CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / Tschechisch / Deutsch-Tschechisch

Tschechisch A1 (440 Cards)

Say thanks
1
Cardlink
0
Deutsch-Tschechisch A1
Als Pro-User auch Tschechisch-Deutsch lernbar
Tags:
Source: Copypright - Charlotte Blank
2
Cardlink
0
kommen

Er kommt normalerweise um 8 Uhr zur Arbeit.
přijít, přicházet

Normálně přichází do práce v 8 hodin.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
3
Cardlink
0
tun, ausführen, erledigen

Sie tut viel zu Hause: kochen, saubermachen usw.
dělat, vyřídit

(Ona) Dělá hodně doma: vaří, uklízí atd.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
4
Cardlink
0
gehen

Können wir ins Kino gehen?
jít

Můžeme jít do kina?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
5
Cardlink
0
machen, produzieren, herstellen

Sie machen leckere Desserts.
dělat, vyrábět

(Oni/ony) Dělají lahodné zákusky.
(Vy) Děláte lahodné zákusky.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
6
Cardlink
0
fahren, mit dem Auto fahren

Er fährt zur Arbeit.
jet, jezdit autem

(On) Jede do práce.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
7
Cardlink
0
stellen, legen, setzen

Stell es bitte auf den Tisch.
postavit, položit, posadit, umístit

Postav to na stůl, prosím.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
8
Cardlink
0
nehmen

Willst du sie auf die Party mitnehmen?
brát, vzít

Chceš ji vzít s sebou na večírek?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
9
Cardlink
0
schreiben

Er schreibt einen Artikel über die globale Erwärmung für die Times.
psát

(On) Píše článek o globálním oteplování pro deník Times.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
10
Cardlink
0
sehen

Kannst du es sehen? Es ist genau vor deinem Gesicht!
vidět

Můžeš to vidět? Je to přímo přede tvým obličejem!
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
11
Cardlink
0
lesen

Ich will dieses Wochenende den neuen Harry-Potter-Roman lesen.
číst

Tento víkend chci číst nový román o Harry Potterovi.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
12
Cardlink
0
kaufen

Meine Eltern kaufen eine neue Wohnung.
koupit, kupovat

Moji rodiče koupí nový byt.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
13
Cardlink
0
verkaufen

Er verkauft mehr als alle seine Kollegen.
prodat

(On) Prodává více než všichni jeho kolegové.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
14
Cardlink
0
schließen, zumachen

Könntest du bitte die Tür zumachen?
zavřít

Mohl(a) bys zavřít dveře, prosím?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
15
Cardlink
0
öffnen, aufmachen

Darf ich bitte das Fenster aufmachen?
otevřit

Směl(a) bych otevřit okno, prosím?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
16
Cardlink
0
lernen

Ich muss 50 spanische Verben lernen für meinen Test morgen.
učit se

Musím se naučit 50 španělských sloves pro svůj test zítra.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
17
Cardlink
0
treffen, sich treffen
Wann treffe ich deine Eltern?
potkat, setkat se

Kdy se setkám s tvými rodiči?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
18
Cardlink
0
sagen
Sie sagt, dass sie keine Ahnung hat, wovon du redest.
dít, říkat

(Ona) Říká, že nemá ani tušení, o čem mluvíš.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
19
Cardlink
0
sitzen

Der Präsident wird neben der Königin sitzen.
sedět

Prezident bude sedět vedle královny.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
20
Cardlink
0
arbeiten

Wo arbeitest du?
pracovat

Kde pracuješ?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
21
Cardlink
0
schwimmen

Ich möchte schwimmen. Ich gehe ins Schwimmbad.
plavat

Chtěl(a) bych plavat. Půjdu na koupaliště.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
22
Cardlink
0
wollen

Er will Polizist werden.
chtít

(On) Chce se stát policistou.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
23
Cardlink
0
halten, festhalten

Kannst du das bitte für mich halten?
držet

Můžes to pro mě držet, prosím?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
24
Cardlink
0
behalten, halten

Es ist so schön. Kann ich es behalten?
podržet, zachovat, nechat si

Je to tak krásné. Mohu si to nechat?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
25
Cardlink
0
lügen

Er lügt die ganze Zeit.
lhát

Lže celou dobu.

Tags: A1 Aktivitäten
Source:
26
Cardlink
0
mögen

Magst du Schokolade?
mít rád(a)

Máš rád(a) čokoládu?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
27
Cardlink
0
denken

Was denkst du? Soll ich sie anrufen?
myslet

Co myslíš? Mám jí zavolat?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
28
Cardlink
0
(be)enden

Wann wird das enden? Es ist so langweilig!
dokončit, skončit

Kdy to skončí? Je to tak nudné!
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
29
Cardlink
0
bedeuten

Was bedeutet das?
znamenat

Co to znamená?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
30
Cardlink
0
kontrollieren, steuern

Man kann nicht alles kontrollieren.
kontrolovat, řídit

Nelze všechno kontrolovat .
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
31
Cardlink
0
brauchen

Brauchen Sie Hilfe?
potřebovat

Potřebujete pomoc?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
32
Cardlink
0
etwas ausmachen

- Ich habe deinen Stuhl kaputt gemacht.
- Das macht nichts.
vadit

- Rozbil(a) jsem tvoji židli.
- To nevadí.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
33
Cardlink
0
fragen

Wenn du die Antwort nicht weißt, frag einfach.
ptát, zeptat se

Když neznáš odpověď, jednoduše se zeptej.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
34
Cardlink
0
kämpfen, (sich) streiten

Sie streiten sich wie Katzen und Hunde.
bojovat, hádat (se)

Hádají se jako kočky a psi.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
35
Cardlink
0
stehen

Er steht immer direkt neben meinem Schreibtisch.
stát

(On) Stojí vždy přímo vedle mého psacího stolu.

Tags: A1 Aktivitäten
Source:
36
Cardlink
0
laufen, rennen

Er läuft jeden Morgen zwei Kilometer.
běhat, běžet

(On) Běhá každé ráno dva kilometry.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
37
Cardlink
0
spielen

Wir spielen jedes Wochenende Tennis.
hrát

Hrajeme každý víkend tenis.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
38
Cardlink
0
spielen

Wir spielen jedes Wochenende Tennis.
Antwort
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
39
Cardlink
0
vergessen

Vergiss es! Ich komme nicht!
zapomenout

Nemyslí na to, že příjdu!
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
40
Cardlink
0
verlieren

Warum verlierst du immer die Schlüssel?
ztrácet, ztratit

Proč pořád ztrácíš klíče?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
41
Cardlink
0
rauchen

Sie raucht, aber sie versucht aufzuhören.
kouřit

(Ona) Kouří, ale snaží se přestat.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
42
Cardlink
0
sparen

Wir müssen Geld sparen. Hör auf, so viel
auszugeben.
spořit, šetřit

Musíme šetřit peníze. Přestaň tolik utrácet.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
43
Cardlink
0
versuchen

Ich versuche, mittags da zu sein.
pokoušet se, pokusit se

Pokusím se, abych tam v poledne byl(a).
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
44
Cardlink
0
werden

Ich will Präsident werden.
stát se

Chci se stát prezidentem.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
45
Cardlink
0
wissen, kennen

Kennen Sie hier ein gutes Restaurant?
znát

Znáte zde dobrou restauraci?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
46
Cardlink
0
zählen

Kannst du bitte zählen, wie viele Eier wir haben?
počítat, spočítat

Mohl(a) bys spočítat, prosím, kolik máme vajec?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
47
Cardlink
0
gewinnen

Unsere Mannschaft gewinnt immer.
zvítězit

Naše mužstvo vždy zvítězí.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
48
Cardlink
0
singen

Kannst du die Nationalhymne singen?
spívat

Dovedeš zaspívat národní hymnu?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
49
Cardlink
0
ausgehen

Möchtest du am Freitag ausgehen?
zajít si

Zajdeme si v pátek někam?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
50
Cardlink
0
nach Hause gehen, heimgehen

Ich will nach Hause gehen. Ich bin so müde.
jít domů

Chci jít domů. Jsem tak unavený/á.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
51
Cardlink
0
zu Hause sein

Ich war die ganze Nacht zu Hause.
být doma

Jsem byl(a) doma celou noc.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
52
Cardlink
0
können

Kann ich Ihnen helfen?
moct, moci

Mohu Vám pomoct?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
53
Cardlink
0
müssen

Wir müssen dieses Haus verkaufen.
musit

Musíme prodat tento dům.
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
54
Cardlink
0
werden

Wirst du mich immer noch lieben?
siehe být

Budeš mě stále ještě milovat?
Tags: A1 Aktivitäten
Source:
55
Cardlink
0
Arm

Seine Arme sind so lang. Er sieht aus wie ein Gorilla!
ruka

Jeho ruce jsou tak dlouhé. Vypadá jako gorila!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
56
Cardlink
0
Ellbogen

Keine Ellbogen auf dem Esstisch!
loket

Nedávej lokty na jídelní stůl!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
57
Cardlink
0
Hand

Hände weg! Das ist meins.
ruka

Ruce pryč! To je moje.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
58
Cardlink
0
Finger

Ihre Finger sind lang und dünn. Sie kann den Ring nicht tragen.
prst

Její prsty jsou dlouhé a tenké. Nemůže ten prsten nosit.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
59
Cardlink
0
Fingernagel

Sie lackiert ihre Fingernägel rot.
nehet

Lakuje si své nehty červeně.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
60
Cardlink
0
Bein

Papa, warum sind deine Beine so behaart?
noha

Tatínku, proč máš tolik chlupů na nohách?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
61
Cardlink
0
Knie

Er hat Probleme mit seinen Knien.
Koleno

Má potíže s koleny.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
62
Cardlink
0
Fuß

Sein rechter Fuß ist größer als meine beiden Füße!
noha

Jeho pravá noha je větší než moje obě nohy!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
63
Cardlink
0
Schulter

Ich habe mich während des Tennisspiels an der Schulter verletzt.
rameno

Zranil(a) jsem se na rameně, když jsem hrál(a) tenis.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
64
Cardlink
0
Nacken, Hals

Kannst du mir den Nacken massieren?
týl, krk

Můžeš mi namasírovat týl?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
65
Cardlink
0
Kopf

Sein Kopf ist größer als meiner.
hlava

Jeho hlava je větší než moje.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
66
Cardlink
0
Gesicht

