Ich bin gleich bei Ihnen.
sednout si, posadit se

Posaďte se, prosím. Jsem hned u vás.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
406
Kartenlink
0
aufstehen

Wenn er das Zimmer betritt, stehen alle auf.
vstávat

Když vstoupí do místnosti, všichni vstanou.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
407
Kartenlink
0
aufstehen (aus dem Bett)

Um wie viel Uhr bist du heute Morgen aufgestanden?
vstávat (z postele)

V kolik hodin jsi dneska ráno vstával/a?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
408
Kartenlink
0
aufwachen, (auf)wecken

Ich wache früh auf, deshalb gehe ich auch gerne früh ins Bett.
vzbudit se, vzbudit

Vzbudím se brzy ráno, proto jdu také rád/a brzy spát.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
409
Kartenlink
0
einsteigen (Auto, Taxi usw.)

Bitte steig ein. Alle sind im Auto und warten auf dich.
vstoupit (auto, taxi atd.)

Sedni si do auta, prosím. Všichni jsou už tam a čekají na tebe.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
410
Kartenlink
0
einsteigen (Flugzeug, Zug, Bus usw.)

Die Passagiere steigen in den Bus ein, und dann fahren wir los.
vstoupit (letadlo, vlak, autobus atd.)

Cestujíci vstoupí do autobusu a potom odjedeme.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
411
Kartenlink
0
aussteigen (Auto, Taxi usw.)

Ich will sofort aus diesem Taxi aussteigen!
vystoupit (auto, taxi atd.)

Chci hned z tohoto taxíku vystoupit.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
412
Kartenlink
0
aussteigen (Flugzeug, Zug, Bus usw.)

Lass uns aus dem Bus aussteigen und den Rest des Weges laufen, okay?
vystoupit (letadlo, vlak, autobus atd,)

Vystupme z autobusu a pojďme pěšky zbytek cesty, ano?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
413
Kartenlink
0
glauben an

Glaubst du an Gott?
věřit v

Věříš v boha?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
414
Kartenlink
0
herkommen

Wo kommt er her? Sein Akzent ist sehr interessant.
pocházet od

Odkud pochází? Jeho přízvuk je velice zajímavý.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
415
Kartenlink
0
bitten um

Wenn du ein Problem hast, bitte um Hilfe.
poprosit o

Když máš problém, popros o pomoc.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
416
Kartenlink
0
sich verlieben

Sie ist so nett. Ich glaube, ich verliebe mich gerade.
zamilovat se

Je tak milá. Myslím, že se právě zamiluji.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
417
Kartenlink
0
schiefgehen

Wenn das passiert, wird alles schiefgehen.
zkrachnout, zkrachovat

Když se stane toto, všechno zkrachuje.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
418
Kartenlink
0
Ärger machen, Unruhe stiften

Er macht immer Ärger im Büro. Ich werde ihn feuern.
dělat mrzutosti, vyvolávat nepokoje

Dělá stále mrzutosti v kanceláři. Vyhodím ho.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
419
Kartenlink
0
den Abwasch machen

Er hat mich gebeten, den Abwasch zu machen.
mýt nádobí

Prosil mě umýt nádobí.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
420
Kartenlink
0
die Hausarbeit machen

Wenn ihr beide arbeitet, wer macht die Hausarbeit?
dělat práce v domácností

Když oba pracujete, kdo dělá práce v domácnosti?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
421
Kartenlink
0
auswählen, sich entscheiden

Entscheide dich. Du kannst die nehmen, die du willst.
vyvolit, rozhodnout se

Rozhodni se. Můžeš ty vzít, které chceš.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
422
Kartenlink
0
einen Anruf tätigen

Ich muss einen Anruf tätigen. Darf ich Ihr Telefon benutzen?
zavolat, zatelefonovat

Musím zavolat. Smím vzít váš telefon?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
423
Kartenlink
0
einen Fehler machen

Kein Problem. Jeder macht Fehler.
dělat chybu

To není problém. Každý dělá chyby.

Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
424
Kartenlink
0
einen Film machen

Sie machen einen neuen Film über den Zweiten Weltkrieg.
natáčet film

Natáčejí nový film o drůhé světové válce.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
425
Kartenlink
0
einen Gefallen tun

Entschuldige, Tom. Kannst du mir einen Gefallen tun?
udělat laskavost

Promiň, Tomáši. Mohl bys mi udělat laskavost?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
426
Kartenlink
0
einen Kuchen machen

Wir machen einen Kuchen für den Geburtstag von Elisabeth.
udělat koláč

Uděláme koláč Elisabetě k narozeninám.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
427
Kartenlink
0
Pläne schmieden, planen

Wir planen ein Treffen, aber ich weiß nicht, ob er kommen wird.
plánovat

Plánujeme schůzku, ale nevím, jestli přijde.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
428
Kartenlink
0
einen Witz machen

Thomas macht immer Witze über mich.
dělat vtipu

Tomáš stále dělá o mně vtipy.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
429
Kartenlink
0
meine Hausaufgaben machen

Ich habe vergessen, meine Hausaufgaben zu machen. Es tut mir leid.
dělat své domáci ůlohy

Zapoměl/a jsem udělat své domáci ůlohy. Je mi toho líto.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
430
Kartenlink
0
Bitte!

– Möchten Sie eine Tasse Kaffee?
– Ja, bitte!
prosím!

- Chtěl/a byste šálek kávy?
- Ano, prosím!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
431
Kartenlink
0
Danke!

– Dies ist für dich!
– Oh, danke!
Děkuji!

- Tohle je pro tebe!
- Ó, děkuji!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
432
Kartenlink
0
Entschuldigung.

Entschuldigung, haben Sie eine Sekunde?
Promiňte

Promiňte, měl byste okamžik času?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
433
Kartenlink
0
Wie bitte?

Wie bitte? Es tut mir leid, ich verstehe nicht.
Co prosím?

Co prosím? Je mi líto, nerozumím.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
434
Kartenlink
0
Es tut mir leid.

– Hast du deine Hausaufgaben?
– Nein, es tut mir leid.
je mi líto

- Máš své domáci úlohy?
- Nemám, je mi to líto.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
435
Kartenlink
0
Genau!

– Du brauchst also Hilfe?
– Genau! Hast du Zeit?
Jistě!

- Potřebuješ tedy pomoc?
- Jistě! Máš čas?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
436
Kartenlink
0
Hallo!

Hallo, Tom. Schön, dich wiederzusehen.
Haló!

Haló, Tomáši. To jsem rád/a, že jsem se tebou opět setkal/a.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
437
Kartenlink
0
Herzlichen Glückwunsch!

Dein Sohn ist geboren? Wunderbare Nachrichten!
Herzlichen Glückwunsch!
Srdečné blahopřáni

Narodil se ti syn? Báječná zpráva!
Srdečné blahopřáni!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
438
Kartenlink
0
Schönes Wochenende.

– Gott sei Dank, es ist Freitag!
– Ja, ich weiß. schönes Wochenende.
Hezký víkend

- Bohudík, je pátek!
- Ano, já vím, hezký víkend.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
439
Kartenlink
0
Ebenfalls.

– Schönen Abend.
– Ebenfalls.
také

- Hezký večer.
- Vám také.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
440
Kartenlink
0
Tschüss! Auf Wiedersehen!

Es war schön, dich kennenzulernen. Tschüss!
Čau! Na shledanou!

Bylo to hezké se s tebou seznámit. Čau!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Quelle:
Kartensatzinfo:
Autor: Elgani
Oberthema: Tschechisch
Thema: Deutsch-Tschechisch
Veröffentlicht: 25.01.2012
 
Schlagwörter Karten:
Alle Karten (440)
A1 Aktivitäten (53)
A1 Ausdrücke und Wendungen (43)
A1 Beschreibung (30)
A1 Essen und Trinken (33)
A1 Haushalt (39)
A1 Körper und Kleidung (33)
A1 Menschen (51)
A1 Natur (46)
A1 Schule (24)
A1 Sprachbausteine (45)
A1 Stadt und Verkehr (42)
Missbrauch melden

Abbrechen
E-Mail

Passwort

Login    

Passwort vergessen?
Deutsch  English