Ihr Gesicht ist so schön.
obličej

Její/Váš obličej je tak krásný.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
67
Cardlink
0
Auge

Seine Augen sind fast silber, wie die Augen eines Wolfs.
oko

Jeho oči jsou skoro stříbrné, jako oči vlka.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
68
Cardlink
0
Nase

Die Nase meines Sohnes läuft. Hast du ein Taschentuch?
nos

Synovi teče z nosu. Máš kapesník?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
69
Cardlink
0
Ohr

Meine Ohren sind kalt. Lass uns reingehen.
ucho

Mám studené uši. Pojd'me dovnitř.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
70
Cardlink
0
Mund

Warum bewegt sich dein Mund?
ústa

Proč se pohybují tvoje ústa?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
71
Cardlink
0
Lippe

Ihre Lippen sind immer so rot. Sie benutzt zu viel Lippenstift.
ret

Jeji rty jsou vždy tak červené. Užívá příliš mnoho rtěnky.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
72
Cardlink
0
Zahn

Wenn du deine Zähne putzen willst, kannst du diese neue Zahnbürste benutzen.
zub

Když si chceš čistit zuby, můžeš si vzít tento nový kartáček na zuby.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
73
Cardlink
0
Haare

Seine Haare sind zu lang.
vlasy

Jeho vlasy jsou přilíš dlouhé.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
74
Cardlink
0
anziehen (Kleidung)

Warte auf mich. Ich ziehe meinen Mantel an und bin gleich da.
obléknout

Čekej na mě. Obléknu si kabát a přijdu hned.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
75
Cardlink
0
ausziehen (Kleidung)

Bitte zieh deine Schuhe aus. 
sundat

Sundej si boty, prosim.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
76
Cardlink
0
Hemd

Dieses Hemd ist so … bunt. Kannst du ein anderes anziehen?
Košile

Tato košile je tak ... pestrá. Můžeš si obléknout jinou?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
77
Cardlink
0
Krawatte

Es tut mir leid, aber du brauchst eine Krawatte.
Kravata

Je mi líto, ale potřebuješ kravatu.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
78
Cardlink
0
Mantel

Es regnet, und ich habe keinen Regenmantel.
Plást, kabát

Prší, a já nemám pláštěnku.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
79
Cardlink
0
Hose

Weißt du, wo meine grüne Hose ist?
Kalhoty

Víš, kde jsou moje zelené kalhoty?
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
80
Cardlink
0
Jeans

Meine Jeans ist so alt. Ich muss eine neue kaufen.
Džíny

Moje džíny jsou tak staré. Musím si koupit nové.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
81
Cardlink
0
Gürtel

Ich will einen neuen Gürtel. Lass uns ins Kaufhaus gehen.
Pásek

Chci nový pásek. Pojďme do obchodního domu.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
82
Cardlink
0
Unterwäsche

Er kauft nur schwarze Unterwäsche. Seltsam.
spodní prádlo

Kupuje jenom černé spodní prádlo. Zvláštní.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
83
Cardlink
0
Schuh

Ihre neuen Schuhe sind rot. Sie sind so cool!
bota

Jeji/Vaše nové boty jsou červené. Jsou tak úžasné!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
84
Cardlink
0
Socke

Er trägt immer weiße Socken. Das ist völlig out!
Ponožka

Nosí vždy bílé ponožky. To je úplně aut!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
85
Cardlink
0
Stiefel

Schau dir seine Cowboystiefel an!
bota, holínka

Podívej se na jeho kovbojské boty!
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
86
Cardlink
0
Rock

Es tut mir leid, aber dein Rock ist zu kurz.
sukně

Je mi líto, ale tvoje sukně je hodně krátká.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
87
Cardlink
0
Kleid

Sarah geht einkaufen. Sie will ein neues Kleid.
šaty

Sarah jde nakupovat. Chce nové šaty.
Tags: A1 Körper und Kleidung
Source:
88
Cardlink
0
und

Ich gehe zum Supermarkt, um Tomaten, Basilikum und Nudeln zu kaufen.
a, i

Jdu do supermarketu koupit rajčata, bazalku a nudle.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
89
Cardlink
0
aber

Hillary ist sehr nett, aber sie ist auch sehr laut.
ale

Hillary je velice milá, ale je také velice hlasitá.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
90
Cardlink
0
oder

Wir können Fußball spielen oder in in den Zoo gehen.
nebo

Můžeme hrát fotbal nebo jít do zoologické zahrady.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
91
Cardlink
0
etwas

Ich brauche etwas vom Supermarkt.
něco

Potřebuji něco ze supermarketu.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
92
Cardlink
0
alles

Mike weiß alles. Er ist so intelligent.
všechno

Mike ví všechno. Je tak inteligentní.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
93
Cardlink
0
nichts

Steve weiß nichts! Er ist solch ein Idiot!
nic

Steve nic neví! Je takový idiot!
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
94
Cardlink
0
jede(r / s)

Ich kenne jeden Menschen in diesem Büro.
každý /á/é

Znám každého člověka v této kanceláři.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
95
Cardlink
0
auch

Er hat einen deutschen Pass, aber er hat auch einen britischen.
také

Má německý pas, ale má také anglický.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
96
Cardlink
0
nur

Eins, bitte. Ich will es nur probieren.
jenom

Jeden(/a/o), prosim. Chci to jenom zkusit.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
97
Cardlink
0
zu

Das ist zu teuer. Wir haben nicht genug Geld.
příliš

To je příliš drahé. Nemáme dost peněz.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
98
Cardlink
0
vielleicht

Vielleicht kann ich morgen kommen.
možná, snad

Snad mohu přijít zítra.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
99
Cardlink
0
alleine

Ich bleibe heute Abend alleine zu Hause.
sám, sama

Dnes večer zůstanu sám (sama) doma.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
100
Cardlink
0
zusammen

Jody und Terry wohnen zusammen
společně

Jody a Terry bydlejí společně.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
101
Cardlink
0
beide

Meine Söhne wohnen beide in Spanien.
oba

Moji oba synové bydlí ve Španělsku.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
102
Cardlink
0
einander

Wir lieben einander sehr.
oba

Oba se máme velmi rádi.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
103
Cardlink
0
warum

Warum bist du hier? Wer hat dich eingeladen?
proč

Proč jsi tu? Kdo tě pozval?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
104
Cardlink
0
was

Was willst du?
co

Co chceš?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
105
Cardlink
0
wer

Wer ist das? Er sieht so gut aus.
kdo

Kdo je to? Vypadá tak báječně.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
106
Cardlink
0
wie

Wie geht’s dir?
jak

Jak se máš?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
107
Cardlink
0
wo

Wo ist deine Mutter? Warum bist du allein zu Hause?
kde

Kde je tvá matka? Proč jsi doma sám(a)?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
108
Cardlink
0
viel

Es tut mir sehr leid, aber ich habe nicht viel Zeit.
mnoho, dost, tolik

Je mi velice líto, ale nemám dost času.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
109
Cardlink
0
viele

Es gibt so viele Menschen hier!
mnoho

Je tu tak mnoho lidí!
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
110
Cardlink
0
wie viel

Wie viel Zeit haben wir?
kolik

Kolik máme času?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
111
Cardlink
0
wie viele

Wie viele Tage hat ein Jahr?
kolik

Kolik dnů má rok?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
112
Cardlink
0
dieses Mal

Ich hoffe, du hast dieses Mal genug Geld.
tentokrát

Doufám, že tentokrát máš dost peněz.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
113
Cardlink
0
letztes Mal

Letztes Mal bist du ohne Geld ins Kasino gekommen.
naposled

Naposled jsi přišel(a) do kasina bez peněz.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
114
Cardlink
0
nächstes Mal

Nächstes Mal werde ich dir nicht helfen.
příště

Příště ti nebudu pomoct.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
115
Cardlink
0
Tag

Dies ist ein sehr schlechter Tag.
den

To je velice špatný den.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
116
Cardlink
0
gestern

Er war gestern hier, aber er ist heute Morgen nach Washington gefahren.
včera

Včera tu byl, ale dnes ráno odjel do Washingtonu.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
117
Cardlink
0
heute

Wir gehen heute einkaufen. Möchtest du mitgehen?
dnes

Dnes jdeme nakupovat. Chceš jít s námi?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
118
Cardlink
0
morgen

Was machst du morgen? Möchtest du ins Kino gehen?
zítra

Co děláš zítra? Rád(a) bys chtěl(a) jít do kina?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
119
Cardlink
0
Morgen

Ich hasse es, so früh am Morgen aufzuwachen.
ráno

Nenávidím vzbudit se tak brzo ráno.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
120
Cardlink
0
Nachmittag

Der heutige Nachmittag wird so viel Spaß machen. Ich mag den Park.
odpoledne

Dnesní odpoledne bude tak velice zábavné. Mám rád(a) ten park.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
121
Cardlink
0
Abend

Der gestrige Abend war sehr nett.
večer

Včerejší večer byl velice přijemný.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
122
Cardlink
0
Nacht

Die Nächte sind hier manchmal sehr gefährlich.
noc

Noce jsou zde někdy velice nebezpečné.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
123
Cardlink
0
Woche

Wie viele Wochen gibt es in einem Jahr?
týden

Kolik týdnů má rok?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
124
Cardlink
0
Wochenende

Ich versuche immer, meine Wochenenden zu
genießen.
víkend

Pokusím se vždy si užívat svých víkendů.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
125
Cardlink
0
Wochentag, Werktag

Ich arbeite an den Werktagen und normalerweise auch samstags.
všední den

Pracují ve všedních dnech a normálně i v sobotu.

Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
126
Cardlink
0
Monat

Kannst du die Monate auf Englisch nennen?
měsíc

Dokážeš/Můžeš pojmenovat měsíce anglicky?
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
127
Cardlink
0
Jahr

Vier Jahre in diesem Job sind lang genug.
rok, let

Čtyří roky v tomto džobu stačí.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
128
Cardlink
0
nach

Nach dem Mittagessen gehen wir zu einer Geburtstagsparty.
po

Po obědě jdeme k oslavě narozeninin.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
129
Cardlink
0
(be)vor

Du musst deine Hausaufgaben fertig machen, bevor du nach draußen gehst.
před, (dříve) než

Musíš udělat své domácí úkoly, než půjdeš ven.

Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
130
Cardlink
0
während

Wir haben während des Fluges drei Filme gesehen.
během

Viděli jsme během letu 3 filmy.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
131
Cardlink
0
um 14 Uhr

Wir werden um 14 Uhr zu Hause sein.
ve 14 hodin

Budeme domu ve 14 hodin.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
132
Cardlink
0
um 8 Uhr

Wir fangen um 8 Uhr mit der Arbeit an.
v 8 hodin

Začneme pracovat v 8 hodin.
Tags: A1 Sprachbausteine
Source:
133
Cardlink
0
arm

Ich bin zu arm, um so etwas zu kaufen.
chudý

Jsem přilíš chudý/á, než abych si něco takového koupil(a).
Tags: A1 Beschreibung
Source:
134
Cardlink
0
reich

Sie sind sehr reich. Vielleicht können sie uns
helfen?
bohatý

Jsou velice bohatý/é. Snad nám mohou pomoct.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
135
Cardlink
0
laut

Es ist so laut. Ich kann nicht schlafen.
hlasitý

Je tu tak hlasité. Nemohu spát.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
136
Cardlink
0
ruhig, leise

Sei ruhig! Sie werden uns hören.
tichý

Buď zticha. Uslyší nás.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
137
Cardlink
0
dunkel

Es ist so dunkel. Hast du eine Kerze?
tma

Je tu tak tma. Máš svíčku?
Tags: A1 Beschreibung
Source:
138
Cardlink
0
hell

Dieses Blau ist zu hell. Haben Sie eins in Dunkelblau?
světlý

Toto modř je přilíš světlá. Máte něco tmavomodřého?
Tags: A1 Beschreibung
Source:
139
Cardlink
0
hart

Diese Matratze ist zu hart für mich. Ich kann nicht gut schlafen.
tvrdý

Tato matrace je mě přilíš tvrdá. Nemohu dobře spát.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
140
Cardlink
0
weich, sanft

Dieser Kaschmirpulli ist so weich. Ich will ihn kaufen!
jemný

Tento kašmírový svetřík je tak jemný. Chci si ho koupit!
Tags: A1 Beschreibung
Source:
141
Cardlink
0
groß (Körpergröße/Höhe)

Er ist so groß. Er ist größer als sein Vater.
velký/á/é

(On) je tak velký. Je vetší než jeho otec.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
142
Cardlink
0
klein (Körpergröße)

Sie ist so groß, und ihr Freund ist so klein.
malý/á/é

(Ona) je tak velká a její přítel je tak malý.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
143
Cardlink
0
lang

Der Weg ist sehr lang. Und du willst zu Fuß gehen?
dlouhý/á/é

Cesta je velice dlouhá. A ty chceš jít pěšky?
Tags: A1 Beschreibung
Source:
144
Cardlink
0
kurz

Seine Haare sind sehr kurz.
krátký/á/é

Jeho vlasy jsou velmi krátké.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
145
Cardlink
0
groß

Dieses Flugzeug ist so groß. Es ist erstaunlich, dass es fliegen kann.
velký/á/é

Toto letadlo je tak velké. Překvapuje mě, že může létat.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
146
Cardlink
0
klein

Dieses Hemd ist zu klein. Ich brauche ein neues.
malý/á/é

Tato košile je příliš malá. Potřebuji novou.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
147
Cardlink
0
langsam

Du bist zu langsam. Beeil dich!
pomalý/á/é

Jsi hodně pomalý/á. Pospěš si!
Tags: A1 Beschreibung
Source:
148
Cardlink
0
schnell

Sie fährt so schnell. Ich habe Angst, mit ihr zu fahren.
rychle

Jezdí tak rychle. Mám strach jet s ní.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
149
Cardlink
0
hässlich

Oh, Gott! Was für ein hässliches Hemd!
ošklivý/á/é

Propánaboha! Jaká ošklivá košile!
Tags: A1 Beschreibung
Source:
150
Cardlink
0
hübsch, schön

Was für ein hübsches kleines Mädchen!
hezký/á/é

Jaká hezká malá dívka!
Tags: A1 Beschreibung
Source:
151
Cardlink
0
freundlich

Die Menschen in Mexiko sind sehr freundlich.
přívětivý/á/é

Lidé v Mexiku jsou velice přívětiví.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
152
Cardlink
0
nah, in der Nähe

Ich wohne in der Nähe meiner Eltern, aber nicht bei ihnen zu Hause.
blízko, v blízkosti

Bydlím blízko svých rodičů, ale ne u ních doma.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
153
Cardlink
0
weit weg

Sie wohnen so weit weg. Ich sehe sie nie.
velice daleko

Bydlejí tak daleko. Nikdy je nevidím.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
154
Cardlink
0
müde

Die Kinder sind so müde. Wir müssen sie ins Bett bringen.
unavený/á/é

Děti jsou tak unavené. Musíme je položit do postele.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
155
Cardlink
0
durstig

Wir sind sehr durstig. Haben Sie ein bisschen Wasser?
mít žízeň

Máme velkou žízeň. Máte trochu vody?
Tags: A1 Beschreibung
Source:
156
Cardlink
0
hungrig

Er ist hungrig. Geben wir ihm etwas zu essen.
mít hlad

(On) má hlad. Dejme mu něco k jídlu.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
157
Cardlink
0
interessant

Das ist so interessant, denkst du nicht?
zajímavý/á/é

To je tak zajímavé, nemyslíš?
Tags: A1 Beschreibung
Source:
158
Cardlink
0
interessiert

Seine Mutter sagt, dass er an dieser Arbeit interessiert ist.
zajímat se

Jeho matka říka, že se zajímá o tuto práci.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
159
Cardlink
0
langweilig

Der Englisch-Kurs ist so langweilig!
nudný/á/é

Ten kurz angličtiny je tak nudný!
Tags: A1 Beschreibung
Source:
160
Cardlink
0
gelangweilt

Ich bin so gelangweilt! Lass uns ins Kino gehen.
nudit se

Tak se nudím! Pojďme do kina.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
161
Cardlink
0
wahr

Glaubst du ihm? Er sagt, dass es eine wahre Geschichte ist.
pravdivý/á/é

Věříš mu? Říká, že je to pravdivý příběh.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
162
Cardlink
0
durchgehend, ununterbrochen
(hier: direkt)

Wir haben einen direkten Flug.
přímý/á/é

Máme přímý let.
Tags: A1 Beschreibung
Source:
163
Cardlink
0
Schwester

Meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich.
sestra

sestra je o pět let starší než já.
Tags: A1 Menschen
Source:
164
Cardlink
0
Bruder

Wie heißt dein Bruder?
bratr

Jak se jmenuje tvůj bratr?
Tags: A1 Menschen
Source:
165
Cardlink
0
Eltern

Wo wohnen deine Eltern?
rodiče

Kde bydlejí tvoje rodiče?
Tags: A1 Menschen
Source:
166
Cardlink
0
Mutter

Ihre Mutter ist letztes Jahr gestorben. Sie war erst 55 Jahre alt.
matka

Jeji matka zemřela loni. Bylo ji teprve 55 let.
Tags: A1 Menschen
Source:
167
Cardlink
0
Vater

Hast du ihren Vater kennen gelernt?
otec

Znal/a jsi jejího otce?
Tags: A1 Menschen
Source:
168
Cardlink
0
Kind

Habt ihr ein Kind?
dítě

Máte děcko?
Tags: A1 Menschen
Source:
169
Cardlink
0
Tochter

Ihre Tochter studiert in Harvard, in den Staaten.
dcera

Její (Jejich) dcera studuje v Harvardu, ve Spojených státech.
Tags: A1 Menschen
Source:
170
Cardlink
0
Sohn

Was macht dein Sohn? Er ist Arzt, oder?
syn

Co dělá tvůj syn? Je lékař, že ano?
Tags: A1 Menschen
Source:
171
Cardlink
0
(be)nennen

Er will seinen Sohn ‚Josh’ nennen, aber seine Frau mag diesen Namen nicht.
pojmenovat

Chce pojmenovat svého syna "Josh", ale jeho žena to jméno nemá ráda.
Tags: A1 Menschen
Source:
172
Cardlink
0
Zwillinge

Ihr habt Zwillinge? Das muss viel Arbeit sein!
dvojčata

Vy máte dvojčata? To musí být hodně práce!
Tags: A1 Menschen
Source:
173
Cardlink
0
Tante

Meine Tante ist fünf Jahre jünger als meine Mutter.
teta

teta je o pět let mladší než moje matka.
Tags: A1 Menschen
Source:
174
Cardlink
0
Onkel

Ihr Onkel ist der Bürgermeister von Manchester.
strýc

Její (Jejich) strýc je starostou Manchestru.
Tags: A1 Menschen
Source:
175
Cardlink
0
Ehefrau

In Europa kann ein Mann nur eine Ehefrau haben, in anderen Ländern kann ein Mann viele Ehefrauen haben.
manželka

V Evropě může mít muž jenom jednou manželku, v jiných zemích může mít muž hodně manželek.
Tags: A1 Menschen
Source:
176
Cardlink
0
Ehemann

Ihr Ehemann ist so seltsam. Ich mag ihn nicht.
manžel

Její manžel je tak divný. Nemám ho rád/a.

Tags: A1 Menschen
Source:
177
Cardlink
0
Enkelin

Sie fahren nach Italien, um ihre Enkelin zu besuchen.
vnučka

Jedou do Itálie navštívit svou vnučku.
Tags: A1 Menschen
Source:
178
Cardlink
0
Enkel

Unser Enkel lebt in Frankreich. Er arbeitet für Airbus.
vnuk

Náš vnuk žíje ve Francii. Pracuje u Airbusu.
Tags: A1 Menschen
Source:
179
Cardlink
0
Großmutter

Ich liebe es, meine Großmutter zu besuchen.
babička

Rád/a jdu na návštěvu k babičce.
Tags: A1 Menschen
Source:
180
Cardlink
0
Großvater

Mein Großvater war Koch.
děda, dědeček

Můj dědeček byl kuchař(em).
Tags: A1 Menschen
Source:
181
Cardlink
0
Cousin, Cousine

Henry ist Janes Cousin. Ihre Mütter sind Schwestern.
bratranec, sestřenice

Henry je bratranec Jany. Jejich matky jsou sestry.
Tags: A1 Menschen
Source:
182
Cardlink
0
verheiratet

Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.
ženatý/vdaná

Jsem ženatý/vdaná a mám dvě děti.
Tags: A1 Menschen
Source:
183
Cardlink
0
Vorname

Kennst du ihren Vornamen?
jméno

Znáš její křestní jméno? / Víš, jak se jmenuje?
Tags: A1 Menschen
Source:
184
Cardlink
0
Nachname, Familienname

Hoang ist ein sehr üblicher Nachname in Vietnam.
příjmení, rodné jméno

Hoang je velice běžné příjmení ve Vietnamu.
Tags: A1 Menschen
Source:
185
Cardlink
0
Frau

Ich kann mit einer Frau in einem Büro arbeiten, aber nicht mit sechs Frauen!
žena

Mohu pracovat s jednou ženou v jedné kanceláři, ne ale se šesti ženami!
Tags: A1 Menschen
Source:
186
Cardlink
0
Mann

Der Mann im roten Hemd sagt, dass die anderen Männer fertig sind.
muž

Muž v červené košili říká, že ostatní muži jsou hotoví.
Tags: A1 Menschen
Source:
187
Cardlink
0
Freund / in

Ist er ein Freund von dir? Ihr beide seid so verschieden.
přítel/kyně

Je to tvůj přítel? Oba jste tak rozdílní.
Tags: A1 Menschen
Source:
188
Cardlink
0
Gast

Hildegard hat zur Zeit einen Gast aus Japan.
host

Hildegard má v této době hosta z Japonska.
Tags: A1 Menschen
Source:
189
Cardlink
0
Witwe

Frau Smith ist Witwe. Ihr Ehemann starb vor zwei Jahren.
vdova

Paní Smithová je vdova. Její manžel zemřel před dvěma roky.

Tags: A1 Menschen
Source:
190
Cardlink
0
Witwer

Herr Jones ist mit 35 Witwer. Wie schrecklich!
vdovec

Pan Jones je v 35 vdovec. Hrůza!
Tags: A1 Menschen
Source:
191
Cardlink
0
vermissen

Ich vermisse sie so sehr. Sie war eine gute Freundin.
chybět

Tak velice mně chybí. Byla dobrá přítelkyně.
Tags: A1 Menschen
Source:
192
Cardlink
0
sich benehmen

Er benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen.
chovat se

Chová se jako slon v porcelánu.
Tags: A1 Menschen
Source:
193
Cardlink
0
Bäcker / in

Ihr Ehemann ist Bäcker. Er geht um 4 Uhr morgens zur Arbeit.
pekař

Její manžel je pekař. Jde ve 4 hodiny ráno do práce.
Tags: A1 Menschen
Source:
194
Cardlink
0
Metzger / in

Meine Mutter kennt den Metzger persönlich, deshalb bekommen wir das beste Fleisch.
řezník

Moje matka zná toho řezníka osobně, proto dostaneme nejlepší maso.
Tags: A1 Menschen
Source:
195
Cardlink
0
Briefträger / in

Der Ehemann von Joan ist auch Briefträger.
listonoš

Manžel Joany je také listonoš.
Tags: A1 Menschen
Source:
196
Cardlink
0
Busfahrer / in

Ich will Busfahrer werden.
řidič autobusu

Chci se stát řidičem autobusu.
Tags: A1 Menschen
Source:
197
Cardlink
0
Taxifahrer / in

Viele Taxifahrer in New York sprechen kein Englisch.
taxikář

Mnoho taxikářů v New Yorku nemluví anglicky.
Tags: A1 Menschen
Source:
198
Cardlink
0
Ladeninhaber / in

Frau Johnson ist Ladeninhaberin.
majitel/ka obchodu

Paní Johnsonová je majitelkou obchodu.
Tags: A1 Menschen
Source:
199
Cardlink
0
Pilot / in

Er ist Pilot bei British Airways. Er fliegt in der ganzen Welt.
pilot/ka

Je pilotem u společnosti British Airways. Létá po celém světě.
Tags: A1 Menschen
Source:
200
Cardlink
0
Feuerwehrmann

Ein Feuerwehrmann ist im Feuer gestorben.
hasič

Jeden hasič zemřel při požáru.
Tags: A1 Menschen
Source:
201
Cardlink
0
Polizist

Ihr Ehemann ist Polizist. Sie ist immer beunruhigt, wenn er zur Arbeit geht.
policista

Její manzel je policistou. Je vždy znepokojená, když jde do práce.
Tags: A1 Menschen
Source:
202
Cardlink
0
Arzt / Ärztin

Ich möchte Arzt werden, damit ich Menschen helfen kann.
lékař/ka

Chtěl/a bych se stát lékařem/lékařkou, abych mohl/a pomáhat lidem.
Tags: A1 Menschen
Source:
203
Cardlink
0
Krankenschwester / rankenpfleger

Krankenschwestern machen eine sehr wichtige Arbeit, aber sie verdienen nicht genug Geld.
zdravotní sestra / zdravotník

Zdravotní sestry dělají velice dúležitou práci, ale nevydělávají dosti peněz.
Tags: A1 Menschen
Source:
204
Cardlink
0
Geschäftsmann

Der Bruder von Fiona ist Geschäftsmann in London.
obchodník

Bratr Fiony je obchodníkem v Londyně.
Tags: A1 Menschen
Source:
205
Cardlink
0
Journalist / in

Er arbeitet als Journalist für die BBC in Bagdad.
žurnalista

Pracuje jako žurnalista pro BBC v Bagdadu.
Tags: A1 Menschen
Source:
206
Cardlink
0
Lehrer / in

Meine Englischlehrer in der Schule waren nicht sehr gut.
učitel/ka

Mojí učitelé angličtiny ve škole nebyli velice dobří.
Tags: A1 Menschen
Source:
207
Cardlink
0
Student / in, Schüler / in

Die Studenten gehen nach Hause, weil der Lehrer nicht da ist.
student/ka, žák/žákyně

Studenti jdou domů, protože učitel tu není.
Tags: A1 Menschen
Source:
208
Cardlink
0
deutsch, Deutsche(r)

– Sind sie Deutsche?
– Nein, sie sind Österreicher.
německý/á/é, Němec/Němka

- Jsou to Němci?
- Nejsou, jsou Rakušané.
Tags: A1 Menschen
Source:
209
Cardlink
0
englisch, Engländer / in

– Seid ihr Engländer?
– Oh, um Himmels willen, nein! Wir sind Schotten!
anglický/á/é, Angličan/ka

-Jste Angličani?
- Proboha, ne! Jsme Skotové!
Tags: A1 Menschen
Source:
210
Cardlink
0
amerikanisch, Amerikaner / in

Sie ist Amerikanerin. Ich denke, sie kommt aus Kalifornien.
americký/á/é, Američan/ka

Je Američanka. Myslím, že je z Kalifornie.
Tags: A1 Menschen
Source:
211
Cardlink
0
französisch, Franzose / Französin

Die Franzosen können wirklich gut kochen.
francouzský/á/é, Francouz/ka

Francouzi dovedou opravdu dobře vařit.
Tags: A1 Menschen
Source:
212
Cardlink
0
italienisch, Italiener / in

Ihre Eltern sind Italiener. Sie kommen aus Rom.
italský/á/é, Ital/ka

Její rodiče jsou Italové. Pochází z Říma.
Tags: A1 Menschen
Source:
213
Cardlink
0
spanisch, Spanier / in

Sie ist Mexikanerin, nicht Spanierin.
španělský/á/é, Španěl/ka

Je Mexičanka, není Španělka.
Tags: A1 Menschen
Source:
214
Cardlink
0
Essen, Mahlzeit

Guten Appetit. (wörtlich: Genießen Sie Ihre Mahlzeit.
jídlo

Dobrou chuť.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
215
Cardlink
0
Frühstück

Wir hatten Frühstück im Hotel. Es war sehr gut.
snídaně

Snídali jsme v hotelu. Bylo to velice dobré.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
216
Cardlink
0
Mittagessen

Ich habe Hunger. Essen wir unser Mittagessen.
oběd

Mám hlad. Začněme obědvat.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
217
Cardlink
0
Abendessen

In Spanien beginnen die Menschen manchmal um 22 Uhr mit dem Abendessen.
večeře

Ve Španělsku začinají lidé večeřet občas až v 22 hodin.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
218
Cardlink
0
kochen

Lass uns heute Abend zu Hause kochen.
vařit

Pojď, budeme vařit dnes večer doma.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
219
Cardlink
0
Messer

Ist das ein neues Messer? Wo sind die alten Messer?
nůž

Je to nový nůz? Kde jsou ty staré nože?
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
220
Cardlink
0
Löffel

Dies ist ein besonderer Löffel.
lžíce

Tohle je zvláštní lžíce.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
221
Cardlink
0
Gabel

Er hat kleine Dessertgabeln für sein Café.
vídlička

Má malé dezertní vídličky ve své kavárně.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
222
Cardlink
0
Teller

Die Teller waren so teuer. Sie kosteten 75 € pro Stück.
talíř

Talíře byly tak drahé. Stály 75 € za kus.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
223
Cardlink
0
Glas

Ich möchte ein Glas Orangensaft, bitte.
sklenice

Chtěl/a bych skleničku pomerančové šťávy, prosim.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
224
Cardlink
0
Serviette

Entschuldigung, Herr Ober. Könnten Sie mir bitte eine Serviette bringen?
servítek

Promiňte, pane vrchní. Mohl byste mi přinést servítek?
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
225
Cardlink
0
bestellen

Möchten Sie bestellen?
objednat

Chtěl/a byste si objednat?
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
226
Cardlink
0
(be)dienen, servieren

Ich koche das Essen, und er serviert es.
servírovat

Já vařím jídlo a on to servíruje.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
227
Cardlink
0
Zucker

Ich brauche mehr Zucker in meinem Kaffee.
cukr

Potřebuji více cukru v kávě.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
228
Cardlink
0
Salz

Er tut zu viel Salz in sein Essen.
sůl

Dává příliš mnoho soli do svého jídla.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
229
Cardlink
0
Pfeffer

Es hat zu viel Pfeffer. Es ist zu scharf für mich.
pepr

Je v tom příliš pepře. Je mi to hodně ostré.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
230
Cardlink
0
Apfel

Wir kaufen Äpfel in einem Bio-Laden.
jablko

Kupujeme jablka v bio obchodě.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
231
Cardlink
0
Pilz, Champignon

Sind da Pilze drin? Ich kann sie nicht essen.
houba

Jsou v tom houby? Nemohu je jíst.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
232
Cardlink
0
Orange

Ist das deine Orange?
pomeranč

Je to tvůj pomeranč?
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
233
Cardlink
0
Karotte, Möhre

Sie sagen, Karotten sind gut für die Augen.
karotka, mrkev

Říkají, že karotky/mrkve jsou dobré pro oči.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
234
Cardlink
0
Reis

– Lass uns in ein asiatisches Restaurant gehen.
– Nein, ich mag Reis nicht.
rýže

- Pojďme do asiatské restaurace.
- Ne, nemám rád/a rýži.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
235
Cardlink
0
Käse

Dieser Käse ist sehr gut!
sýr

Tento sýr je velice dobrý!
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
236
Cardlink
0
Essen

– Möchtest du Sushi essen?
– Nein, ich mag asiatisches Essen nicht.
jídlo

- Chtěl/a bys jíst suši?
- Ne, nemám rád/a asiatské jídlo.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
237
Cardlink
0
Fleisch

Es tut mir leid, ich esse kein Fleisch.
maso

Je mi líto, nejím maso.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
238
Cardlink
0
Rindfleisch

Möchten Sie Hähnchen oder Rindfleisch?
hovězí

Chtěl/a byste kuře nebo hovězí?
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
239
Cardlink
0
Brot

Das Brot in den USA ist furchtbar.
chléb

Chléb v USA je hrůza.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
240
Cardlink
0
Butter

Möchten Sie etwas Butter für Ihr Croissant?
máslo

Chtěl/a byste trochu másla pro svůj croissant?
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
241
Cardlink
0
Keks

Die Briten essen immer Kekse zum Tee.
sušenka

Britové jedí vždy sušenky k čaji.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
242
Cardlink
0
Bier

Ich möchte ein Bier, bitte.
pivo

Chtěl/a bych pivo, prosim.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
243
Cardlink
0
Milch

Ich bin gegen Milch allergisch. Und ich liebe Eis!
mléko

Jsem alergický/á proti mléku. A miluji zmrzlinu!
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
244
Cardlink
0
Mineralwasser

Haben Sie stilles Mineralwasser?
minerální voda

Máte neperlivou minerální vodu?
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
245
Cardlink
0
Wein

Mein Vater mag Rotwein.
víno

Můj otec má rád červené víno.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
246
Cardlink
0
Speisekarte

Sie haben so viele interessante Sachen auf der Speisekarte.
jídelní lístek

Máte/Mají tolik zajimavých věcích na jídelním lístku.
Tags: A1 Essen und Trinken
Source:
247
Cardlink
0
Haus, Einfamilienhaus

Er kauft ein eigenes Haus. Es ist klein, aber er ist total glücklich.
dům, rodinný dům

Kupuje vlastní dům. Je malý, ale on je úplně šťastný.
Tags: A1 Haushalt
Source:
248
Cardlink
0
Haustür

Da ist jemand an der Haustür.
(domovní) dveře

Tam je někdo u dveří.
Tags: A1 Haushalt
Source:
249
Cardlink
0
Wand

Die Wände in ihrem Wohnzimmer sind rot.
štena

Štěny v jejim obývacím pokoji jsou červené.
Tags: A1 Haushalt
Source:
250
Cardlink
0
Fenster

Könnten Sie bitte das Fenster zumachen?
okno

Mohl/a byste, prosim Vás, zavřít okno?
Tags: A1 Haushalt
Source:
251
Cardlink
0
Dach

Wer ist das auf dem Dach?
střecha

Kdo je to tam na střeše?
Tags: A1 Haushalt
Source:
252
Cardlink
0
Boden

Ich kam rein, und es lag auf dem Boden.
podlaha

Věšel/věšla jsem dovnitř a to leželo na podlaze.
Tags: A1 Haushalt
Source:
253
Cardlink
0
Wohnung

Die Wohnungen in London sind zu teuer.
byt

Byty v Londýně jsou příliš drahé.
Tags: A1 Haushalt
Source:
254
Cardlink
0
Zimmer, Raum

Wie viele Zimmer hat eure Wohnung?
pokoj

Kolik pokojů má váš byt?
Tags: A1 Haushalt
Source:
255
Cardlink
0
Badezimmer

Unser neues Haus hat zwei Badezimmer.
koupelna

Náš nový dům má dvě koupelny.
Tags: A1 Haushalt
Source:
256
Cardlink
0
Schlafzimmer

Dieses Schlafzimmer ist sehr klein.
ložnice

Tato ložnice je velice malá.
Tags: A1 Haushalt
Source:
257
Cardlink
0
Esszimmer

Ich liebe die großen Fenster im Esszimmer.
jídelna

Miluji ta velká okna v jídelně.
Tags: A1 Haushalt
Source:
258
Cardlink
0
Wohnzimmer

Das Wohnzimmer ist zu klein.
obyvací pokoj

Obyvací pokoj je příliš malý.
Tags: A1 Haushalt
Source:
259
Cardlink
0
Garage

Das Auto ist in der Garage.
garáž

Auto je v garáži.
Tags: A1 Haushalt
Source:
260
Cardlink
0
Küche

Deine Küche ist so schön. Du kochst gerne, oder?
kuchyň

Tvoje kuchyň je tak krásná. Vaříš rád/a, že?
Tags: A1 Haushalt
Source:
261
Cardlink
0
Kühlschrank

Wir wollen einen riesigen amerikanischen
Kühlschrank in unserer neuen Küche.
lednička

Chceme obrovskou americkou ledničku ve své nové kuchyni.
Tags: A1 Haushalt
Source:
262
Cardlink
0
Spülmaschine

Ich möchte nie wieder in einem Haus ohne Spülmaschine wohnen.
myčka (nádobí)

Nechtěl/a bych nikdy opět bydlet v domě bez myčky.
Tags: A1 Haushalt
Source:
263
Cardlink
0
Waschmaschine

Wie kannst du ohne Waschmaschine leben?
pračka

Jak můžeš žít bez pračky?
Tags: A1 Haushalt
Source:
264
Cardlink
0
oben, im oberen Stockwerk

Die Kinderzimmer sind oben.
nahoře

Dětské pokoje jsou nahoře.
Tags: A1 Haushalt
Source:
265
Cardlink
0
unten, im unteren Stockwerk

Das Wohnzimmer und das Esszimmer sind beide unten.
dole

Obývací pokoj a jídelna jsou dole.

Anm.: "beide" wurde nicht übersetzt, weil es verschiedene Endungen für männliche und weibliche Substantive hat (pokoj / jídelna).
Tags: A1 Haushalt
Source:
266
Cardlink
0
Schlüssel

Es ist abgeschlossen. Hast du den Schlüssel?
klíč

Je zamčeno. Máš klíč?
Tags: A1 Haushalt
Source:
267
Cardlink
0
Bett

Dies ist das Bett von Susan. Sie hat ein neues gekauft.
postel

Tohle je postel Zuzany. Koupila si novou.

Tags: A1 Haushalt
Source:
268
Cardlink
0
ins Bett gehen

Um wie viel Uhr gehst du ins Bett?
jít spát, jít do postele

V kolik hodin jdeš spát?
Tags: A1 Haushalt
Source:
269
Cardlink
0
Stuhl

Wir haben sechs Stühle im Esszimmer.
židle

Máme šest židlí v jídelně.
Tags: A1 Haushalt
Source:
270
Cardlink
0
Tasche

Wo ist meine Tasche?
taška

Kde je moje taška?
Tags: A1 Haushalt
Source:
271
Cardlink
0
einkaufen gehen

Ich will einkaufen gehen.
jít nakupovat

Chci jít nakupovat.
Tags: A1 Haushalt
Source:
272
Cardlink
0
Telefon

Das Telefon klingelt.
telefon

Telefon zvoní.
Tags: A1 Haushalt
Source:
273
Cardlink
0
Telefonnummer

Hast du die Telefonnummer von Maria?
telefonní číslo

Máš telefonní číslo Marie?
Tags: A1 Haushalt
Source:
274
Cardlink
0
Rahmen

Der Rahmen kostet mehr als das Bild.
rám

Rám je dražší než obraz.
Tags: A1 Haushalt
Source:
275
Cardlink
0
Klimaanlage

Wir haben ein neues Haus mit Klimaanlage gekauft.
klimatizace

Koupili jsme nový dům s klimatizací.
Tags: A1 Haushalt
Source:
276
Cardlink
0
Licht

Könntest du bitte das Licht ausschalten?
světlo

Mohl/a bys vypnout světlo, prosim tě?
Tags: A1 Haushalt
Source:
277
Cardlink
0
Spiegel

Es schaut sich in jedem Spiegel an.
zrcadlo

Ono se dívá na sebe v každém zrcadle.
Tags: A1 Haushalt
Source:
278
Cardlink
0
Zeitschrift

Wer hat meine Zeitschrift? Sie war vor einer Minute noch hier!
časopis

Kdo má můj časopis? Byl tu ještě před minutou!

Tags: A1 Haushalt
Source:
279
Cardlink
0
Zeitung

Ich lese die Zeitung jeden Morgen vor der Arbeit.
noviny

Čtu noviny každé ráno před prácí.
Tags: A1 Haushalt
Source:
280
Cardlink
0
Postkarte

Sie hat ihren Großeltern eine Postkarte aus Kuba geschickt.
pohlednice

Poslala dědečkovi a babičce pohlednici z Kuby.
Tags: A1 Haushalt
Source:
281
Cardlink
0
Brief

Seine Sekretärin hat einen Brief an seine Kunden geschrieben.
dopis

Jeho sekretářka napsala dopis jeho zákazníkům.
Tags: A1 Haushalt
Source:
282
Cardlink
0
Briefmarke

Briefmarken sind so billig hier in Kanada.
známka

Známky jsou tak levné zde v Kanadě.
Tags: A1 Haushalt
Source:
283
Cardlink
0
Handy

Ich will kein Handy kaufen! Ich brauche keins.
mobil

Nechci si koupit mobil! Nepotřebuji ho.
Tags: A1 Haushalt
Source:
284
Cardlink
0
Fernseher

Wir haben einen riesigen neuen Fernseher gekauft.
televizor

Koupili jsme obrovský nový televizor.
Tags: A1 Haushalt
Source:
285
Cardlink
0
Fotoapparat

Teresas Fotoapparat ist im Bus. Sie holt ihn gerade.
fotoaparát

Fotoaparát Terezy je v autobusu. Přináší ho právě.
Tags: A1 Haushalt
Source:
286
Cardlink
0
Bauernhof

Herr O’Donald wohnt auf einem Bauernhof in der Nähe von Dublin.
statek

Pan O'Donald bydlí ve statku v blízkosti Dublinu.
Tags: A1 Natur
Source:
287
Cardlink
0
Hügel

Sie haben ein kleines Haus auf einem Hügel.
Es ist so romantisch.
kopec

Mají malý dům na kopci. Je tak romantický.
Tags: A1 Natur
Source:
288
Cardlink
0
Berg

Meine Schwester und ihr Mann wohnen in den Bergen.
hora

Moje sestra a její muž bydlí v horách.
Tags: A1 Natur
Source:
289
Cardlink
0
Ski fahren

Wir fahren dieses Wochenende Ski.
lyžovat

Tento víkend budeme lyžovat.
Tags: A1 Natur
Source:
290
Cardlink
0
See

Es gibt einen See in der Nähe.
jezero

Je tam blízko jezero.
Tags: A1 Natur
Source:
291
Cardlink
0
Feld

Lass uns Fußball spielen. Da drüben ist ein Feld.
pole

Pujdeme* hrát fotbal. Tam je pole.

*Schriftsprache: Pojďme
Tags: A1 Natur
Source:
292
Cardlink
0
Fluss

Der Nil ist der längste Fluss Afrikas.
řeka

Nil je nejdelší řekou Afriky.
Tags: A1 Natur
Source:
293
Cardlink
0
Brücke

Überquere die Brücke, und unser Haus ist das dritte von rechts.
most

Jdi přes most, náš dům je třetí od prava.
Tags: A1 Natur
Source:
294
Cardlink
0
Tor

Ich konnte das Tor nicht öffnen.
brána

Nemohl/a jsem otevřít bránu.
Tags: A1 Natur
Source:
295
Cardlink
0
Treppe, Treppenstufen

Die Treppe vor unserem Haus war vereist.
schody

Schody před naším domem byly zledovatělé.
Tags: A1 Natur
Source:
296
Cardlink
0
Stern

Schau dir mal die Sterne an. Was für eine schöne Nacht!
hvězda

Podívej se na hvězdy. Jaká je to krásná noc!
Tags: A1 Natur
Source:
297
Cardlink
0
Mond

Der Mond ist heute Nacht fast orange.
měsíc

V dnešní noci je měsíc skoro oranžový.
Tags: A1 Natur
Source:
298
Cardlink
0
Sonne

Die Sonne scheint hier jeden Tag.
slunce

Slunce zde svítí každý den.
Tags: A1 Natur
Source:
299
Cardlink
0
sonnig

Es ist so sonnig heute. Lass uns zum Strand gehen.
slunečný, svítit slunce

Dneska tak svítí slunce. Pujdeme* na pláž.

*Schriftsprache: Pojďme
Tags: A1 Natur
Source:
300
Cardlink
0
Himmel

Der Himmel hier wird beim Sonnenuntergang orange und lila.
nebe, obloha

Nebe zde bude při západu slunce oranžové a fialové. 
Tags: A1 Natur
Source:
301
Cardlink
0
Luft

Die Luft ist so sauber und frisch hier in den Bergen.
vzduch

Vzduch je tak čistý a svěží zde v horách.
Tags: A1 Natur
Source:
302
Cardlink
0
Garten

Der Garten ist nicht sehr groß, aber das Haus ist sehr schön.
zahrada

Zahrada není hodně velká, ale dům je velice hezký.
Tags: A1 Natur
Source:
303
Cardlink
0
Pflanze

Ich mag Pflanzen in meiner Wohnung.
rostlina

Mám rád/a rostliny ve svém bytě.
Tags: A1 Natur
Source:
304
Cardlink
0
Tulpe

Tulpen sind ein wichtiger Industriezweig in den Niederlanden.
tulipán

Tulipány jsou důležité průmyslové odvětví v Nizozemsku.
Tags: A1 Natur
Source:
305
Cardlink
0
Rose

Er hat mir 12 Rosen geschickt.
růže

Poslal mi 12 růží.
Tags: A1 Natur
Source:
306
Cardlink
0
Blume

Sie hat immer frische Blumen in ihrer Wohnung.
květina

Ona má vždy čerstvé květiny ve svém bytě.
Tags: A1 Natur
Source:
307
Cardlink
0
Baum

Meine Katze ist in dem Baum dort.
strom

Moje kočka je tam na tom stromě.
Tags: A1 Natur
Source:
308
Cardlink
0
Schnee

Es liegt so viel Schnee auf dem Boden, dass es gefährlich ist zu fahren.
sníh

Napadalo tolik sněhu na zem, že je nebezpečné jezdit.
Tags: A1 Natur
Source:
309
Cardlink
0
Regen

Wir haben in diesem Teil des Landes mehr Regen als in jedem anderen.
déšť

V této části země prší více než v každé jiné.

Anm.: pršet = regnen
Tags: A1 Natur
Source:
310
Cardlink
0
Regenbogen

Schau dir den Regenbogen an. Wie schön!
duha

Podívej se na tu duhu. Jak je krásná!
Tags: A1 Natur
Source:
311
Cardlink
0
Wind

Der Wind weht draußen. Es ist wirklich schlimm.
vitr

Venku fouká vítr. Je to opravdu zlé.
Tags: A1 Natur
Source:
312
Cardlink
0
Bär

Da draußen ist ein Bär! Geh nicht raus!
medvěd

Tam venku je medvěd! Zůstaň v domě!
Tags: A1 Natur
Source:
313
Cardlink
0
Fisch

Es waren fünf Fische im Aquarium.
ryba

Bylo pět ryb v akváriu.
Tags: A1 Natur
Source:
314
Cardlink
0
Pferd

Unser Pferd gewinnt! Wir werden viel Geld gewinnen!
kůň

Náš kůň zvítězí! Vyhrajeme hodně peněz!
Tags: A1 Natur
Source:
315
Cardlink
0
reiten

Kannst du ein Pferd reiten?
jezdit na koni

Dovedeš jezdit na koni?
Tags: A1 Natur
Source:
316
Cardlink
0
Schaf

Wie viele Schafe habt ihr auf eurem Bauernhof?
ovce

Kolik ovcí máte na svém statku?
Tags: A1 Natur
Source:
317
Cardlink
0
Huhn

Die Hühner legen jeden Morgen Eier.
slepice

Slepice snáší vejce každé ráno.
Tags: A1 Natur
Source:
318
Cardlink
0
Kuh

Diese Kühe sind vom Bauernhof meines Großvaters.
kráva

Tyto krávy pocházejí ze statku mého dědečka.
Tags: A1 Natur
Source:
319
Cardlink
0
Maus

Da ist eine Maus unter dem Bett. Kannst du sie sehen?
myš

Tam pod postelí je myš. Můžeš ji vidět?
Tags: A1 Natur
Source:
320
Cardlink
0
Vogel

Der Pinguin ist ein Vogel, der nicht fliegen kann.
pták

Tučňák je pták, který neumí létat.
Tags: A1 Natur
Source:
321
Cardlink
0
Hund

Habt ihr einen Hund? Ich mag Hunde nicht.
pes

Máte psa? Nemám rád/a psy.
Tags: A1 Natur
Source:
322
Cardlink
0
Katze

Sie ist ein bisschen seltsam. Sie hat 16 Katzen zu Hause.
kočka

Je trochu podivná. Má doma 16 koček.
Tags: A1 Natur
Source:
323
Cardlink
0
Giraffe

Wir haben im Zoo eine Giraffe gesehen.
žirafa

Víděli jsme žirafu v ZOO.
Tags: A1 Natur
Source:
324
Cardlink
0
Löwe

Was fressen die Löwen im Zoo?
lev

Co žerou lvi v ZOO?
Tags: A1 Natur
Source:
325
Cardlink
0
Tiger

Die Tiger waren so schön.
tygr

Tygři byli tak krásní.
Tags: A1 Natur
Source:
326
Cardlink
0
Zebra

Zebras leben nur in Afrika und in Zoos rund um die Welt.
zebra

Zebry žijí jenom v Africe a v zoologických zahradách po celém světě.
Tags: A1 Natur
Source:
327
Cardlink
0
Schlange

Ist diese Schlange gefährlich? Kann sie einen Menschen töten?
had

Je tento had nebezpečný? Může usmrtit člověka?
Tags: A1 Natur
Source:
328
Cardlink
0
Frühling

Dieser Frühling ist so schön. Es gibt so viele Blumen im Garten.
jaro

Toto jaro je tak krásné. V zahradě je tak hodně květin.
Tags: A1 Natur
Source:
329
Cardlink
0
Sommer

Dies wird ein langer, heißer Sommer.
léto

To bude dlouhé, horké léto.
Tags: A1 Natur
Source:
330
Cardlink
0
Herbst

Die Blätter werden im Herbst rot, orange und gelb.
podzim

Listy se na podzim zčervenají, zoranžují a zežloutnou.
Tags: A1 Natur
Source:
331
Cardlink
0
Winter

Diese Bäume bleiben grün, selbst im Winter.
zima

Tyto stromy zůstanou zelené, dokonce i v zimě.
Tags: A1 Natur
Source:
332
Cardlink
0
Frage

Ich habe eine Frage an dich. Kannst du in mein Büro kommen?
otázka

Mám otázku. Můžeš přijít do mé kanceláře?
Tags: A1 Schule
Source:
333
Cardlink
0
Antwort

Weißt du die Antwort auf die Frage?
odpověď

Znáš odpověď na otázku?
Tags: A1 Schule
Source:
334
Cardlink
0
Antwort

Weißt du die Antwort auf die Frage?
odpověď

Znáš odpověď na otázku?
Tags: A1 Schule
Source:
335
Cardlink
0
Sprache

Spanisch ist eine einfache Sprache.
jazyk, řeč

Španělština je jednoduchý jazyk.
Tags: A1 Schule
Source:
336
Cardlink
0
Fremdsprache

Man muss zwei Fremdsprachen sprechen, wenn man diesen Job will.
cizí jazyk

Je třeba ovládat dva cizí jazyky, když chcete dostat tuto práci.
Tags: A1 Schule
Source:
337
Cardlink
0
Wörterbuch

Wir haben ein Wörterbuch gekauft, bevor wir nach Spanien gefahren sind.
slovník

Koupili/y jsme slovník, dříve než jsme jeli/y do Španělska.
Tags: A1 Schule
Source:
338
Cardlink
0
Satz

Der Satz ist gut, aber es gibt ein Problem mit der Grammatik.
věta

Věta je dobrá, ale je tady problém s gramatikou.
Tags: A1 Schule
Source:
339
Cardlink
0
Wort

Wir lernen in meinem Intensivkurs jeden Tag 150 griechische Wörter.
slovo

Učíme se v mém intenzivním kurzu každý den 150 řeckých slov.
Tags: A1 Schule
Source:
340
Cardlink
0
Buchstabe

Wie viele Buchstaben hat das Alphabet?
písmeno

Kolik písmen má abeceda?
Tags: A1 Schule
Source:
341
Cardlink
0
Hauptwort, Substantiv

Ein Substantiv ist ein Wort für Menschen, Orte oder Dinge.
postatné jméno

Podstatné jméno je slovo pro lidí, místa nebo věci.
Tags: A1 Schule
Source:
342
Cardlink
0
Verb

Ein Verb beschreibt eine Handlung.
sloveso

Sloveso popisuje činnost.
Tags: A1 Schule
Source:
343
Cardlink
0
Vergangenheit

In der Vergangenheit haben wir nie diese Fragen gestellt.
minulost

V minulosti nekladli/y jsme nikdy tyto otázky.
Tags: A1 Schule
Source:
344
Cardlink
0
Gegenwart

Sie leben in der Gegenwart. Sie denken nie an morgen.
pritomnost

Žijete / Žijí v přitomnosti. Nikdy nemyslíte / nemyslí na zítřek.
Tags: A1 Schule
Source:
345
Cardlink
0
Zukunft

In naher Zukunft werden die Dinge ganz anders sein.
budoucnost

V blízké budoucnosti budou věci docela jiné.
Tags: A1 Schule
Source:
346
Cardlink
0
Stift

Wir brauchen einen schwarzen Stift, um dieses Formular auszufüllen.
tužka

Potřebujeme černou tužku, abychom vyplnili/y tento formulář.
Tags: A1 Schule
Source:
347
Cardlink
0
Bleistift

Kann ich bitte deinen Bleistift benutzen?
tužka

Mohl/a bych si prosim vzít tvoji tužku?
Tags: A1 Schule
Source:
348
Cardlink
0
Buch

Ich will ein Buch in der Bibliothek ausleihen.
kniha

Chci si vypůjčit v knihovně knihu.
Tags: A1 Schule
Source:
349
Cardlink
0
Papier

Entschuldigung, aber wo ist das Papier?
papír

Promiňte, ale kde je papír?
Tags: A1 Schule
Source:
350
Cardlink
0
Radiergummi

Ich habe einen Fehler gemacht. Hast du einen Radiergummi?
guma

Udělal/a jsem chybu. Máš gumu?
Tags: A1 Schule
Source:
351
Cardlink
0
Kurs

Ich mache donnerstagabends einen Französischkurs.
kurz

Chodím ve čtvrtek večer do kurzu francouzštiny.
Tags: A1 Schule
Source:
352
Cardlink
0
Gedicht

Sie hat mir ein Gedicht geschrieben. Ich denke, sie ist verliebt.
báseň

Napsala mi báseň. Myslím, že je zamilovaná.
Tags: A1 Schule
Source:
353
Cardlink
0
Biologie

Mein Lieblingsfach in der Schule war Biologie.
biologie

Mým nejoblíbenějším předmětem ve škole byla biologie.
Tags: A1 Schule
Source:
354
Cardlink
0
Geschichte

Die meisten Leute hassen Geschichte in der Schule.
dějepis

Nejvíce lidí nenávidí dějepis ve škole.
Tags: A1 Schule
Source:
355
Cardlink
0
Nummer, Zahl

„7“ ist in unserer Kultur eine Glückszahl, und in Japan ist die „4“ eine Unglückszahl.
štasťné číslo

"7" je v naší kultuře štasťné číslo a v Japonsku je "4" neštasťné číslo.
Tags: A1 Schule
Source:
356
Cardlink
0
Hauptstadt

Was ist die Hauptstadt von Deutschland?
hlavní město

Jak se jmenuje hlavní město Německa?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
357
Cardlink
0
Dorf

Sie kommen aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Österreich.
vesnice

Pocházejí z malé vesnice nedaleko rakouské hranice.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
358
Cardlink
0
Straße

Die Straßen in New York sind voller Taxis.
ulice

Ulice v Novém Yorku jsou plné taxíků.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
359
Cardlink
0
passieren

Da war ein schrecklicher Autounfall. Es passierte um 17 Uhr.
stát se

To byla hrozná automobilová nehoda. Stalo se to v 17 hodin.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
360
Cardlink
0
Adresse, Anschrift

Können Sie mir bitte Ihre Anschrift geben?
adresa

Můžete mi dát svou adresu, prosím?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
361
Cardlink
0
Telefonzelle

Entschuldigung. Wo ist die nächste Telefonzelle?
telefonní budka

Promiňte, kde je nejbližší telefonní budka?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
362
Cardlink
0
Gebäude

Weißt du, wo das Gebäude ist?
budova

Vidíš, kde je ta budova?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
363
Cardlink
0
bauen

Sie bauen ein neues Haus auf dem Land.
stavět

Stavějí nový dům na venkově.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
364
Cardlink
0
Lift, Aufzug

Nehmen Sie den Aufzug in den 3. Stock.
výtah, lift

Vezměte výtah do 3. poschodí.

Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
365
Cardlink
0
Bibliothek

Wir haben in unserer Stadt eine sehr gute öffentliche Bibliothek.
knihovna

Máme velice dobrou veřejnou knihovnu ve svém městě.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
366
Cardlink
0
Buchladen

Der Buchladen im Stadtzentrum macht um 20 Uhr zu.
knihkupectví

Knihkupectví v centru města zavírá ve 20 hodin.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
367
Cardlink
0
Supermarkt

Um wie viel Uhr machen die Supermärkte in Deutschland zu?
supermarket

V kolik hodin zavírají supermarkety v Německu?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
368
Cardlink
0
Krankenhaus

Entschuldigung. Wo ist das Krankenhaus?
nemocnice

Promiňte, kde je nemocnice?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
369
Cardlink
0
Polizei, Polizeirevier

Können Sie mir helfen? Wie komme ich zur Polizei?
policie

Můžete mi pomoct? Jak se dostanu k policii?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
370
Cardlink
0
öffentliche Toilette

Gibt es eine öffentliche Toilette hier im Stadtzentrum?
veřejná toaleta

Je tu v centru veřejná toaleta?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
371
Cardlink
0
packen

Ich werde packen, bevor ich ins Bett gehe.
balit

Budu balit, než půjdu spát.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
372
Cardlink
0
packen

Ich werde packen, bevor ich ins Bett gehe.
balit

Budu balit, než půjdu spát.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
373
Cardlink
0
reisen

Es muss für seinen Job viel reisen.
cestovat

Musí kvůli své práci hodně cestovat.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
374
Cardlink
0
bleiben

Warum bleibst du nicht noch ein bisschen länger in der Stadt?
zůstat

Proč nezůstaneš ve městě ještě trochu déle?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
375
Cardlink
0
zurückkehren, zurückkommen

Jake ist gestern zurückgekehrt.
vrátit se

Honza se vrátil včera.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
376
Cardlink
0
abfliegen, starten

Wann fliegt das Flugzeug ab?
odletět

Kdy odletí letadlo?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
377
Cardlink
0
an Bord gehen, einsteigen

Wir gingen an Bord des Flugzeugs und suchten unsere Plätze.
jít na palubu, nastoupit

Šli jsme na palubu letadla a hledali jsme svá místa.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
378
Cardlink
0
besuchen

Wir besuchen Joans Eltern an Weihnachten.
navštívit, navštěvovat

Navštívíme/Navštěvujeme rodiče Jany o Vánocích.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
379
Cardlink
0
Flugzeug

Flugzeuge sind die sicherste Art zu reisen.
letadlo

Nejbezpečněji se cestuje letadly.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
380
Cardlink
0
Bordkarte

Ich habe meine Bordkarte verloren.
palubní lístek

Ztratil/a jsem svůj palubní lístek.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
381
Cardlink
0
Fahrkarte

Ich habe meine Fahrkarte online gekauft.
jízdenka

Svoji jízdenku jsem koupil/a online.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
382
Cardlink
0
Notausgang

Es gibt sechs Notausgänge in diesem Flugzeug.
nouzový východ

Je šest nouzových vychodů v tomto letadle.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
383
Cardlink
0
Flughafen

Ich glaube, dies ist der schlimmste Flughafen der Welt.
letiště

Myslím, že tohle je nejhorší letiště světa.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
384
Cardlink
0
Reisepass

Ich habe unsere Reisepässe vergessen.
cestovní pas

Zapomněl/a jsem naše cestovní pasy.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
385
Cardlink
0
Fotos machen

Entschuldigung. Können Sie bitte ein Foto von uns machen?
vyfotografovat, vyfotit

Promiňte, můžete nás vyfotit, prosím?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
386
Cardlink
0
Schiff

Das Schiff wird bald hier sein.
loď

Loď tady bude brzo.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
387
Cardlink
0
Boot

Dieses Boot hat genug Platz für fünf Personen.
člun

Tento člun má dost místa pro pět osob.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
388
Cardlink
0
Fahrrad

Ich nehme oft mein Fahrrad, wenn ich zum Einkaufen fahre.
kolo

Jedu často na kole, když jedu nakupovat.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
389
Cardlink
0
Auto

Sie fährt jeden Morgen mit ihrem Auto zur Arbeit.
auto

(Ona) Jede každé ráno do práce autem.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
390
Cardlink
0
Autounfall

Ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen schrecklichen Autounfall gesehen.
dopravní nehoda

Dnes ráno na cestě do práce jsem víděl/a hroznou dopravní nehodu.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
391
Cardlink
0
Verkehr

Der Verkehr war schrecklich heute Abend.
doprava

Dnes večer byla strašná doprava.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
392
Cardlink
0
rechts abbiegen

Nach der Kirche biegen Sie an der ersten Ampel rechts ab.
odbočit doprava

Za kostelem odpočte u prvního semaforu doprava.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
393
Cardlink
0
links abbiegen

Ich bin links abgebogen, wie sie gesagt hat.
odbočit doleva

Odbočil/a jsem doleva, jak řekla.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
394
Cardlink
0
geradeaus

Gehen Sie geradeaus, und nach 200 Metern ist sie auf der rechten Seite.
rovně

Jděte rovně a po 200 metrech je na pravém straně.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
395
Cardlink
0
Land

Irland ist ein schönes Land.
zem

Irsko je krásná zem.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
396
Cardlink
0
Stadt

Welche Stadt ist größer? New York oder Tokio?
město

Které město je větší? Nový York nebo Tokyo?
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
397
Cardlink
0
ins Ausland, im Ausland

Ich will ein paar Jahre im Ausland leben, bevor ich zu alt bin.
do ciziny, v cizině

Chci žít několik let v cizině, dříve než budu příliš starý/á.
Tags: A1 Stadt und Verkehr
Source:
398
Cardlink
0
(eine Geschichte) erzählen

Er erzählt immer Geschichten!
povídat

On povídá stále pohádky!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
399
Cardlink
0
(jemandem etw.) sagen, erzählen

Bitte erzähl mir davon!
povídat

Prosím tě, povídej mi o tom!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
400
Cardlink
0
abhängen von

– Gehen wir morgen zum Strand?
– Das hängt vom Wetter ab.
záležet na

- Půjdeme zítra na pláž?
- Záleží to na počasí.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
401
Cardlink
0
anschauen /-sehen, schauen auf

Sieh mich an, wenn ich mit dir rede.
(po)dívat se na

Dívej se na mě, když s tebou mluvím.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
402
Cardlink
0
aufpassen auf, sich kümmern um

Wer passt auf deine Kinder auf, wenn du bei der Arbeit bist?
dávat pozor na, starat se o

Kdo se stará o tvé děti, když jsi v práci?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
403
Cardlink
0
suchen

Was sucht er?
hledat

Co hledá?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
404
Cardlink
0
sich hinlegen

Leg dich hin und entspanne dich.
lehnout si

Lehni si a uvolni se.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
405
Cardlink
0
sich setzen

Bitte setzen Sie sich. Ich bin gleich bei Ihnen.
sednout si, posadit se

Posaďte se, prosím. Jsem hned u vás.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
406
Cardlink
0
aufstehen

Wenn er das Zimmer betritt, stehen alle auf.
vstávat

Když vstoupí do místnosti, všichni vstanou.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
407
Cardlink
0
aufstehen (aus dem Bett)

Um wie viel Uhr bist du heute Morgen aufgestanden?
vstávat (z postele)

V kolik hodin jsi dneska ráno vstával/a?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
408
Cardlink
0
aufwachen, (auf)wecken

Ich wache früh auf, deshalb gehe ich auch gerne früh ins Bett.
vzbudit se, vzbudit

Vzbudím se brzy ráno, proto jdu také rád/a brzy spát.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
409
Cardlink
0
einsteigen (Auto, Taxi usw.)

Bitte steig ein. Alle sind im Auto und warten auf dich.
vstoupit (auto, taxi atd.)

Sedni si do auta, prosím. Všichni jsou už tam a čekají na tebe.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
410
Cardlink
0
einsteigen (Flugzeug, Zug, Bus usw.)

Die Passagiere steigen in den Bus ein, und dann fahren wir los.
vstoupit (letadlo, vlak, autobus atd.)

Cestujíci vstoupí do autobusu a potom odjedeme.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
411
Cardlink
0
aussteigen (Auto, Taxi usw.)

Ich will sofort aus diesem Taxi aussteigen!
vystoupit (auto, taxi atd.)

Chci hned z tohoto taxíku vystoupit.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
412
Cardlink
0
aussteigen (Flugzeug, Zug, Bus usw.)

Lass uns aus dem Bus aussteigen und den Rest des Weges laufen, okay?
vystoupit (letadlo, vlak, autobus atd,)

Vystupme z autobusu a pojďme pěšky zbytek cesty, ano?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
413
Cardlink
0
glauben an

Glaubst du an Gott?
věřit v

Věříš v boha?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
414
Cardlink
0
herkommen

Wo kommt er her? Sein Akzent ist sehr interessant.
pocházet od

Odkud pochází? Jeho přízvuk je velice zajímavý.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
415
Cardlink
0
bitten um

Wenn du ein Problem hast, bitte um Hilfe.
poprosit o

Když máš problém, popros o pomoc.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
416
Cardlink
0
sich verlieben

Sie ist so nett. Ich glaube, ich verliebe mich gerade.
zamilovat se

Je tak milá. Myslím, že se právě zamiluji.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
417
Cardlink
0
schiefgehen

Wenn das passiert, wird alles schiefgehen.
zkrachnout, zkrachovat

Když se stane toto, všechno zkrachuje.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
418
Cardlink
0
Ärger machen, Unruhe stiften

Er macht immer Ärger im Büro. Ich werde ihn feuern.
dělat mrzutosti, vyvolávat nepokoje

Dělá stále mrzutosti v kanceláři. Vyhodím ho.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
419
Cardlink
0
den Abwasch machen

Er hat mich gebeten, den Abwasch zu machen.
mýt nádobí

Prosil mě umýt nádobí.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
420
Cardlink
0
die Hausarbeit machen

Wenn ihr beide arbeitet, wer macht die Hausarbeit?
dělat práce v domácností

Když oba pracujete, kdo dělá práce v domácnosti?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
421
Cardlink
0
auswählen, sich entscheiden

Entscheide dich. Du kannst die nehmen, die du willst.
vyvolit, rozhodnout se

Rozhodni se. Můžeš ty vzít, které chceš.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
422
Cardlink
0
einen Anruf tätigen

Ich muss einen Anruf tätigen. Darf ich Ihr Telefon benutzen?
zavolat, zatelefonovat

Musím zavolat. Smím vzít váš telefon?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
423
Cardlink
0
einen Fehler machen

Kein Problem. Jeder macht Fehler.
dělat chybu

To není problém. Každý dělá chyby.

Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
424
Cardlink
0
einen Film machen

Sie machen einen neuen Film über den Zweiten Weltkrieg.
natáčet film

Natáčejí nový film o drůhé světové válce.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
425
Cardlink
0
einen Gefallen tun

Entschuldige, Tom. Kannst du mir einen Gefallen tun?
udělat laskavost

Promiň, Tomáši. Mohl bys mi udělat laskavost?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
426
Cardlink
0
einen Kuchen machen

Wir machen einen Kuchen für den Geburtstag von Elisabeth.
udělat koláč

Uděláme koláč Elisabetě k narozeninám.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
427
Cardlink
0
Pläne schmieden, planen

Wir planen ein Treffen, aber ich weiß nicht, ob er kommen wird.
plánovat

Plánujeme schůzku, ale nevím, jestli přijde.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
428
Cardlink
0
einen Witz machen

Thomas macht immer Witze über mich.
dělat vtipu

Tomáš stále dělá o mně vtipy.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
429
Cardlink
0
meine Hausaufgaben machen

Ich habe vergessen, meine Hausaufgaben zu machen. Es tut mir leid.
dělat své domáci ůlohy

Zapoměl/a jsem udělat své domáci ůlohy. Je mi toho líto.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
430
Cardlink
0
Bitte!

– Möchten Sie eine Tasse Kaffee?
– Ja, bitte!
prosím!

- Chtěl/a byste šálek kávy?
- Ano, prosím!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
431
Cardlink
0
Danke!

– Dies ist für dich!
– Oh, danke!
Děkuji!

- Tohle je pro tebe!
- Ó, děkuji!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
432
Cardlink
0
Entschuldigung.

Entschuldigung, haben Sie eine Sekunde?
Promiňte

Promiňte, měl byste okamžik času?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
433
Cardlink
0
Wie bitte?

Wie bitte? Es tut mir leid, ich verstehe nicht.
Co prosím?

Co prosím? Je mi líto, nerozumím.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
434
Cardlink
0
Es tut mir leid.

– Hast du deine Hausaufgaben?
– Nein, es tut mir leid.
je mi líto

- Máš své domáci úlohy?
- Nemám, je mi to líto.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
435
Cardlink
0
Genau!

– Du brauchst also Hilfe?
– Genau! Hast du Zeit?
Jistě!

- Potřebuješ tedy pomoc?
- Jistě! Máš čas?
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
436
Cardlink
0
Hallo!

Hallo, Tom. Schön, dich wiederzusehen.
Haló!

Haló, Tomáši. To jsem rád/a, že jsem se tebou opět setkal/a.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
437
Cardlink
0
Herzlichen Glückwunsch!

Dein Sohn ist geboren? Wunderbare Nachrichten!
Herzlichen Glückwunsch!
Srdečné blahopřáni

Narodil se ti syn? Báječná zpráva!
Srdečné blahopřáni!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
438
Cardlink
0
Schönes Wochenende.

– Gott sei Dank, es ist Freitag!
– Ja, ich weiß. schönes Wochenende.
Hezký víkend

- Bohudík, je pátek!
- Ano, já vím, hezký víkend.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
439
Cardlink
0
Ebenfalls.

– Schönen Abend.
– Ebenfalls.
také

- Hezký večer.
- Vám také.
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
440
Cardlink
0
Tschüss! Auf Wiedersehen!

Es war schön, dich kennenzulernen. Tschüss!
Čau! Na shledanou!

Bylo to hezké se s tebou seznámit. Čau!
Tags: A1 Ausdrücke und Wendungen
Source:
Flashcard set info:
Author: Elgani
Main topic: Tschechisch
Topic: Deutsch-Tschechisch
Published: 25.01.2012
 
Card tags:
All cards (440)
A1 Aktivitäten (53)
A1 Ausdrücke und Wendungen (43)
A1 Beschreibung (30)
A1 Essen und Trinken (33)
A1 Haushalt (39)
A1 Körper und Kleidung (33)
A1 Menschen (51)
A1 Natur (46)
A1 Schule (24)
A1 Sprachbausteine (45)
A1 Stadt und Verkehr (42)
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English